Wealtheon Vermogensbeheer beleggen

Wealtheon hanteert een eigen ontwikkelde anti-cyclische beleggingsstijl. Anticiperend op een verwachte verbetering of verslechtering van het economische klimaat, passen zij de verdeling van de beheerde gelden over de diverse categorieën en sectoren aan. De risico’s van dergelijke aanpassingen worden hierbij continue geëvalueerd. Wealtheon is bewust geen voorstander van een jarenlange ‘buy & hold’ strategie maar ook zeker geen voorstander van daghandel.
Om het hiervoor genoemde anti-cyclische beleid te creëren, volgen zij dagelijks wereldwijd ruim 350 macro-economische indicatoren. De beoordeling en interpretatie van de trendmatige ontwikkeling van deze indicatoren wordt vervolgens omgezet in interne conjunctuursignalen. Hiernaast worden continenten, segmenten, sectoren, rentes, valuta en beursindices op absolute en relatieve wijze beoordeeld.

Wealtheon neemt geen actief beheerde beleggingsfondsen, hedge funds of zogenaamde ‘fund of funds’ in de portefeuille van de cliënt op. Hierdoor wordt het feitelijke beheer eigenlijk uitbesteed aan een externe fondsbeheerder waardoor het resultaat afhangt van een derde. Daarnaast brengt het opnemen van fondsen in een portefeuille extra beheerkosten voor de cliënt met zich mee. Wealtheon houdt het beheer volledig in de hand. Hun mening is namelijk dat zij uiteindelijk door de cliënt zijn aangesteld als vermogensbeheerder.

In het totale beleggingsproces van Wealtheon staat risicobeheersing volgens Wealtheon op een hoog niveau. Het tijdig verlagen van bijvoorbeeld de weging in aandelen of het reduceren van de gemiddelde looptijd van uw beleggingen in obligaties kan hierbij essentieel zijn. Wealtheon hanteert daarom in haar beleggingsprofielen een ruime marge aan de ‘onderkant’ om actief posities te kunnen verkopen en liquiditeiten op te bouwen.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

 
Toelichting
Negatieve uitsluiting
Wealtheon hanteert de ESG-uitgangspunten voor het uitsluiten van 'niet-passende' beleggingsinstrumenten.
Actief
Ruime bandbreedte beleggingsprofielen aan de 'onderzijde' met als doel snel liquiditeiten op te kunnen bouwen bij een negatief beurssentiment.
Maatwerk, Modelportefeuille
De modelportefeuilles zijn afgestemd op één van de 6 risicoprofielen en vormen het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid van elke cliënt. Op verzoek is maatwerk mogelijk in aanvulling op de modelmatige uitvoering van het beheer. Cliënten kunnen negatieve uitsluitingen aan het beleggingsbeleid toevoegen. Daarnaast kan er een voor de cliënt afgestemd cashflow-beleid gevoerd worden.
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei , Waardebehoud
Afhankelijk van de doelstellingen van de cliënt
Aandelen, Indextrackers, Obligaties, Opties / Futures
De portefeuille wordt opgebouwd uit Individuele aandelen & obligaties. Waar deze niet toereikend zijn wordt gekozen voor indextrackers., Opties kunnen in beperkte gevallen ingezet worden met het doel de neerwaartse beleggingsrisico's geheel of gedeeltelijk af te dekken.
Nee
Abn Amro, Binck Bank, Credit Suisse, NIBC Markets
Ja
Identiek beleid cliënten en aandeelhouders Wealtheon
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders