Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Wijs & van Oostveen


Wijs & van Oostveen Vermogensbeheer is opgericht in 1987 en gevestigd in Amsterdam. Het team bestaat uit circa 40 mensen. Wijs & Oostveen biedt volgens eigen zeggen klassiek vermogensbeheer met innovatieve producten. Bij Wijs & van Oostveen wordt zowel beleggingsadvies als vermogensbeheer aangeboden. Beleggingsadvies is mogelijk met een portefeuille van minimaal € 250.000,-. Daarnaast worden er twee typen vermogensbeheer wordt door Wijs & Oostveen aangeboden. Robuust vermogensbeheer is collectief vermogensbeheer en is mogelijk met een minimale inleg van € 100.000,-. Hierbij kan gekozen worden uit vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief tot behoorlijk offensief. Klassiek vermogensbeheer met een beleggingsportefeuille op maat is mogelijk vanaf € 500.000,-.

 


Naam dienstverlening
Robuust beheer
Naam aanbieder
Wijs & van Oostveen
Onderdeel van
Wijs & Van Oostveen B.V.
Adres
Herengracht 493
1017 BT Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
1987
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Steven Sarphatie
Toelichting
21 tot 50
501- 1 miljard
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000097
Ja
Alles weten over Wijs & van Oostveen?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Wijs & van Oostveen Robuust Vermogensbeheer belegt in circa 30 verschillende beleggingen. De assetverdeling, de verdeling over de verschillende soorten beleggingen, is zodanig dat de portefeuille zo veel mogelijk aansluit bij uw risicoprofiel. Daarna volgt de spreiding over de verschillende sectoren en geografische gebieden. Ten slotte kijken ze naar de onderlinge correlatie tussen de verschillende beleggingen. Een lage correlatie betekent vaak een lager risico. Door deze brede spreiding van de beleggingen verminderen ze de risico’s.

Volgens Wijs & van Oostveen is in het huidige beursklimaat actief beheer noodzakelijk. Hierdoor beperkt u beleggingsrisico’s. En profiteert u optimaal van rendementskansen. Een praktijkvoorbeeld: voor een defensieve portefeuille zijn in 2012 meer dan 80 transacties gedaan.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Wijs & van Oostveen noemt over het beleggingsbeleid

Een persoonlijk aanspreekpunt
Door te beleggen in individuele financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties kunnen we snel inspelen op veranderende marktomstandigheden
Heldere toelichting op transacties
Altijd toegang tot en inzicht in uw portefeuille via de beveiligde internetomgeving WijsOnline


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Wijs & van Oostveen
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Een deel van de portefeuille wordt belegd in trackers en beleggingsfondsen. De gemiddelde fondskosten liggen tussen de 0.1% - 0.3% per jaar
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemaximaliseerd op 0,9% per jaar (0,225% per kwartaal). De transactiekosten per transactie Euronext zijn 0,3%.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
U betaalt jaarlijkse administratiekosten van €65,- per jaar
Beheerfee
-
U betaalt een vaste vergoeding van 0,9% per jaar over de waarde van het belegde vermogen (incl. BTW)
Performance fee
-
U betaalt een performance fee van 12% (incl. BTW) per jaar. Deze wordt berekend over het netto rendement na aftrek van alle kosten en elk halfjaar in rekening gebracht over het behaalde rendement. Er wordt niet gewerkt met een high watermark.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Wijs & van Oostveen


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
-
-
Tegen betaling
Inzicht in alle kosten van Wijs & van Oostveen?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Wijs & van Oostveen
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Wijs & van Oostveen


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel zeer defensief defensief neutraal offensief zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Wijs & van Oostveen?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Wijs & van Oostveen


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
17,5%
30%
42,5%
57,5%
75%
Obligaties
70%
55%
37,5%
20%
-
Alternatieve beleggingen
7,5%
10%
15%
17,5%
20%
Liquiditeiten
5%
5%
5%
5%
5%
Volledig risicoprofiel Wijs & van Oostveen?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage