Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Mpartners


Mpartners (voorheen Melles & Partners) is opgericht in 2010 en is gevestigd in Amsterdam. Mpartners biedt vermogensbeheer aan vanaf €500.000,- aan particuliere beleggers, stichtingen en instituten. Uniek aan Mpartners is dat de belangen van de cliënten en partners gelijk zijn, beide beleggen namelijk in dezelfde portefeuille.

Mpartners is opgericht met als doel vermogen te beheren op een wijze waarop de partners hun eigen vermogen willen beheren. De partners waren ook de eerste cliënten van Mpartners. Dit heeft als gevolg dat Mpartners maar één soort beleggingsportefeuille hanteert. Deze portefeuille belegt conform een neutraal / gemiddeld beleggingsprofiel. Het belangrijkste doel dat Mpartners hiermee nastreeft is kapitaalbehoud en een realistisch rendement (5%-7%). Behoud van de waarde van de portefeuille gaat altijd boven groei. Mpartners gebruikt overwegend een bottom up aanpak voor haar beleggingen. Zij beleggen direct in aandelen, obligaties, liquid middelen en wanneer opportuun in beursgenoteerd vastgoed en commodities.

 


Naam dienstverlening
vermogensbeheer
Naam aanbieder
Mpartners
Onderdeel van
Mpartners B.V.
Adres
Koningslaan 52
1075 AE Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2010
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
David Williams, Guy Ester, Didy van der Schilden, Patrick van Leur, Marcel van Leur
Toelichting
6 tot 11
101- 250 miljoen
Mpartners zit aan de bovenkant van deze bandbreedte
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000562
Ja
Alles weten over Mpartners?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


De beleggingsfilosofie van Mpartners kan worden samengevat als een lange termijn, op waardering gerichte benadering. De belangrijkste doelstelling van de portefeuille is om de waarde van de portefeuille te behouden en het vermogen te laten groeien. Op basis van drie pijlers wordt het beleggingsbeleid vormgegeven.

1. Lange termijn focus
Een lange termijn horizon is waarschijnlijk het grootste concurrentievoordeel dat een belegger kan hebben. Toch zijn weinig vermogensbeheerders in staat om deze te benutten. In 1991 schreef Warren Buffett in zijn jaarlijkse brief aan investeerders het volgende:
“Onze afwachtende houding weerspiegelt ons standpunt dat de aandelenmarkt fungeert als een herverdelingsmechanisme waar geld van het actieve naar het geduldige wordt verplaatst.”

Bij Mpartners verwarren ze volgens eigen zeggen portefeuille activiteit niet met gedegen vermogensbeheer. Er is geen enkele druk om een transactie uit te voeren alleen om de transactie.
Interessante beleggingsmogelijkheden doen zich niet iedere dag voor. Naar de mening van Mpartners leidt een gedisciplineerde beleggingsaanpak met een lage omzet en sterke waarderingsgrondslag tot een significante lagere volatiliteit dan passief beleggen in een index. Dit zal naar hun mening niet ten koste gaan van het rendement. De onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder maakt het mogelijk een fundamentele beleggingsportfeuille aan te bieden en een buy en hold strategie te hanteren.

2. Conservatieve aanpak
Mpartners pakt het risicomanagement pragmatisch aan. Dat is van cruciaal belang om op lange termijn stabiele rendementen te realiseren. De leidraad, bij het nemen van beleggingsbeslissingen, is om altijd te streven naar de zekerheid van een goed rendement in plaats de hoop op een mogelijk fantastisch resultaat. Dus in plaats van alleen maar te focussen op toekomstige rendementen heeft het voorkomen van verliezen een hoge prioriteit.?Ervaring leert namelijk dat goede rendementen eerder behaald worden door het vermijden van grote fouten.
Mpartners gebruikt overwegend een ‘bottom-up’ aanpak voor haar beleggingen. Deze aanpak wordt ook doorgevoerd in de tactische vermogensallocatie van de portefeuille. Simpel gezegd: wanneer het investment-team geen beleggingen vindt die voldoen aan onze strikte waarderingscriteria nemen zij geen positie in. Dienovereenkomstig neemt in die situatie het percentage aan beleggingen met een lager risico (zoals bijv. NL staatsobligaties of liquiditeiten) toe. Deze stijl van beleggen kan worden gekarakteriseerd als beleggen met een sterke waarderingsgrondslag en is van nature anticyclisch. De brede bandtbreedtes van de vermogenscategorieen geeft hen een grote mate van flexibiliteit om het kapitaal te beschermen tijdens moeilijke marktomstandigheden.

3. Waarde is de belangrijkste risicofactor
Bij het selecteren van posities gelooft Mpartners dat er twee bronnen van beleggingssucces zijn op de lange termijn. Als eerste door te beleggen in bedrijven van hoge kwaliteit met een voorspelbare cashflow en een management met bewezen staat van dienst. Vervolgens door een gedisciplineerde beleggingsstijl te hanteren waarbij geduld vereist is om op de juiste waardering beursgenoteerde bedrijven aan te kopen.
De kern van de beleggingsfilosofie is gebaseerd op de veronderstelling dat het het meest risicovol is om te veel te betalen voor een belegging (ongeacht de kwaliteit van de belegging). En dat de beste manier om risico te verminderen het betalen van een lage prijs is. Een lage prijs biedt een veiligheidsmarge en dat is waar het volgens Mpartners om draait bij risico beheerst beleggen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Mpartners noemt over het beleggingsbeleid

eigen vermogen van partners wordt op dezelfde manier belegd als het vermogen van cliënten.
volledig onafhankelijk
Wij hanteren één type beleggingsportefeuille. Dit zorgt voor focus, discipline en een zorgvuldige uitvoering van de strategie.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Negatieve uitsluiting
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Mpartners
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers en beleggingsfondsen zijn gemiddeld 0,05% - 0,1%.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld zo'n 0,05% per jaar.
Service fee
-
Uitsluitend kosten voor bewaarloon. Deze zijn 0.06% per jaar (incl. BTW).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheer fee is 1,21% per jaar (incl. BTW).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Mpartners


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Mpartners?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Mpartners
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Mpartners


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Mpartners hanteert 1 type portefeuille voor al haar klanten. Er kan dus geen portefeuille worden geselecteerd die anders belegt. De rendementen zijn netto rendementen na alle bankkosten en eventuele kosten voor ETF s of Beleggingsfondsen voor een portefeuille van 500,000 eur die in de eerste maand van lancering is begonnen (dec. 2010).

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel neutraal
2017*
0,4%
2016
2,9%
2015
4,9%
2014
6,2%
2013
7,6%
Inzicht in alle rendementen van Mpartners?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Mpartners


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
-
40%
(10-50)
-
-
Obligaties
-
-
40%
(25-60)
-
-
Alternatieve beleggingen
-
-
10%
(10-30)
-
-
Liquiditeiten
-
-
10%
(0-20)
-
-
Volledig risicoprofiel Mpartners?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage