Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Helliot


Helliot vermogensbeheer is opgericht in 2009 te Baarn door oud-beurshandelaren en vermogende ondernemers. Dit vanwege naar eigen zeggen de behoefte aan onafhankelijk en transparant vermogensbeheer zonder eigen beleggingsfondsen, met een specialistische kijk op aandelenselectie en actief risicomanagement.

Helliot vermogensbeheer richt zich o.a. op particuliere beleggers, ondernemers, bestuurders van pensioen en stichtingen. Helliot Vermogensbeheer kan zijn diensten aanbieden vanaf €100.000 te beleggen vermogen.

Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door de selectie van ondergewaardeerde aandelen die voldoen aan de principes van het duurzaamheidsbeleid, bescherming van de aandelenbelangen tegen beurscrashes en door actief gebruik van diverse beleggingscategorieën zoals obligaties, grondstoffen en opties.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Helliot
Onderdeel van
Helliot Vermogensbeheer N.V.
Adres
Amsterdamsestraatweg 55A
3744 MA Baarn
Vestigingen
Baarn
Jaar actief
2009
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
DFT Gazelle Award 2016
Namen directie
Roger Broekhuizen, Alain de Haas
Toelichting
6 tot 11
51- 100 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
14002349
Ja
Alles weten over Helliot?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Dit schrijft Helliot over haar beleggingsbeleid en filosofie:

Helliot Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder uit Baarn. Als boutique bieden ze gespecialiseerde beleggingsstrategieën aan in ondergewaardeerde aandelen, obligaties en beschermingsconstructies. Sinds de oprichting in 2008 hebben ze twee doelen: op lange termijn een constant rendement bieden en verliezen beperken. Ze ontzorgen cliënten, hoe prettig is het om een partij te hebben die je 100% vertrouwt, zorgt dat u niet voor verassingen komt te staan en constante focus op de beurs houdt. Voor die opdracht zien cliënten in hen een betrouwbare partner, zij herkennen onderstaande punten als duidelijke afspraak.

De beste aandelen. Rendement valt of staat met de selectie van bedrijven. Wie wil er geen portefeuille met de beste bedrijven, de meest ervaren bestuurders, een goed businessmodel en rendementspotentieel. Ze beleggen in ondergewaardeerde bedrijven met kansen om verborgen waarde zichtbaar te maken en koersstijging te realiseren. Kortgezegd kopen ze aandelen voor 50 euro die 100 euro waard zijn. Het resultaat is een aandelenselectie die minimaal zo goed als de index presteert, maar waarschijnlijk beter.

Bescherming. Wetenschappelijk kun je over dertig jaar het beste in aandelen beleggen en niets doen. Echter niemand weet wat er tussentijds gebeurt en niemand vindt het prettig om beurscraches te doorstaan zoals in 2008, 2001, 1998, 1987. Zeker niet als het uw pensioen is. Helliot Vermogensbeheer wil om die reden 'altijd' geld verdienen, ook op kortere termijn ofwel ze focussen op absolute winst. Iedere dag monitoren ze daarom de beurs en nemen ze beslissingen om uw vermogen te beschermen.

Duurzaam. Het is geen reclamemiddel of afdeling, het geldt voor het hele bedrijf en voor alle cliënten. Het gaat om 'niet sceptisch zijn maar een positieve bijdrage leveren'. Bij beleggingskeuzes hanteren ze de principes van de PRI en UN Global Compact en toetsen ze of het bedrijf niet actief is in de wapenindustrie. Kort gezegd houden ze 16 principes in acht op gebied van duurzaamheid naast fundamentele analyses. Ook de voetprint van hun eigen bedrijfsvoering is zo klein als mogelijk.


Op aanvraag is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid en selectieproces beschikbaar.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Helliot noemt over het beleggingsbeleid

Specialist in Aandelen selectie
Bescherming tegen beurscrashes
Altijd duurzaam beleggen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie, Negatieve uitsluiting
Het duurzaamheidsbeleid wordt gecombineerd uit beleid op operationeel niveau en op investeringsniveau. De maatregelen op operationeel niveau worden op de site gepubliceerd en jaarlijks gerapporteerd. Op investeringsniveau zijn er drie aandachtsgebieden: Mensenrechten, Milieu en Wapenindustrie. De bijbehorende beleidsdocumenten zijn gepubliceerd op de site van Helliot Vermogensbeheer. Helliot Vermogensbeheer is geaccrediteerd door de UN Global Compact en PRI, beide zijn internationale netwerken die zich inzetten voor een duurzame bijdrage van bedrijven. Bij de beleggingskeuzes voor onze cliënten hanteren wij de principes van de PRI en wordt getoetst of het bedrijf in kwestie voldoet aan de principes van de United Nations Global Compact en of het niet actief is in de wapenindustrie. Kort gezegd houden we doorlopend 16 principes in acht op gebied van duurzaamheid naast de gebruikelijke fundamentele en technische berekeningen., In veel indexen zijn bedrijven aan te wijzen die zich willens en wetens schuldig maken aan milieuvervuiling, schending van mensenrechten of actief zijn in de wapenindustrie. Daar trekken we de grens, in die bedrijven willen wij en onze cliënten niet beleggen. We zetten ze op een uitsluitingenlijst en willen dan ook niet beleggen in die indexen. Daarbij moeten alle bedrijven waarin we beleggen voldoen aan de principes van de UN PRI en Global Compact.
Actief
Rendement valt of staat met de selectie van bedrijven, wie wil er geen index met alleen de beste bedrijven. Die bedrijven met de meest ervaren bestuurders, een goed businessmodel en rendementspotentieel worden door ons geselecteerd. Het resultaat is een aandelenselectie die minimaal zo goed als een gemiddelde index presteert, maar waarschijnlijk beter. Daarbij vindt niemand het prettig om passief beurscraches van 25% tot 50% te doorstaan zoals in 2008, 2001, 1998, 1987. Wij willen 'altijd' geld verdienen, ook op kortere termijn. We laten ons niet in slaap sussen door een passieve aanpak, we focussen actief op absolute winst. Iedere dag monitoren we de beurs en nemen we proactief maatregelen om uw vermogen te beschermen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Helliot
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers zijn gemiddeld 0,05% - 0,1%
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld zo'n 0,2% -0,4% per jaar.
Service fee
-
Service fee (Binckbank) is afhankelijk van inlegbedrag. Gemiddeld tussen de 0,08 en 0,24% p/jr (Incl. BTW).
Periodieke kosten
-
Vaste jaarlijkse kosten €363,- (incl. BTW).
Beheerfee
-
Beheerfee p/jr (excl. BTW):
1% < €250.000
0.9% €250.000- €500.000
0.7% €500.000- €1.000.000
maatwerk > €1.000.000
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Helliot


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Vergoeding van kosten tot een maximum van 500 euro
Inzicht in alle kosten van Helliot?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Helliot
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Helliot


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Neutraal Offensief
2017*
1,8%
2,6%
5,1%
2016
2,4%
3,3%
4,9%
2015
1,0%
3,0%
2,3%
2014
6,4%
8,2%
9,5%
2013
4,4%
7,0%
5,6%
Inzicht in alle rendementen van Helliot?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Helliot


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
27%
(0-40)
50%
(0-60)
70%
(0-80)
-
Obligaties
-
65%
(0-100)
40%
(0-70)
15%
(0-40)
-
Alternatieve beleggingen
-
3%
(0-20)
5%
(0-30)
10%
(0-40)
-
Liquiditeiten
-
5%
(0-100)
5%
(0-100)
5%
(0-100)
-
Volledig risicoprofiel Helliot?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage