Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over OHV Vermogensbeheer


OHV is een vermogensbeheerder te Amsterdam. De onderneming is in 1932 opgericht en is voortgekomen uit een fusie tussen drie geldmakelaars. Anno nu houdt OHV zich enerzijds bezig met vermogensbeheer en is anderzijds actief als commissionair voor de valuta-, kapitaal-, derivaten- en geldmarkt. Met deze activiteiten richt het zich op de particuliere belegger voor persoonlijk vermogensbeheer en de institutionele belegger kan bij de onderneming terecht voor brokerage én vermogensbeheer.

OHV Vermogensbeheer streeft volgens eigen zeggen naar een onder alle marktomstandigheden zo optimaal mogelijk rendement met minieme risico’s tegen lage transactiekosten. Of u de vermogensbeheerder nu beroepsmatig in de arm neemt om uw vermogen te beleggen óf om uw privévermogen te beheren. Kenmerkend voor de werkwijze van OHV vermogensbeheer is de continue koppeling die het maakt tussen praktijk en theorie. Zo zorgt volgens OHV de jarenlange ervaring en kennis van de vermogensbeheermarkt ervoor dat het vroegtijdig kansen en risico’s op de financiële markt signaleert. In combinatie met uitgebreide technische beleggingsanalyses is het in staat stabiele beleggingsportefeuilles op te bouwen.

 


Naam dienstverlening
vermogensbeheer
Naam aanbieder
OHV Vermogensbeheer
Onderdeel van
OHV Capital Markets
Adres
Amstelplein 1
1096HA Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Website
Naar website
Jaar actief
1932
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Erik Bakker, Hans Rosenberg, Richard Abma, Henk Portier en Wiebe Brouwer
Toelichting
21 tot 50
>1 miljard
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over OHV Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video OHV VermogensbeheerBeschrijving beleggingsbeleid


OHV vermogensbeheer over haar beleggingsbeleid: “Vermogensbeheercliënten bij OHV kunnen meeprofiteren met institutioneel kapitaal bij het inschrijven van nieuwe uitgiftes van obligaties en profiteren van de kennis en ervaring van onze broker bij de selectie en monitoring van obligaties in de secundaire markt. Het kenmerkende van het beleggingsbeleid van OHV is het beleggen en spreiden van het vermogen in obligaties, vooral die van nieuwe uitgiftes.

Onze marktbenadering maakt het mogelijk om aandelenposities tijdelijk volledig af te bouwen voor het optreden van extreme dalingen en weer op te bouwen voor en tijdens een nieuwe hausse. Het beleggingsbeleid is zodanig ingericht dat in economische onzekere tijden de risicovolle beleggingen in de portefeuille kunnen worden teruggebracht naar 0 procent.

Wat obligaties betreft beleggen we in individuele obligaties. OHV heeft de afgelopen 85jaar een grote expertise opgebouwd in de kapitaalmarkt. We adviseren internationale institutionele relaties met de selectie en aan- en verkoop van deze instrumenten.

Tevens kopen en verkopen wij de obligaties zelf in de secundaire markt. Voordelen zijn dat blootstelling in vastrentende waarden is op te bouwen tegen lagere kosten en gunstigere aankoopkoersen dan via beleggingsfondsen. Tevens is volledige controle uit te oefenen op bijvoorbeeld de gemiddelde looptijd en het soort debiteur.

De aandelenbeleggingen vullen we in met trackers. We beleggen bewust niet in individuele titels omdat dit over het algemeen niet leidt tot een beter rendement afgezet tegen het te nemen risico. Daarnaast impliceert een portefeuille met veel individuele titels veel transactiekosten. We selecteren trackers zoals bijvoorbeeld de iShares Euro Stoxx 50, Vanguard S&P 500 of de MSCI World. Dit doen we omdat dit zeer liquide instrumenten zijn en zeer lage kosten met zich meebrengen. Met slechts enkele trackers kunnen we een goed gespreide aandelen portefeuille opbouwen.
Wanneer middels tactische allocatie exposure naar aandelen wordt opgebouwd, belegt OHV deze exposure in trackers op aandelenindices om binnen zeer liquide markten koerswinst te behalen.

OHV belegt niet in individuele aandelen. Beleggingswetenschap wijst uit dat aandelen selectie nooit heeft geleid tot overrendement en dat diversificatie over een groot aantal aandelen tot de aanbeveling strekt. De kosten van het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille zijn substantieel hoger dan de kosten van het beleggen in index trackers.

De macro economische visie komt tot stand door een analyse van de fundamentele macro- economie voor Europa, Amerika en Azië. OHV baseert zich daarbij op drie pijlers. Informatie uit de markt, afkomstig van institutionele beleggers wordt gecombineerd met een door OHV ontwikkelde technologie die lange termijn trends in financiële markten berekent.

Daarnaast ontvangt OHV macro economische research van onafhankelijke partijen gecombineerd met de research van banken. Deze informatiestromen worden verzameld, geanalyseerd en besproken in het beleggingscomité. In het beleggingscomité bespreken wij de actuele marktontwikkelingen, bepalen wij onze visie en evalueren wij de beleggingen. De lijnen binnen het comité zijn kort zodat er snel en adequaat op veranderende marktomstandigheden kan worden ingespeeld.”

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die OHV Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Onafhankelijk vermogensbeheer
lagere transactiekosten + slimmer beleggen = hoger rendement
Verantwoorde risicospreiding


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van OHV Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video OHV VermogensbeheerKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten zijn gemiddeld 0.18% per jaar. Afhankelijk van het profiel ligt dit tussen de 0.07% - 0.65% per jaar.

Afhankelijk van de beleggingsdoelstellig wordt het obligatiegedeelte belegd via het Fresh fixed income fund van OHV. De lopende kosten hiervan zijn 0,75%. Afhankelijk van het obligatiegedeelte in uw profiel zijn uw fondskosten dan maximaal 0.15% per jaar hoger. De managementfee van het fonds (0.5%) wordt verrekend met de beheerfee.
Transactiekosten
-
Gemiddeld tussen de 0.15% -0.20% per jaar.
Service fee
-
De bewaarloon voor binnenlandse effecten bedraagt 0.05% en voor buitenlandse effecten 0.06% per jaar.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee per jaar (excl. BTW)
1% tot € 0.5 miljoen
0,9% bij € 0.5 mln tot € 1 mln
0,7% bij € 1 mln tot € 3 mln
0,5% bij € 3 mln tot € 5 mln
in overleg bij € 5 mln en daarboven

Wanneer u het obligatiegedeelte belegd via het Fresh fund van OHV wordt de managementfee (max 0.5%) in mindering gebracht op de bovenstaande beheerfee. Dit betekent een gemiddelde korting -afhankelijk van uw profiel- van tussen de 0.15% - 0.35% per jaar.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten OHV Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van OHV Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van OHV Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Video OHV VermogensbeheerRendementen OHV Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De getoonde rendementen zijn van de modelportefeuille van OHV. Aangezien OHV maatwerk kan leveren kan het individuele resultaat hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Defensief Neutraal Offensief
2017*
5,2%
7,2%
9,1%
2016
5,7%
6,5%
7,5%
2015
1,2%
1,7%
2,9%
2014
8,3%
8,7%
9,5%
2013
2,6%
2,9%
3,4%
Inzicht in alle rendementen van OHV Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video OHV VermogensbeheerRisicoprofielen OHV Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
30%
(0-40)
50%
(0-60)
70%
(0-80)
-
Obligaties
-
70%
(60-100)
50%
(40-100)
30%
(20-100)
-
Alternatieve beleggingen
-
0%
(0-20)
0%
(0-25)
0%
(0-30)
-
Liquiditeiten
-
0%
(0-40)
0%
(0-60)
0%
(0-80)
-
Volledig risicoprofiel OHV Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage