Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Indexus


Indexus heeft een uitgebreide dienstverlening voor particuliere beleggers, ondernemers, stichtingen en family offices en is opgericht in 1997. Via de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Heerenveen bedient Indexus cliënten door heel Nederland.

Indexus belegt de portefeuille in vermogensbeheer middels de zogeheten “Core / Satellite approach”. De kern (Core) van de portefeuille wordt belegd in indextrackers en zorgt voor een brede spreiding. Het overige deel van de portefeuille (Satellite) is afhankelijk van de persoonlijke doelstelling en wordt belegd in individuele aandelen en obligaties.

Vanaf €200.000,- kunt u kiezen voor maatwerk vermogensbeheer of beleggingsadvies. U maakt concrete afspraken met uw persoonlijke adviseur over het te voeren beleid, de contactfrequentie en specifieke wensen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Indexus
Onderdeel van
Indexus Groep B.V.
Adres
De Entree 97
1101 BH Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Heerenveen
Jaar actief
1997
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Martijn Receveur, Henri van den Hurk, Duco Frie
Toelichting
11 tot 21
251- 500 miljoen
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000394
Ja
Alles weten over Indexus?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Indexus’ definitie van vermogensbeheer is dat uw uitgangspunten en doelstellingen altijd de basis vormen voor het te voeren beleid en samenstelling van uw portefeuille(s). Bovendien streeft zij altijd naar vermogensbehoud, een hoger rendement dan de spaarrekening en naar gelang het risicoprofiel extra rendement. Bij beleggen ligt volgens Indexus de sleutel van het succes in het onderhoud van uw portefeuilles. De samenstelling van uw portefeuilles wordt bijgestuurd op basis van de marktomstandigheden en de kansen die zich voordoen. De focus ligt hierbij op het behalen van uw doelstelling op zowel korte als lange termijn.

Voor een constante kwaliteit van haar beleggingsbeleid is hoogwaardige research een belangrijke voorwaarde. De analisten van de researchafdeling zijn goed opgeleide en ervaren economen. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse stroom cijfers wordt vertaald in een gefundeerd beleggingsbeleid. Fundamentele analyse is daarbij het vertrekpunt. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van technische en kwantitatieve analyse voor een optimale beleggingskeuze. Naast haar eigen research heeft Indexus toegang tot analyses van binnen- en buitenlandse professionele partijen.

Bij de vermogensbeheerdienstverlening bouwt Indexus de beleggingsportefeuilles op met rechtstreekse beleggingen in aandelen, obligaties en ETF’s (Trackers). Daarnaast kan zij afgeleide instrumenten, zoals opties en turbo’s, gebruiken om posities gedurende een bepaalde periode te beschermen of om cashflow te genereren. Indexus sluit dus geen enkel (beursgenoteerd) beleggingsinstrument uit om de doelstellingen van haar cliënten te realiseren. Wel heeft Indexus voor het fundament van de beleggingsportefeuilles onder haar beheer een voorkeur voor ETF’s.
De tactische invulling van de beleggingscategorieën betreft een momentopname en zal door de tijd heen verschillen. Uiteindelijk dient het samenspel van de verschillende effecten zorg te dragen voor de optimale combinatie van risico en rendement.

Indexus richt de beleggingsportefeuilles in aan de hand van het Core Satellite principe. Dat is een asset allocatie model, waarin op effectieve wijze passieve en actieve beleggingsstrategieën worden gecombineerd. De kern van de portefeuille wordt dan passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten het rendement van de markt te genereren. ETF’s op breed samengestelde indices lenen zich hier volgens Indexus uitstekend voor; hiermee wordt in een keer een zeer brede spreiding gerealiseerd. De satellietbeleggingen daaromheen zullen voor extra rendement moeten zorgen. Dit kunnen individuele aandelen of obligaties, maar ook specifieke ETF’s zijn.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Indexus noemt over het beleggingsbeleid

100% onafhankelijk, geen eigen producten
Actief als het moet
Alleen beursgenoteerde, liquide beleggingen, met ETF's als fundament.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Actief met passieve beleggingsinstrumenten als de markt daarom vraagt.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Indexus
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers zijn gemiddeld 0,25% (bandbreedte 0,05% - 0,45%).
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld tussen 0,05% - 0,3% per jaar.
Service fee
-
Service fee (Binckbank) is afhankelijk van beheerd vermogen. Gemiddeld tussen de 0,08 en 0,125% per jaar (excl. BTW).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee p/jr (excl. BTW):
1,2% €200.000-€500.000
1% > €500.000
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Indexus


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Indexus?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Indexus
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Indexus


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Indexus belegt via maatwerk portefeuilles. Het getoonde rendement is het gemiddelde rendement van een groep klanten met hetzelfde risicoprofiel, zonder invloed van stortingen of onttrekkingen gedurende de meetperiode.

Profiel zeer defensief Defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief
2016
-
2,8%
3,3%
3,7%
-
2015
-
1,2%
1,9%
2,5%
-
2014
-
6,1%
6,6%
7,2%
-
2013
-
1,3%
5,1%
12,5%
-
Inzicht in alle rendementen van Indexus?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Indexus


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
30%
(10-40)
50%
(30-60)
70%
(50-80)
100%
(0-100)
Obligaties
100%
(0-100)
70%
(50-80)
50%
(30-60)
30%
(10-40)
0%
Alternatieve beleggingen
0% (-)
0% (-)
0% (-)
0% (-)
0% (-)
Liquiditeiten
0%
(0-100)
0%
(0-40)
0%
(0-40)
0%
(0-40)
0%
(0-100)
Volledig risicoprofiel Indexus?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage