Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Abn Amro Meespierson


Meespierson is de private banking tak van ABN Amro en is ontstaan door een fusie tussen beide bedrijven in 2010. In Nederland is ABN Amro Meespierson één van de grootste partijen in het private banking segment. Hier is beleggen een integraal onderdeel van een breed pakket aan financiële diensten zoals financieren en betalen. U kunt gebruik maken van de privatebanking diensten vanaf een vrij besteedbaar vermogen van €500.000,-

ABN Amro Meespierson biedt uitgebreide mogelijkheden als het gaat om beleggen. U kunt kiezen uit vermogensbeheer, beleggingsadvies of zelf beleggen. ABN Amro meespierson richt zich op particuliere beleggers, ondernemers, family offices en stichtingen. Bij vermogensbeheer is het mogelijk om in diverse portefeuilles(mandaten) te beleggen. Elke portefeuille dient een ander beleggingsdoel. Afhankelijk van uw wensen en uitgangspunten maakt een private banker een concreet beleggingsvoorstel, op basis van één van de volgende beleggingsportefeuilles:

Multi Manager Mandaat (v.a. €75.000,-): De portefeuille bestaat uit beleggingsfondsen van diverse fondshuizen.
Duurzaam Fondsen Mandaat (v.a. €75.000,-): De duurzame portefeuille bestaat uit beleggingsfondsen (op basis van Research Triodos Meespierson).
Comfort Inkomsten Mandaat (v.a. €75.000,-): De portefeuille bestaat uit indextrackers en aandelen gericht op genereren van inkomsten en dividend.
Duurzaam Klassiek Mandaat (v.a. €500.000,-): De duurzame portefeuille bestaat uit aandelen en obligaties (op basis van Research Triodos Meespierson).
Klassiek Mandaat (v.a. €500.000,-): De portefeuille wordt belegd in individuele aandelen en obligaties.
Speciaal Mandaat (v.a. €2.500.000,-): Maatwerk vermogensbeheer in een specifiek beleggingsmandaat voor b.v. bestuurders en organisaties.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Abn Amro Meespierson
Onderdeel van
Abn Amro N.V.
Adres
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Vestigingen
Geheel Nederland
Jaar actief
1720
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Gerrit Zalm, Johan van Hall, Kees van Dijkhuizen, Caroline Princen, Wietze Reehoorn, Chris Vogelzang, Joop Wijn

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12020215
Ja
Alles weten over Abn Amro Meespierson?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Bij ABN Amro Meespierson vermogensbeheer maakt u de keuze uit een van de verschillende mandaten. In het Multi Manager Mandaat wordt uw portefeuille actief beheerd en uitsluitend belegt in beleggingsfondsen. In het Klassiek Mandaat wordt uw portefeuille actief beheerd en voornamelijk belegt in individuele effecten (aandelen en obligaties) aangevuld met specifieke beleggingsfondsen. Uw portefeuille bestaat uit ongeveer 45 bedrijven. De meeste daarvan hebben een bekende naam. Uw portefeuille is hierdoor herkenbaar. In het Comfort Inkomsten mandaat ligt het accent op beleggingen die inkomsten opleveren. In het inkomsten mandaat wordt voornamelijk belegt in index-trackers en indexfondsen, aangevuld met beleggingsfondsen die dividend uitkeren. Als u duurzaam wenst te beleggen heeft Meespierson heeft ook nog de keuze uit een Duurzaam Fondsen mandaat & Duurzaam Beleggen Mandaat. De strategie is dan gelijk aan bovenstaande mandaten maar met een focus op duurzame fondsen en/of effecten. Vanaf €2.5 miljoen heeft u de mogelijkheid tot een mandaat die speciaal conform uw wensen wordt samengesteld.

Waarin onderscheidt ABN Amro in haar beleggingsbeleid van andere banken en beleggingsondernemingen?
- ABN Amro combineert haar interne expertise met externe expertise op deelgebieden (o.a. door ondernemingsanalyse, duurzaamheidsbeleid en technische analyse).
- ABN Amro gelooft dat een actief beleid waarde toevoegt bij de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën. Op productniveau maakt ABN Amro gebruik van actief beheerde beleggingsproducten voor markten waar bewezen is dat deze waarde hebben kunnen toevoegen. Voor markten waar dit niet het geval is concentreert ABN Amro zich op passieve beleggingsproducten.
-Beleggingsbeslissingen worden genomen door een team van beleggingsspecialisten met een bewezen track record en een ruime ervaring.  
- ABN Amro is ervan overtuigd dat een analyse van duurzaamheid factoren en bijbehorende duurzaamheidsscores helpt bij het beoordelen van de kwaliteit van individuele ondernemingen. 
- Risicoanalyse en meting van de resultaten zijn standaard onderdeel van het beleggingsproces en helpt ABN Amro bij het maken van de juiste keuzes.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl heeft ABN Amro?
De beleggingsstrategie kan omschreven worden als actief en is gebaseerd op fundamentele gronden. Hierbij maakt ABN Amro gebruik van kwantitatieve analyses (zoals screening, risicoanalyses en technische analyses) in het beslissingsproces om een efficiënte en tijdige besluitvorming te borgen. In het beleggingsproces onderscheidt ABN Amro de volgende samenhangende stappen:
- Macro-economisch onderzoek: de analisten van ABN AMRO analyseren de onderliggende fundamentele ontwikkelingen en verkennen de impact op de toekomstige beleggingsomgeving.
- Tactisch beleid: actief inspelen op verwachte marktontwikkelingen op basis van de toekomstige beleggingsomgeving. Het ABN AMRO Beleggingscomité is verantwoordelijk voor de tactische vermogensverdeling en komt wekelijks samen.
- Modelportefeuille-constructie: samenstellen van concrete beleggingsportefeuilles per risicoprofiel door het selecteren van beleggingsinstrumenten in lijn met de gekozen verdeling van beleggingen over de verschillende vermogenscategorieën.
- Communicatie en implementatie: doorvoeren van de beleggingsbeslissingen in de beleggingsportefeuilles van de vermogensbeheerklanten en het geven van beleggingsadviezen aan de klanten die hebben gekozen voor het concept beleggingsadvies.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
De vermogenscategorieën bij de ABN zijn: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. In het beleggingsbeleid accepteert ABN Amro uitsluitend valutarisico’s die voortkomen uit beleggingen in de vermogenscategorieën met een hoge volatiliteit (o.a. aandelen en onroerend goed). Dit doen ze om te voorkomen dat het valutarisico het totale risico domineert. Daarom moeten alle beleggingen in obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties van uiteenlopende kwaliteit en overheidsobligaties van landen uit opkomende markten) betrekking hebben op eurowaarden.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Abn Amro Meespierson noemt over het beleggingsbeleid

Spreiding over fondshuizen
Actief beheer


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Voor advies op het gebied van duurzaamheid wordt gebruik gemaakt van Triodos Meespierson
Actief
Actief met actieve beleggingsfondsen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Abn Amro Meespierson
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in fondsen zijn gemiddeld tussen de 0,6% - 1% afhankelijk van uw profiel. De getoonde kosten zijn op basis van het Multi Manager mandaat. Voor het klassiek mandaat geldt een gemiddelde van 0.2%-0.4%, voor het comfort inkomsten mandaat 0.3%-0.5%. Voor duurzaam fondsen is de range tussen de 0.2%-0.7% per jaar.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
All-in beheer fee (incl BTW):
1.21% - defensief
1.27% - matig defensief
1.27% - matig offensief
1.39% - offensief
1,39% - zeer offensief
Over het meerdere boven de €2.5 euro geldt een staffelkorting van 20%. Kiest u voor het comfort inkomsten mandaat dan gelden er lagere instaptarieven van 0.97% (defensief) tot maximaal 1.21% (zeer offensief).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Abn Amro Meespierson


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Niet mogelijk
Inzicht in alle kosten van Abn Amro Meespierson?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Abn Amro Meespierson
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Abn Amro Meespierson


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

ABN Amro Meespierson wil zijn rendementen niet vrijgeven. Hierdoor kunnen geen rendementen worden getoond.

Profiel defensief matig defensief matig offensief offensief zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Abn Amro Meespierson?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Abn Amro Meespierson


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
15%
(0-30)
30%
(10-50)
50%
(20-70)
70%
(30-90)
85%
(40-100)
Obligaties
70%
(30-85)
55%
(20-70)
35%
(10-55)
15%
(0-40)
0%
(0-25)
Alternatieve beleggingen
10%
(0-20)
10%
(0-20)
10%
(0-30)
10%
(0-30)
10%
(0-30)
Liquiditeiten
5%
(0-70)
5%
(0-70)
5%
(0-70)
5%
(0-70)
5%
(0-60)
Volledig risicoprofiel Abn Amro Meespierson?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage