Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Oxby


Oxby is opgericht in 2011 en is onderdeel van Velthuyse & Mulder. Oxby is online vermogensbeheer en mogelijk vanaf 15.000 euro. Oxby belegt in trackers van aandelen- en obligatie-indices. De focus ligt op Europa. In welke trackers wordt belegd, hangt af van uw persoonlijk risicoprofiel. Uniek aan Oxby vermogensbeheer is de strategie die risico beperkt door aandelen te vervangen voor obligaties in onzekere tijden.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Oxby
Onderdeel van
Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer B.V.
Adres
Herengracht 450
1017 CA Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2011
Minimum inlegbedrag
€ 15.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Tjade Groot
Toelichting
11 tot 21
Alle medewerkers met klantcontact hebben een actieve DSI registratie (Beleggingsadviseur of Vermogensbeheerder).
1- 50 miljoen
Oxby zit op de grens en gaat binnenkort naar de volgende categorie.
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Alle benodigde vergunningen voor vermogensbeheer zijn aanwezig.
Ja
Alle medewerkers met klantcontact hebben een actieve DSI registratie (Beleggingsadviseur of Vermogensbeheerder).
Alles weten over Oxby?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


OXBY belegt voor haar klanten in trackers van aandelen- en obligatie-indices. In welke trackers wordt belegd, hangt af van het persoonlijk risicoprofiel van de klant. Trackers zijn efficiënt, hebben lage kosten, automatische spreiding en dividend dat wordt uitgekeerd op de aandelen die in de trackers zijn opgenomen. OXBY belegt in trackers, bij het selecteren van de meest geschikte, houdt OXBY rekening met onderstaande criteria:
• UCTIS compliant
• Replica methode
• Effecten uitlenen
• Procedure effecten uitlenen
• Tracking error
• Trading valuta
• Beursnotering
• Kosten
• Procedure dividend belasting
• AUM

Naast bovenstaande criteria wordt ook rekening gehouden met spreiding in uitgevende instellingen. De beleggingen die in de portefeuilles zijn opgenomen worden maandelijks gecontroleerd. De afdeling risk houdt in de gaten of de gebruikte trackers nog voldoen aan de toegepaste criteria. De beleggingscommissie onderzoekt maandelijks het universum van beleggingen. Zo worden nieuwe potentieel bruikbare trackers vergeleken met de reeds belegde Trackers. Hieruit kan het besluit ontstaan een bestaande trackers in te ruilen voor een nieuwe. OXBY belegt momenteel in Fysieke trackers en houdt al bovenstaande zaken voor u in de gaten. Op dit moment belegt OXBY in trackers van SPDR (State Street) en iShares (Black Rock).

Hoe belegt OXBY?
OXBY belegt in indextrackers, maar volgt niet zomaar een index. OXBY belegt actief in aandelen trackers gegroepeerd in sectoren. Hierbij wordt telkens extra geld in de best presterende sectoren belegd. Oxby kiest voor een momentum strategie. Een momentum-strategie volgt een trend op de beurs. Simpelweg gezegd, er wordt belegd in de ‘winnaars van gisteren’. De bij toegepaste momentum-strategie is gebaseerd op een vaste periode van een maand. Op elke laatste beursdag van deze vaste periode wordt het rendement van tien economische sectoren vastgesteld en worden, indien nodig, de beleggingen herzien.
Wanneer de aandelenbeurzen een dalende trend inzetten, grijpt OXBY in. Risico’s worden verkleind door het aandelengedeelte af te bouwen. Dat gedeelte wordt dan omgezet in veilige staatsobligaties. Dit zorgt volgens Oxby voor rust en beperkt grote verliezen als de beurs hard daalt. En dat is volgens Oxby prettig want als u die verliezen niet steeds hoeft goed te maken, houdt u op termijn meer geld over.

Rebalancen & Lifecycle
Door marktschommelingen kan de verdeling tussen aandelen en obligaties afwijken van de oorspronkelijke verdeling. Om te zorgen dat deze portefeuilles weer in lijn komen met de oorspronkelijke verdeling, worden deze maandelijks gecontroleerd en wanneer nodig ge-herbalanceerd.

Lifecycle betekent dat richting het einde van de looptijd het risico binnen de portefeuilles wordt afgebouwd zodat de kans op een moeilijk te herstellen verlies afneemt. OXBY past het Lifecycle principe in overleg met de klant toe. Tijdens een jaarlijkse herinventarisatie van de situatie van de klant wordt dit in kaart gebracht, wanneer nodig besproken en aangepast.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Oxby noemt over het beleggingsbeleid

Hoog potentieel rendement, door jarenlang bewezen model
Efficient door gebruik van trackers
Lager risico, door spreiding en actief beperken van verlies


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer is lid van de Verenging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
Actief
Actief beleggen via (momentum strategie) met passieve producten. Lager risico, door spreiding en actief beperken verlies.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Oxby
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers zijn gemiddeld 0,25% per jaar.
Transactiekosten
-
De gemiddelde transactiekosten zijn 0,1-0.8% per jaar afhankelijk van uw inlegbedrag en profiel.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheervergoeding bedraagt 0.85% per jaar (incl. BTW). De beheervergoeding wordt per kwartaal in rekening gebracht.
Performance fee
-
De performance fee is 10% over de behaalde netto winst. Oxby rekent deze wanneer de waarde van uw portefeuille hoger is dan de hoogste waarde van de 2 voorgaande jaren.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Oxby


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Dit zit al verwerkt in de trackers.
Nee
-
Nee
-
Gratis
-
Inzicht in alle kosten van Oxby?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Oxby
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Oxby


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

Het rendement dat OXBY publiceert is gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke portefeuilles van klanten inclusief alle kosten.

Het rendement dat OXBY publiceert is gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke portefeuilles van klanten. Alle klanten in een bepaald profiel van OXBY hebben allemaal dezelfde beleggingen. Resultaten kunnen onderling iets afwijken door het moment van start, moment van vergoedingen verrekenen, bijstortingen en/of onttrekkingen.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Laag Midden Hoog
2017*
0,9%
1,7%
2,6%
2016
5,1%
7,4%
9,6%
2015
0,9%
3,2%
4,4%
2014
7,4%
5,4%
4%
2013
4,1%
6,2%
8,3%
Inzicht in alle rendementen van Oxby?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Oxby


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
-
50%
(25-50)
75%
(25-75)
100%
(25-100)
Obligaties
-
-
50%
(50-75)
25%
(0-75)
0%
(0-75)
Alternatieve beleggingen
-
-
0%
(0-0)
0%
(0-0)
0%
(0-0)
Liquiditeiten
-
-
0%
(0-0)
0%
(0-0)
0%
(0-0)
Volledig risicoprofiel Oxby?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage