Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over KOEN


KOEN is opgericht door de partners van Blauwtulp Wealth Management uit passie voor het beleggingsvak en de wens om beleggen weer 'leuk' en 'herkenbaar' te maken. Met KOEN willen ze de succesvolle aandelenstrategie, die voorheen alleen gevoerd werd voor portefeuilles van €1.000.000 of meer, voor een groot publiek beschikbaar maken.

Voor wie is KOEN er? ''KOEN is er voor iedereen die €20.000 of meer wil beleggen, graag zelf zijn of haar eigen keuzes maakt en veel waarde hecht aan kwalitatief goed beheer tegen een scherp en eerlijk tarief''.

Wat maakt KOEN anders? ''KOEN onderscheidt zich van andere vermogensbeheerders op 3 belangrijke punten:

1. Volgens KOEN bewegen de beurzen in cycli en zijn er perioden dat het beter is om niet (volledig) belegd te zijn. Als KOEN van mening is dat het risico te groot is, wordt het belang in aandelen tijdelijk teruggebracht en daarmee het risico verminderd.
2. Spreiding van het vermogen doet KOEN onder meer met een selectie van ongeveer 60 (dit aantal kan variëren) individuele aandelen. Normaal gesproken worden dergelijke portefeuilles alleen gevoerd voor vermogens van minimaal €1.000.000.
3. Door de samenwerking met broker Lynx kan KOEN deze bijzondere manier van vermogensbeheer aanbieden tegen een scherp all-in tarief van 0,1% per maand, met een minimum van €20 per maand''.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
KOEN
Onderdeel van
Blauwtulp B.V.
Adres
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Vestigingen
Rotterdam
Jaar actief
2017
Minimum inlegbedrag
€ 20.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Arent Thijsen en Harry Geels

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Beschrijving beleggingsbeleid


Aan de beleggingsfilosofie liggen volgens KOEN 3 basisprincipes ten grondslag
1. Actief beheer: KOEN is ervan overtuigd dat de financiële markten te verslaan zijn door spreiding en timing van de markt.
2. Wetenschappelijk onderbouwd: de methode die KOEN gebruikt is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, erop gericht om de kans op een goede resultaten statisch gezien zo groot mogelijk te maken.
3. Kostenbewustheid: door de portefeuilles in te vullen met individuele aandelen en trackers, beperkt KOEN de dubbele kosten van beleggingsfondsen zo veel mogelijk.

Het beleggingsbeleid van KOEN onderscheidt zich van dat van andere beheerders door:
1. Het relatief grote aantal individuele aandelen in de portefeuille. Dit aantal varieert, mede afhankelijk van de marktomstandigheden, maar ligt ongeveer rond de 60.

2. De combinatie van verschillende analysedisciplines: fundamenteel, technisch en kwantitatief.
• Wat is fundamentele analyse?
Fundamentele analyse is een methode om de waarde van een aandeel te bepalen door te kijken naar economische, financiële en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Het doel is om te bepalen of een aandeel tegen de huidige beurskoers goedkoop, duur of redelijk geprijsd is.
• Hoe gebruikt KOEN fundamentele analyse?
KOEN analyseert een aantal cijfers en ratio's om te bepalen of een bepaald aandeel goed koop en daarmee koopwaardig is. Hierbij combineert KOEN de actuele waardering met het groeipotentieel van de onderneming.
• Wat is kwantitatieve analyse?
Kwantitatieve analyse is het gebruik van wiskundige berekeningen om aandelen en markten te analyseren. Bij kwantitatieve analyse wordt een groot aantal data met modellen geanalyseerd om de beste beleggingen te selecteren.
• Hoe gebruikt KOEN kwantitatieve analyse?
KOEN scant ongeveer 10.000 aandelen uit de hele wereld. Uit dit grote aantal aandelen filtert het kwantitatieve model dat KOEN gebruikt aandelen die relatief goedkoop zijn en in een lange opwaartse trend zitten.
• Wat is technische analyse?
Technische analyse is een analysemethode om de toekomstige richting van koersbewegingen te kunnen inschatten. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van historische koersdata en ook volume data (volume heeft betrekking op het aantal verhandelde aandelen).
• Hoe gebruikt KOEN technische analyse?
Uit de kwantitatieve analyse komt een selectie van aandelen die het meest kansrijk zijn. Voor de precieze timing van de aan- en verkoopmomenten gebruikt KOEN technische analyse. Het doel hiervan is om op zo gunstig mogelijke momenten te handelen.

KOEN benadert de beurzen modelmatig. Dit heeft volgens hun onder meer als voordeel dat het bepalen of en wanneer een bepaalde positie gekocht of juist verkocht moet worden, volgens een vast stramien verloopt. Het maakt daarbij niet uit ‘wie er achter de knoppen zit’.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die KOEN noemt over het beleggingsbeleid

KOEN is uniek met zijn aanbod van een goed gespreide portefeuille van individuele aandelen die toegankelijk is voor vermogens vanaf €20.000.
KOEN beperkt de dubbele kosten van fondsen.
KOEN baseert zijn beleggingsbeleid op wetenschappelijk bewezen principes.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddeld 0,20% tot 0,25%
Transactiekosten
-
Niet van toepassing
Service fee
-
Niet van toepassing
Periodieke kosten
-
Niet van toepassing
Beheerfee
-
1,2% inclusief BTW per jaar over het beheerde vermogen. De fee wordt op dagbasis in rekening gebracht.
Performance fee
-
Niet van toepassing
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten KOEN


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Rendementen KOEN


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Tot nu toe heeft KOEN de portefeuille Ondernemend voor zijn klanten gevoerd in 2016. De rendementen voor Doordacht en Vaardig zijn alleen beschikbaar als backtest en niet meegenomen. De rendementen van de portefeuille Ondernemend zijn bepaald door het gemiddelde rendement te berekenen van klanten die meedoen in deze strategie.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

Profiel Doordacht Vaardig Ondernemend
2017*
2,7%
4,2%
6,3%
2016
9,9%
12,6%
17,5%
2015
-
-
-
2014
-
-
-
2013
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel Doordacht Vaardig Ondernemend
Gem. 3 jr.
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen KOEN


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
37%
(19-37)
60%
(30-60)
99%
(50-99)
-
Obligaties
-
63%
(62-80)
39%
(39-69)
0%
(0-50)
-
Alternatieve beleggingen
-
0%
0%
0%
-
Liquiditeiten
-
1%
1%
1%
-
Beleggingshorizon
-
>5 jaar
>5 jaar
>5 jaar
-
Verwacht totaal rendement
-
3,5%
5%
7%
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
15%
20%
30%
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam:
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam: doordacht
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam: vaardig
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam: ondernemend
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam:


Risicobeleid


KOEN beperkt het risico van de portefeuille door:
1. Goede spreiding van de beleggingen;
2. Timing van de markt en de individuele beleggingen.

KOEN hanteert als risicomaatstaf de volatiliteit, zoals voorgeschreven door de AFM.

KOEN acht spreiding en timing succesvolle methoden om het risico te beperken en een optimale rendement/risicoverhouding te bereiken.

Verwachtingen komen tot uitdrukking in het model dat KOEN hiervoor hanteert. Indien het model aangeeft dat een bepaalde markt, sector of aandeel te risicovol is, worden deze posities afgebouwd.

De portefeuille wordt dagelijks real-time gemonitord via een excel- koppeling met Thomson Reuters. Zo is dagelijks zichtbaar de real-time resultaat ontwikkeling van de portefeuille en van de individuele posities. Voor veel van de individuele posities wordt gewerkt met alert-niveaus, waardoor automatisch een waarschuwing verschijnt indien de koers van een bepaalde belegging onder/boven een bepaald niveau komt.

Maandelijks wordt de volatiliteit van de portefeuille berekend op zowel maand- als jaarbasis en vergeleken met de benchmark.

KOEN gebruikt de data en software van Thomson Reuters gekoppeld met Excel en VBA.