Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Semmie


Semmie werd in 2016 gelanceerd maar de historie van Semmie gaat veel verder terug... Semmie is ontstaan vanuit vermogensbeheerder SEM.nl. SEM.nl werd in 2008 opgericht door Sem van Berkel sr, een van de grondleggers van de Amsterdamse optiebeurs, en zijn zoon Sem van Berkel jr.

Missie Semmie: ''Bij Semmie vinden wij dat iedereen moet kunnen beleggen. Ook als je er geen verstand van hebt, geen tijd voor hebt of geen duizenden euro's beschikbaar voor hebt. Het enige dat jij hoeft te doen is een rekening openen, Semmie regelt de rest. We focussen ons op lange termijn doelen en proberen de risico’s, die nu eenmaal bij beleggen horen, zo veel mogelijk te vermijden. Ten slotte beleggen wij alleen in bedrijven met een duurzame agenda''.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Semmie
Onderdeel van
SEM.nl B.V.
Adres
Generaal Vetterstraat 75C
1059 BT Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2014
Minimum inlegbedrag
€ 50,-
Prijzen/onderscheidingen
Genomineerd voor de Dutch FinTech Awards
Namen directie
Sem van Berkel sr, Sem van Berkel jr. en Lodewijk Kalden
Toelichting
11 tot 21
Samen met sem.nl
1- 50 miljoen
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Semmie heeft een vergunning via haar moeder, Sem.nl
Ja
De key-persons binnen Semmie zijn in het bezit van een DSI registratie.
Alles weten over Semmie?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video SemmieVideo SemmieBeschrijving beleggingsbeleid


Het uitgangspunt van Semmie bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille is de verdeling van beleggingen wereldwijd. De efficiënte markt hypothese veronderstelt dat alle beschikbare informatie in de prijzen is verwerkt. De marktverdeling weerspiegelt de optimale portefeuille op lange termijn. Op middellange termijn kunnen waarderingen afwijken van de lange termijn trends. Semmie maakt een inschatting van het verwachte rendement en risico en belegt in de categorieën met een goede rendement/risico verhouding.
Bij de samenstelling van de portefeuille belegt Semmie niet alleen op basis van de marktkapitalisatie zoals pure index beleggers doen. Aanhangers van factor beleggen veronderstellen bijvoorbeeld dat aandelen van kleinere bedrijven beter presteren dan aandelen van grote bedrijven.
Andere factoren die Semmie kan meenemen in de portefeuille zijn:

- Value: aandelen met een lage waardering uitgedrukt in Koers/winst, Koers/boekwaarde, dividend rendement
- Hoog dividend: aandelen met een hoog dividend
- Minimum volatility: aandelen met een lage bewegelijkheid uitgedrukt in standaarddeviatie, beta
- Quality: aandelen van bedrijven met een hoge en stabiele winstmarge en groeiende winst
- Momentum: aandelen met een beter dan gemiddelde koersontwikkeling

Op basis van het vastgestelde beleid worden beleggingsbeslissingen voorgesteld. Deze worden ingebracht en besproken in de beleggingsvergadering. Na uitvoering wordt periodiek gecontroleerd of de portefeuille invulling nog aansluit bij de gewenste verdeling.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving beschikbaar over het beleggingsbeleid.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Semmie noemt over het beleggingsbeleid

Beleggen is al mogelijk vanaf een inleg van EUR 50,-.
De kosten zijn all-in (dus ook inclusief fondskosten). Semmie hanteert geen minimumfee.
Semmie belegt alleen in bedrijven met een duurzame agenda


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Semmie belegt alleen in bedrijven met een duurzame agenda. Hierbij wordt gekeken naar de ESG score van het bedrijf.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Semmie
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video SemmieVideo SemmieKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De gemiddelde fondskosten bedragen 0,25% per jaar.

In een laag risicoprofiel komen de fondskosten neer op 0,26% per jaar.
In een gemiddeld risicoprofiel komen de fondskosten neer op 0,25% per jaar.
In een hoger risicoprofiel komen de fondskosten neer op 0,24% per jaar.
Transactiekosten
-
Niet van toepassing
Service fee
-
Niet van toepassing
Periodieke kosten
-
Niet van toepassing
Beheerfee
-
De all-in beheerfee is 0.9% incl. BTW. Semmie hanteert geen minimumfee.
Performance fee
-
Niet van toepassing
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Semmie


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Inzicht in alle kosten van Semmie?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Semmie
rapportage
Gratis rapportage

Video SemmieVideo SemmieRendementen Semmie


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Laag Gemiddeld Hoog
2017*
0,7%
0,9%
1,3%
2016
-
-
-
2015
-
-
-
2014
-
-
-
2013
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Semmie?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video SemmieVideo SemmieRisicoprofielen Semmie


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
29%
(0-40)
49%
(30-60)
69%
(50-80)
-
Obligaties
-
69%
(50-100)
49%
(30-70)
29%
(10-50)
-
Alternatieve beleggingen
-
0%
(0-10)
0%
(0-10)
0%
(0-10)
-
Liquiditeiten
-
2%
(0-30)
2%
(0-20)
2%
(0-10)
-
Volledig risicoprofiel Semmie?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Video Semmie