Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Binck


Binck heeft in 2017 een volledig nieuwe “laten beleggen” propositie geintroduceerd. Deze vermogensbeheer oplossingen bestaan uit Binck Forward en Binck Comfort.

Binck Forward
Binck forward is gelanceerd in 2017 na de overname van vermogensbeheerder Pritle. Binck forward is de nieuwe naam van Pritle en biedt online vermogensbeheer via life-cycle beleggingen met hoofdzakelijk indexfondsen. Life-cycle beleggen houdt in dat u een doel kiest en een looptijd, naarmate uw doel dichterbij komt wordt uw portefeuille steeds defensiever belegd. Binck kiest voor passief vermogensbeheer met indexfondsen en een focus op lage kosten. Uw portefeuille wordt 1 keer per kwartaal gebalanceerd om in lijn te brengen met uw doel en risicoprofiel.Wanneer u afwijkt van het groeipad dat nodig is om uw doel te behalen krijgt u automatisch bericht met wat nodig is daar weer op te komen. Het openen van een rekening en de samenstelling van uw portefeuille gaat volledig online -binnen 10 minuten- waarna het onderhoud van uw portefeuille geautomatiseerd verloopt. Online vermogensbeheer van Binck is mogelijk vanaf €10,-. Iedere euro blijft dagelijks opvraagbaar bij Binck. Binck heeft beleggingsspecialisten beschikbaar via chat, telefoon en email om u bij te staan wanneer gewenst.

Binck Comfort
Binck Comfort is gelanceerd in september 2017 en heeft als focus vermogensbehoud. Het vermogen wordt door Binck beheerd aan de hand van een persoonlijk beheerplan waarin een buffer en reserve zijn vastgesteld, hieruit volgt de initiële beleggingsmix. Uw vermogen wordt vervolgens verdeeld over 2 Binck fondsen en wordt volledig door de computer bepaald. Binck Comfort hanteert een algoritmisch risicomodel om te bepalen welk deel van uw vermogen in de twee verschillende beleggingsfondsen wordt belegd. Ze streven ernaar om bij een sterke daling van de beurs het verlies tot de buffer te beperken. De reserve is het vaste deel van uw belegd vermogen, dat ze proberen te beschermen tegen verliezen wanneer de aandelenmarkt daalt. U kunt deelnemen vanaf 10.000 euro. Bekijk het volledige profiel van Binck Comfort op onze website.

 


Naam dienstverlening
Forward
Naam aanbieder
Binck
Onderdeel van
BinckBank N.V.
Adres
Danzigerkade 23-C
1013 AP Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2017
Minimum inlegbedrag
€ 10,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Vincent Germyns
Toelichting
21 tot 50
51- 100 miljoen
>10.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Beleggingsonderneming
Ja
Alles weten over Binck?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Bij Binck Foward maakt u online een beleggingsprofiel aan door een vragenlijst in te vullen. U kunt daarna een doel aanmaken en een doelvermogen instellen. Op basis van uw looptijd en risicoprofiel wordt geautomatiseerd een portefeuilleverdeling vastgesteld. Binck Forward maakt gebruik van modelportefeuilles. Het beleggingsbeleid is het best te kwalificeren als life-cycle beleggen waarbij risico nauwkeurig op maat kan worden gesneden per financieel doel.

Voor ieder financieel doel met hetzelfde risiconiveau wordt dezelfde samenstelling aan hoofdzakelijk indexfondsen gebruikt. Afhankelijk van uw doel en looptijd berekend het computermodel welke percentages per fonds moeten worden aangehouden en waarborgt zo wereldwijde risicospreiding. Naarmate uw doel dichterbij komt bouwt het computermodel het risico af. U gaat dan steeds in minder risicovolle fondsen beleggen zoals geldmarktfondsen.

Uw portefeuille wordt 1 keer per kwartaal geherbalanceerd. Er worden dan indexfonden aangekocht of verkocht om uw portefeuille in lijn te brengen met uw doel en risicoprofiel. Daarbij wordt rekening gehouden met de resterende horizon en wanneer u een bepaald doel bereikt wilt hebben.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Binck noemt over het beleggingsbeleid

Slim beleggen
Kostenefficiënt
24/7 inzicht


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Passief
De nadruk ligt op passief beleggen. In aandelen, beursgenoteerde vastgoed bedrijven en obligaties wordt belegd op basis van indextrackers. Op de geldmarkt en grondstoffen markten wordt actief beheer toegepast.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Binck
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten zijn gemiddeld 0.2% per jaar. Afhankelijk van het profiel ligt dit tussen de 0.07% en de 0.28% per jaar.
Transactiekosten
-
Geen. Er worden geen transactiekosten gerekend.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen. Er zijn geen andere periodieke kosten dan de service fee.
Beheerfee
-
De beheerfee is 0,5% incl. BTW over het vermogensdeel tot EUR 250.000. Het deel daarboven wordt niet belast door Binck.
Performance fee
-
Geen. Er is geen performance fee.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Binck


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Onbekend
Nee
Binck rekent geen stortings, uitstap of andere kosten behalve de jaarlijkse service fee.
Nee
Gratis
Wij rekenen geen kosten voor het aanhouden van effecten.
Inzicht in alle kosten van Binck?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Binck
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Binck


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van beheerfee, service fee en transactiekosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

De getoonde rendementen voor 2016 zijn afhankelijk van uw profiel en looptijd. Het rendement voor het offensieve profiel is op basis van een profiel met resterende horizon van >20 jaar, voor gebalanceerd geldt een horizon van >10 jaar en voor defensief een periode van >5 jaar. Uw individuele rendement kan afwijken afhankelijk van looptijd, de timing van uw stortingen en onttrekkingen en de door u gemaakte wijzigingen in uw portefeuille.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Defensief Neutraal Offensief
2017*
0,6%
1,7%
3,9%
2016
3,7%
5,7%
9,6%
2015
-
-
-
2014
-
-
-
2013
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Binck?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Binck


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
9%
33%
80%
-
Obligaties
-
54%
37%
5%
-
Alternatieve beleggingen
-
1%
4%
10%
-
Liquiditeiten
-
36%
26%
5%
-
Volledig risicoprofiel Binck?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage