Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over NNEK


Vermogensbeheerder NNEK is opgericht in 1986, in Groningen door het Friese ondernemersgeslacht Andringa. Deze oorsprong ziet u terug in de naam: Noordnederlands Effectenkantoor. Die maakt volgens NNEK meteen duidelijk wie ze zijn en wat ze doen. Dat is geen toeval. Want duidelijkheid, daar houden ze van. NNEK is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Hun kernwaarden zijn Nuchter, Gedreven en Toegankelijk. Volgens NNEK gaan vermogensbeheer en beleggen vaak gepaard met jargon en dikdoenerij. Volgens hen allemaal onzin. Zij maken volgens eigen zeggen zaken niet moeilijker dan ze zijn, wel duidelijker. Geen poespas, zeggen waar het op staat en handelen in het belang van de klant.

NNEK biedt sinds 2017 vermogensbeheer waarin wordt belegd in indextrackers.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
NNEK
Onderdeel van
Noordnederlands Effectenkantoor BV (NNEK)
Adres
Minervalaan 64
1077 PE Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Groningen
Jaar actief
1986
Minimum inlegbedrag
€ 10.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Theo Andringa & Egbert Berkhoff
Toelichting
21 tot 50
251- 500 miljoen
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000542
Ja
Alles weten over NNEK?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


NNEK biedt met vermogenbeheer een wereldwijde spreiding door middel van indextrackers. U belegt in verschillende beleggingscategorieën en in de goedkope indexfondsen. Indexfondsen garanderen een brede spreiding van uw vermogen en worden passief beheerd waardoor u lage kosten hebt. Sinds 2017 is NNEK iervan overtuigd dat actieve effectenselectie geen toegevoegde waarde biedt. Het beleggingsbeleid wordt daarom uitgevoerd met passief beheerde indexfondsen. 

Bij het beheer zal veelal worden belegd via beleggingsinstellingen. Hierdoor wordt indirect belegd in de onderliggende waarden, zoals obligaties of aandelen. Via een streng selectieproces kiest NNEK de Effecten. De laatste stap in het beleggingsproces is het samenstellen van de beleggingsportefeuille behorend bij een Beleggingsbeleid. De herweging van de assetmix vindt in beginsel op jaarbasis plaats, tenzij de marktontwikkelingen naar het oordeel van NNEK tussentijds ingrijpen noodzakelijk maken.

NNEK kan bij het selecteren van de Effecten in de categorie vastrentende waarden een keuze maken uit obligaties van overheden en bedrijven. Daarbij kan zij bij overheidsobligaties onderscheid maken in obligaties van overheden in ontwikkelde landen en opkomende landen. Bij bedrijfsobligaties kan NNEK onderscheid maken tussen obligaties met een hoge kredietwaardigheid, of obligaties met een lage kredietwaardigheid. Verder kan NNEK een keuze maken uit specifieke soorten obligaties, zoals converteerbare obligaties en aan inflatie gerelateerde obligaties of specifieke soorten beleggingsinstellingen, zoals liquiditeitenfondsen en absolute return fondsen.

Bij het selecteren van de Effecten in de categorie aandelen hanteert NNEK een regionale verdeling. NNEK onderscheidt wereldwijd verschillende regio’s. Het gezamenlijke bruto binnenlands product van een regio is in beginsel de basis om het te investeren belang per regio te bepalen. Met name in de meer defensieve portefeuilles kan het belang in de categorie aandelen te klein zijn om te kunnen spreiden over de geselecteerde regio’s. In een dergelijk geval kan gekozen worden voor het samenvoegen van regio’s. Verder kan NNEK, indien het belang per regio dit toelaat, ook een onderscheid maken tussen grote, middelgrote en kleine ondernemingen, en tussen waardeaandelen (aandelen met een relatief lage waardering en een stabiele winst- en cashflowontwikkeling) en groeiaandelen (aandelen met vaak een hogere waardering en met een hoge verwachte toekomstige groei in de winst en cashflow). NNEK rekent vastgoed en grondstoffen tot de categorie aandelen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die NNEK noemt over het beleggingsbeleid

Duidelijke en begrijpelijke beleggingsoplossingen
Al een kwart eeuw stabiel en toegankelijk
Betrokken. We beleggen zelf ook in onze beleggingsdiensten.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van NNEK
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen de lopende kosten voor een fondsenportefeuille gemiddeld tussen de 0,25% -0,35% per jaar.
Transactiekosten
-
0,5% instapkosten. Verder geen transactiekosten
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De jaarlijkse beheervergoeding is 0,9% (incl BTW) per jaar, met een minimum van 149 en een maximum van 3450 euro. De minimumkosten zijn niet van toepassing bij een periodieke incasso.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Bij aanvang van de dienstverlening betaalt u mogelijk ook opstartkosten.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten NNEK


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
In indexfondsen kunnen deze van toepassing zijn.
Ja
Bij aankoop 1,25%
Nee
Niet mogelijk
Inzicht in alle kosten van NNEK?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van NNEK
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen NNEK


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

NNEK Vermogensbeheer is in 2017 gestart met een nieuwe dienstverlening. Er zijn daarom geen gerealiseerde rendementen aanwezig over voorgaande jaren.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2017*
0,3%
2%
4,2%
5,5%
7,6%
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van NNEK?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen NNEK


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
15%
30%
50%
70%
100%
Obligaties
85%
70%
50%
30%
0%
Alternatieve beleggingen
0%
0%
0%
0%
0%
Liquiditeiten
0%
0%
0%
0%
0%
Volledig risicoprofiel NNEK?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage