Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Nationale-Nederlanden


Nationale-Nederlanden behoort met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten tot een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Nationale-Nederlanden biedt een compleet assortiment aan producten waaronder verzekeringen, pensioenen, banksparen, sparen, hypotheken, beleggingen en leningen. Nationale-Nederlanden Bank is onderdeel van NN Groep en beheert het vermogen van particuliere klanten. Zij bieden online vermogensbeheer aan. U kunt starten vanaf € 50,- per maand of € 1.000,- eenmalig. Nationale-Nederlanden maakt gebruik van beleggingsfondsen en indextrackers (ETF's/ETP's). Zij streven naar het behalen van goede en stabiele rendementen, met een risico dat bij u past. Dit doen zij volgens eigen zeggen met behulp van een gestructureerd beleggingsproces.

 


Naam dienstverlening
Beheerd Beleggen
Naam aanbieder
Nationale-Nederlanden
Onderdeel van
Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Adres
Prinses Beatrixlaan 35
2595AK Den Haag
Vestigingen
-
Jaar actief
1845
Minimum inlegbedrag
€ 1.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
David Knibbe, Erik Muetstege, Sandra van Eijk, Monique Hemerijck

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Samenstellers modelportefeuilles zijn DSI-geregistreerd.
Alles weten over Nationale-Nederlanden?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Nationale-NederlandenVideo Nationale-NederlandenBeschrijving beleggingsbeleid


Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank (NNIO) ziet de economische ontwikkelingen en verwachtingen in de wereld als belangrijk uitgangspunt voor het toewijzen van het vermogen aan de verschillende regio's en beleggingscategorieën. Met beleggingscategorieën bedoelen zij bijvoorbeeld obligaties en aandelen. Spreiding is daarbij een belangrijk middel om het risico te beperken. NNIO streeft met een actief beleggingsbeleid naar lange termijn vermogensgroei. Dat doen zij door de verhouding tussen risico en rendement zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor alle beleggingsprofielen hebben zij een voorkeursverdeling gemaakt over de verschillende beleggingscategorieën. Dit noemen zij de strategische asset-allocatie. Vanuit hun visie op de grote economische ontwikkelingen (macro-economische visie) kijken ze hoe aantrekkelijk een beleggingscategorie is ten opzichte van de andere beleggingscategorieën. Dit noemen ze fundamentele analyse. NNIO gebruikt de fundamentele analyse op de kortere termijn voor twee zaken. Ten eerste om de invulling van de beleggingscategorieën vast te stellen. Ten tweede om te bepalen of ze willen afwijken van de voorkeursverdeling. Het NNIO belegt alleen via beleggingsfondsen en indextrackers (ETP's/ETF's). Ze selecteren deze beleggingen op basis van onder andere de volgende factoren:
1. De waarde die deze beleggingen naar hun verwachting gaan toevoegen aan de modelportefeuilles;
2. Of deze beleggingen passen binnen het risico van het beleggingsprofiel.

Voordat ze bepalen of een beleggingsfonds of indextracker in aanmerking komt voor opname in een modelportefeuille voeren ze zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve screening uit.

Bij de kwantitatieve screening kijken ze o.a. naar de volgende elementen:
- Het rendement dat gerealiseerd is en met welk risico dit gepaard ging;
- De kosten van een fonds en hoe eenvoudig het fonds te verhandelen is.

Bij de kwalitatieve screening kijken ze o.a. naar:
- Het beleggingsproces van een fonds, waarin het fonds exact mag beleggen;
- De kwaliteit en ervaring van het fondsmanagement en de samenstelling van hun huidige beleggingsportefeuille.

Doordat NNIO streeft naar een brede verdeling over verschillende aanbieders hiier onderscheiden zij zich volgens eigen zeggen van veel andere aanbieders. Ze beperken zich dus niet tot één aanbieder. Dit noemt NNIO een open architectuur. Met een open architectuur zijn ze in staat om de beleggingsfondsen van aanbieders wereldwijd te selecteren die zij het beste vinden.
Het NNIO is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, en kent drie commissies: de macro-, aandelen- en obligatiecommissie. De macrocommissie bepaalt de middellange termijn uitgangspunten. In welke regio's wordt er belegd en welke beleggingscategorieën zijn interessant? Ook bepaalt deze commissie op basis van marktkansen of het goed is om de verdeling over bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquiditeiten aan te passen. Of dat het juist beter is om het totale risico in de modelportefeuilles terug te brengen. Op basis van deze uitgangspunten, komen de aandelen- en de obligatiecommissie elk met een voorstel voor de invulling van de modelportefeuilles met beleggingsfondsen en indextrackers. Dit doen zij na een uitgebreid selectieproces. Dit leidt vervolgens tot de definitieve samenstelling van de modelportefeuilles.
Binnen het product Beheerd Beleggen kan u als klant kiezen uit drie typen beleggingsportefeuilles: Wereld, Europa en Trends. NNIO heeft per type zeventien beleggingsprofielen vastgesteld, elk met hun eigen modelportefeuille op basis van een passende voorkeursverdeling. Door beleggingsprofielvragen te beantwoorden, krijgt de klant het beleggingsprofiel dat het beste bij hem past.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Nationale-Nederlanden noemt over het beleggingsbeleid

Actief beleggingsbeleid
Open architectuur: brede verdeling van de beleggingsportefeuilles over verschillende aanbieders


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
-
Actief
Actieve selectie van beleggingsfondsen en ETF's
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Nationale-Nederlanden
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Nationale-NederlandenVideo Nationale-NederlandenKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten zijn afhankelijk van de gekozen strategie, het beleggingsprofiel en de samenstelling van de modelportefeuilles.

De getoonde kosten zijn op basis van de Wereld strategie. Per 1 augustus varieerden de fondskosten voor de strategie Wereld van 0,21% van het vermogen in het laagste beleggingsprofiel tot 0,78% van het vermogen in het hoogste beleggingsprofiel.

U kunt ook kiezen voor beleggingsprofiel Europa (0,2% tot 0,9%) en Trends (0,21%-0,92%).
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheerfee bedraagt 1% per jaar over het gemiddeld belegd vermogen incl. btw. Deze wordt per kwartaal in rekening gebracht.
Minimaal € 3,75 per kwartaal. Maximaal gemiddeld € 500 per kwartaal.
Performance fee
-
De klant kan ook kiezen voor een Performance fee (Eerlijke Prestatie Vergoeding). De beheerfee is dan 1,2% per jaar bij een positief rendement en 0,8% per jaar bij een negatief rendement.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Nationale-Nederlanden


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Inzicht in alle kosten van Nationale-Nederlanden?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Nationale-Nederlanden
rapportage
Gratis rapportage

Video Nationale-NederlandenVideo Nationale-NederlandenRendementen Nationale-Nederlanden


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De resultaten t/m 2015 zijn de rendementsgegevens voor Expertfund. Alle huidige kosten waaronder de 1% beheerkosten zijn hiervan afgetrokken. Belegt u met een bedrag groter dan 200k dan liggen de netto rendement hoger ivm de maximum fee. Expertfund is de voorloper van de strategie ‘Wereld’ binnen Beheerd Beleggen en kent een vergelijkbaar beleggingsbeleid. Ook de minimum en maximum risicopercentages die NN gebruikt bij het samenstellen van de portefeuilles voor Expertfund en voor Beheerd Beleggen zijn gelijk voor de gehanteerde profielen.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Defensief 2 Defensief 4 Neutraal 4 Offensief 2 Offensief 6
2017*
0,3%
1,3%
2,7%
4,1%
5,6%
2016
4,4%
5,0%
5,0%
5,0%
5,1%
2015
1,2%
2,9%
4,6%
6,4%
8,0%
2014
7,6%
8,8%
10,9%
12,7%
14,4%
2013
1,2%
3,8%
6,9%
10,1%
12,9%
Inzicht in alle rendementen van Nationale-Nederlanden?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video Nationale-NederlandenVideo Nationale-NederlandenRisicoprofielen Nationale-Nederlanden


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
30%
50%
70%
90%
Obligaties
60%
70%
50%
30%
10%
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
30%
Volledig risicoprofiel Nationale-Nederlanden?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Video Nationale-Nederlanden