Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Quant-Capital asset management


Quant-Capital Asset Management is opgericht in 2015. In mei 2016 heeft de partij haar vergunning gekregen van de AFM. Het bedrijf is eigendom van Peter Nethe en Tonko Gast. Quant-Capital biedt volgens eigen zeggen 'gestructureerd en gedisciplineerd (integraal) vermogensbeheer' met als doelstelling haar cliënten 'te begeleiden in het top-down gestructureerd en gedisciplineerd beheren van hun totale vermogen'. Quant-Capital levert de volgende diensten:

-Integraal Vermogensbeheer
-Geconsolideerde Rapportage
-Family Office Consultancy

Bij integraal vermogensbeheer wordt er belegd via een core-satellite strategie en de portefeuilles worden primair ingevuld met ETFs.Vermogensbeheer bij Quant-Capital is mogelijk vanaf €2.5 miljoen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Quant-Capital asset management
Onderdeel van
Quant-Capital Asset Management B.V.
Adres
Fred. Roeskestraat 97 D
1076 EC Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2015
Minimum inlegbedrag
€ 2.500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Peter Nethe en Tonko Gast

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Quant-Capital asset management noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Onbekend
Transactiekosten
-
Onbekend
Service fee
-
Onbekend
Periodieke kosten
-
Onbekend
Beheerfee
-
Onbekend
Performance fee
-
Onbekend
Totale kosten
-
Onbekend
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Quant-Capital asset management


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Rendementen Quant-Capital asset management


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel - Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel - Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen Quant-Capital asset management


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
-
-
-
-
Obligaties
-
-
-
-
-
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
-
Liquiditeiten
-
-
-
-
-
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam:
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam:
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam:
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam:
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: