Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Efidenz Capital Management


Efidenz Capital Management is opgericht in 2014 en is gevestigd op Rotterdam The Hague Airport. De organisatie biedt dienstverlening aan op het gebied van vermogensbeheer, vermogensinzicht en beleggingsadvies. Efidenz richt zich op vermogende particulieren, vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Deze dienstverlening wordt in principe aangeboden voor bedragen vanaf € 500.000,-.

Transparantie, service en performance zijn de kernwaarden in het beleid. De rapportage is uitgebreid, waarbij er nadrukkelijk inzicht wordt gegeven in de totale performance en de performance per categorie. Een vergelijking van deze performance met benchmarks is standaard. Een dagelijkse risicometing van de portefeuille wordt ook in de rapportage opgenomen. Deze is op basis van de methode die door de AFM geprefereerd wordt, waardoor de meting objectief is. De rendementen die per strategie worden behaald, worden gepubliceerd op de website.

Het beleggingsbeleid kenmerkt zich vooral door flexibiliteit. Er wordt gewerkt vanuit een persoonlijk risicobudget (de risicoacceptatie), waarbij marktomstandigheden bepalen of het budget ook daadwerkelijk helemaal gebruikt wordt. In de portefeuilles kunnen zowel cash, indextrackers, beleggingsfondsen, grondstoffen als individuele aandelen of obligaties gebruikt worden.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Efidenz Capital Management
Onderdeel van
Efidenz Capital Management B.V.
Adres
Linatebaan 69B
3045 AH Rotterdam
Vestigingen
Rotterdam
Jaar actief
2014
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Frank Alexander, Erwin Blokland, Ron van Zwienen
Toelichting
1 tot 6
51- 100 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Toelichting
Eigen adviseur
Maandag t/m vrijdag, Zaterdag, Zondag
Jaar, Kwartaal, Maandelijks
Jaarlijks
Android app, IOS app, Mobiele website
Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
-

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Efidenz Capital Management noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
-
Actief
Modelportefeuille
Groei
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties, Opties / Futures
Nee
InsingerGilissen, NIBC Markets
Nee

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Onbekend
Transactiekosten
-
Onbekend
Service fee
-
Onbekend
Periodieke kosten
-
Onbekend
Beheerfee
-
Onbekend
Performance fee
-
Onbekend
Totale kosten
-
Onbekend
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Efidenz Capital Management


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Rendementen Efidenz Capital Management


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel - Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel - Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen Efidenz Capital Management


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
-
-
-
-
Obligaties
-
-
-
-
-
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
-
Liquiditeiten
-
-
-
-
-
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam:
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam:
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam:
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam:
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: