Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over 1Vermogensbeheer


1Vermogensbeheer is opgericht in 2014 door Luciano Westerveld. Het bedrijf heeft een kantoor in Bussum. 1Vermogensbeheer biedt aandelen-en obligatieportefeuilles voor de particuliere belegger. Vermogensbeheer is mogelijk vanaf euro 25.000,- met een minimum fee van euro 500,- per jaar.

De invulling van de portefeuille bestaat uit herkenbare aandelen, obligaties en vastgoedaandelen.Bij vermogens vanaf € 250.000 belegt 1Vermogensbeheer hoofdzakelijk in individuele effecten. Voor vermogens onder de €250.000,- kan bij de invulling van het obligatiestuk gebruik worden gemaakt van van indextrackers en/of beleggingsfondsen. Dit vanuit spreiding en risico oogpunt.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
1Vermogensbeheer
Onderdeel van
Waerdeveldt B.V.
Adres
Brediusweg 19
1401 AB Bussum
Vestigingen
Bussem
Jaar actief
2014
Minimum inlegbedrag
€ 25.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Luciano Westerveld

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die 1Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Onbekend
Actief
Modelportefeuille
Groei
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
Nee
Binck Bank, Degiro
Ja

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Onbekend
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
1% inclusief BTW per jaar (minimaal € 500,- vaste kosten)
Performance fee
-
10% performance fee (over de winst per kalenderjaar, geen high watermark). 25% korting op de beheerfee bij een negatief resultaat.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten 1Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Rendementen 1Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel - Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel - Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen 1Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
-
-
-
-
Obligaties
-
-
-
-
-
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
-
Liquiditeiten
-
-
-
-
-
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam:
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam:
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam:
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam:
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: