Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over ING Private Banking


ING Groep N.V. is een van de 3 grootste Nederlandse banken die wereldwijd actief is. In 2007 werd de samenvoeging van Postbank en ING aangekondigd en deze werd in 2009 gerealiseerd waardoor ze gezamenlijk verder gingen als de ING Groep N.V.. In 2010 had ING ongeveer 105.000 medewerkers en 85 miljoen klanten verspreid over meer dan 40 landen.

ING biedt onder het label ING Private banking verschillende beleggingsdiensten aan voor klanten met een vermogen van minimaal €500.000,- . U heeft dan toegang tot de private banking faciliteiten van ING. Het beleggingsbeleid wordt centraal bepaald door het ING Investment Office. Hier vergelijkt een team van 19 beleggers verschillende industrieën en regio’s op zoek naar interessante beleggingsmogelijkheden. Deze worden vervolgens binnen elk strategie vertaald in concrete beleggingsproducten. Uw portefeuille wordt belegd in indextrackers en beleggingsfondsen. U kunt kiezen uit 6 verschillende beleggingsstrategieen.

Naast ING vermogensbeheer worden dezelfde mogelijkheden ook geboden voor ING vermogensadvies. U neemt hier alleen zelf de beslissingen op basis van advies van ING. Met ING zelf beleggen en ING vermogensopbouw kunt u voor eigen rekening handelen. ING zelf beleggen is vooral geschikt om zelf in bijvoorbeeld aandelen te beleggen. ING vermogensopbouw richt zich op beleggen in beleggingsfondsen en indextrackers. Via verschillende tools kunt u (periodiek) beleggen in fondsen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
ING Private Banking
Onderdeel van
ING Groep N.V.
Adres
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam
Vestigingen
Geheel Nederland
Jaar actief
1991
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Ralph Hamers, Koos Timmermans, Patrick Flynn, Wilfred Nagel, Bill Connelly, Roel Louwhoff

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000059
Ja
Alles weten over ING Private Banking?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Bij ING vermogensbeheer kunt u kiezen uit 6 beleggingsstrategieën: Actueel, Inkomen, Duurzaam, Dynamiek, Comfort en index. U kiest samen met uw beleggingsadviseur welke strategie past bij uw doel. De strategie is, samen met uw beleggingsprofiel, bepalend voor de invulling van uw beleggingsportefeuille. ING heeft een keuze uit 350 beleggingsfondsen. Deze lijst bestaat uit 250 beleggingsfondsen en 100 indextrackers. Daarnaast kunt u kiezen voor Vermogensbeheer Select. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de portefeuille aan te vullen met aandelen, obligaties, opties en indextrackers zoals ETF's. Samen met uw beleggingsadviseur kunt u uw persoonlijke wensen in de portefeuille verwerken.

Op welke beleggingsovertuigingen baseert ING haar dienstverlening?
De dienstverlening is gebaseerd op de overtuigingen dat de financiële markten vooral worden gestuurd door de economie. En dat spreiding, ook binnen vermogenscategorieën , de risico-rendementverhouding optimaliseert. De assetallocatie is de belangrijkste keuze bij het bepalen van een beleggingsstrategie. De ‘tactische’ assetallocatie varieert binnen grenzen rond de vermogensverdeling voor de lange termijn, die ‘strategische’ assetallocatie wordt genoemd. De strategische assetallocatie bepaalt ING op basis van historische en verwachte rendement- en risicokenmerken voor de middellange termijn.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Voor de beleggingsstrategieën wordt het beleggingsbeleid centraal ontwikkeld. Daarbij maakt ING vooral gebruik van fundamentele analyse en duurzaamheidsanalyse, aangevuld met technische analyse. Van een voorkeur voor een beleggingsstijl is sprake bij de strategie Inkomen (‘waardebeleggen’), bij de strategie Index (‘passief’ beleggen) en bij de strategie Duurzaam (‘duurzaam’ beleggen). Het beleggingsproces is vastgelegd, evenals de monitoring daarvan. Ook is er maandelijks een bespreking van het beleid met vertegenwoordigers van de privatebankers en beleggingsadviseurs van ING.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en financiële instrumenten wordt belegd?
Bij ING vermogensbeheer wordt belegd in beleggingsfondsen en ETF’s. Aan de vastrentende kant wordt, naast in beleggingsfondsen met staatsobligaties en/of bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (‘investment grade’) ook belegd in risicovollere obligatiefondsen zoals fondsen die beleggen in high-yieldobligaties of obligaties uit opkomende markten. De beleggingsfondsen waarin derivaten de basis vormen, of fondsen waarbij op andere wijze tegenpartijrisico van toepassing is, moeten voldoen aan ‘UCITS’ en in het bezit zijn van een vergunning voor de Nederlandse consumentenmarkt.

Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
ING onderhoudt diverse beleggingsstrategieën, die in meer of mindere mate van elkaar verschillen qua opbouw. Maar door het centrale beleggingsbeleid zijn er ook overeenkomsten. Zo worden alle beleggingsstrategieën beheerd volgens de langetermijnvisie zoals die tot uitdrukking komt in de strategische assetallocatie (SAA). Iedere beleggingsstrategie kent vijf varianten: één voor elk van de vijf beleggingsprofielen van ING. Daardoor kan voor elke belegger een passende portefeuille worden opgebouwd wat betreft de verhouding tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden. Deze verhouding bepaalt in belangrijke mate het beleggingsrisico. Liquiditeiten maken geen deel uit van de assetallocatie.

Elke maand vindt beleidsoverleg plaats: de vergadering van het Investment Committee van het ING Investment Office. Het Investment Committee bepaalt vervolgens zijn visie op de financiële markten en stelt de tactische assetallocatie vast.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die ING Private Banking noemt over het beleggingsbeleid

Snel en direct contact met uw private banker
U heeft uw eigen Portfoliomanager: aanspreekpunt en sparringpartne
U belegt in beleggingsfondsen en indextrackers


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Afhankelijk van de strategie kan volledig duurzaam worden belegd.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van ING Private Banking
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in de fondsen zijn afhankelijk van uw profiel gemiddeld tussen de 0.5% - 1%. De kosten zijn gebaseerd op de strategie actueel. Voor de duurzaam strategie geldt een gemiddelde van 0.6%-1.1%. Voor inkomen strategie een gemiddelde tussen de 0.5%-0.7% en voor index strategie 0.15%-0.25% per jaar
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Vaste basis fee van € 16,- (incl BTW) per jaar voor de rekening
Beheerfee
-
All-in beheer fee (incl BTW) per jaar afhankelijk van uw risicoprofiel;
Zeer defensief (0,82%)
Defensief (0,90%)
Neutraal (0,98%)
Offensief (1,05%)
Zeer offensief (1,13%).

Voor het vermogen boven de 500.000 euro geldt een lager tarief. Zeer defensief (0,60%), Defensief (0,68%), Neutraal (0,76%), Offensief (0,83%) en Zeer offensief (0,91%). Kiest u voor de beleggingsstrategie Index dan is de servicefee 0,10% lager.

Kiest voor Vermogensbeheer Select dan betaalt u een service fee van 1100 euro per jaar en een Beheer fee (incl BTW) per jaar afhankelijk van de producten in uw portefeuille; Aandelen-indextrackers en aandelenfondsen (1,01%), Obligatie-indextrackers en obligatiefondsen (0,61%), Individuele aandelen (1,12%), Individuele obligaties (0,45%).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
De kosten zijn gebaseerd op de beleggingsstrategie actueel van ING.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten ING Private Banking


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
In de meeste gevallen gratis.
Inzicht in alle kosten van ING Private Banking?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van ING Private Banking
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen ING Private Banking


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van de beheervergoeding. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

Het getoonde nettorendement is na aftrek van alle kosten (inclusief de service fee) en is gebaseerd op een geïnvesteerd startvermogen van € 500.000 in 2009. Bij een bedrag boven de €500.000 zullen deze rendementen hoger uitvallen ivm een lagere service fee.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2017*
1,2%
2,5%
3,8%
5%
6%
2016
4,7%
5,6%
6,3%
6,9%
7,2%
2015
0,5%
2,5%
4,2%
6%
7,6%
2014
9,5%
11,3%
12,8%
14,5%
16,1%
2013
1,2%
3,9%
6,6%
9,4%
12,4%
Inzicht in alle rendementen van ING Private Banking?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen ING Private Banking


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
9%
27%
45%
63%
81%
Obligaties
90%
70%
50%
30%
10%
Alternatieve beleggingen
1%
3%
5%
7%
9%
Liquiditeiten
-
-
-
-
-
Volledig risicoprofiel ING Private Banking?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage