Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Axento vermogensbeheer


Axento is een vermogensbeheerder uit Volendam met jarenlange ervaring en is onderdeel van Care IS vermogensbeheer. Uw vermogen wordt door Axento duurzaam en zonder onnodige risico’s belegd. Bij Axento kunt u al vanaf € 15.000,- starten met beleggen.

De twee belangrijkste uitgangspunten van Axento zijn vermogensbehoud en duurzame beleggingen. Er wordt belegd in zogenaamde kwaliteitsbedrijven en bedrijven met een lage koersbeweeglijkheid om het risico te beperken. Daarnaast wordt zo veel mogelijk duurzaam belegd.

Axento neemt het dagelijks beheer van uw vermogen uit handen zonder dat u de grip op uw vermogen verliest. U heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week online inzage in de actuele situatie van uw vermogen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Axento vermogensbeheer
Onderdeel van
Care IS vermogensbeheer B.V.
Adres
Mgr. C. Veermanlaan 1G
1131 KB Volendam
Vestigingen
Volendam
Website
Naar website
Jaar actief
2015
Minimum inlegbedrag
€ 15.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Onderdeel van Care IS, winnaar Beste vermogensbeheerder van NL 2015 én 2016
Namen directie
Loege Schilder & Laurens Leek
Toelichting
6 tot 11
101- 250 miljoen
Inclusief Care IS vermogensbeheer
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Axento vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid is volgens Axento gebaseerd op drie principes. Het eerste principe is dat spreiding het risico van een beleggingsportefeuille verlaagt, zonder dat het rendement afneemt. Daarnaast betekent een goede spreiding in de regel een stabieler verloop van de waarde van uw beleggingen.

Het tweede principe is dat ze het neerwaartse risico van uw vermogen zoveel als mogelijk willen beheersen. Dit doen ze door een deel van uw vermogen te beleggen in zogenaamde ‘stijlfactoren’. Axento belegt op dit moment in kwaliteitsbedrijven en bedrijven met lage volatiliteit (beweeglijkheid). Met deze factoren kan volgens hun het risico worden verlaagd, zonder dat het verwachte rendement afneemt.

Het derde principe is dat ze uw vermogen zoveel mogelijk duurzaam willen beleggen. Naast een financieel rendement levert duurzaam beleggen volgens Axento ook een maatschappelijk voordeel op. Als belegger kunt u bepaalde duurzame ondernemingen stimuleren, maar ook voorkomen dat bedrijven uw vermogen gebruiken voor milieuonvriendelijke of onethische praktijken. Door gebruik te maken van Indexfondsen en ETF’s kunnen zij uw vermogen transparant en tegen lage kosten beleggen volgens hun drie principes.

Voor het inrichten van de modelportefeuilles voor de lange termijn, hanteren ze een kwantitatief optimalisatiemodel. Aan de hand van verwachte of historische rendementen, risico’s en onderlinge correlaties van verschillende beleggingen, wordt een modelportefeuille met een optimale verhouding tussen rendement en risico berekend. Binnen de modelportefeuilles wordt belegd in stijlfactoren. Voor het selecteren van deze stijlfactoren baseren ze zich op wetenschappelijk onderzoek, beleggingsanalyses en historische resultaten. Verder richten ze de modelportefeuilles zo duurzaam mogelijk in, waarbij axento alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwgezet volgen. Bij de definitieve inrichting maken ze gebruik van Indexfondsen en ETF’s. Hierbij maken ze opnieuw de afweging tussen rendement, risico en kosten.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Axento vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Risicobeheersing
Duurzaam beleggen
Factorbeleggen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Actief
Met passieve producten
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Axento vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten zijn gemiddeld 0,24% per jaar
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
0,15% inclusief btw per jaar
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheerfee per jaar is degressief en afhankelijk van uw inlegbedrag (excl. BTW):

Tot € 50.000,- ; 0,70%
Meerdere tot € 100.000,- ; 0,60%
Meer dan € 100.000,- ; 0,50%

Er geldt een minimum van €120,- per jaar
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Axento vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Inzicht in alle kosten van Axento vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Axento vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Axento vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Neutraal Offensief
2017*
-0,2%
0,2%
0,7%
2016
4,8%
7%
9,3%
2015
-
-
-
2014
-
-
-
2013
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Axento vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Axento vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
25%
(15-35)
50%
(40-60)
75%
(65-85)
-
Obligaties
-
75%
(65-85)
50%
(40-60)
25%
(15-35)
-
Alternatieve beleggingen
-
-
Liquiditeiten
-
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
-
Volledig risicoprofiel Axento vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage