Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Doelbeleggen


Doelbeleggen is opgericht in 2016 en onderdeel van Velthuyse· Mulder Vermogensbeheer. Doelbeleggen is volledig online en is mogelijk vanaf 1 euro. U kiest een van de mogelijke doelen en vult online een vragenlijst in. Nadat uw formulieren zijn verwerkt wordt online een rekening geopend. U kunt dan online uw rekening inzien en de voortgang meten via de doelmeter. De doelmeter geeft continue inzicht in de voortgang van uw doel. Doelbeleggen belegt voor haar klanten wereldwijd in indextrackers van aandelen- en obligatie-indices. In welke trackers wordt belegd, hangt af van uw persoonlijk risicoprofiel en het gekozen doel.

Doelbeleggen rekent een beheervergoeding van 0.75% (incl. btw) per jaar over het totale bedrag dat u belegt. Naast deze vergoeding betaalt u ook transactiekosten.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Doelbeleggen
Onderdeel van
Velthuyse· Mulder Vermogensbeheer B.V.
Adres
Herengracht 450
1017 CA Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2016
Minimum inlegbedrag
€ 15.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Genomineerd voor de Cash innovatieprijs 2017, Genomineerd voor Dutch Fintech Award 2017, Genomineerd voor Gouden Stier 2016 beste beleggingsinnovatie.
Namen directie
Tjade Groot
Toelichting
21 tot 50
Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer; Foto's van de medewerkers van Doelbeleggen staan op de website onder "over ons". Alle medewerkers met klantcontact hebben een DSI registratie (Beleggingsadviseur of Vermogensbeheer)
501- 1 miljard
Als onderdeel van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer
501- 5.000
Als onderdeel van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Alle benodigde vergunningen voor vermogensbeheer zijn aanwezig
Ja
Alle medewerkers met klantcontact hebben een actieve DSI registratie (Belleggingsadviseur of Vermogensbeheerder).
Alles weten over Doelbeleggen?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video DoelbeleggenVideo DoelbeleggenBeschrijving beleggingsbeleid


U kiest bij Doelbeleggen één of meerdere  beleggingsdoelen. Doelbeleggen selecteert uw optimale beleggingsprofiel. Dit is het profiel met de hoogste haalbaarheid. Uw beleggingsportefeuille wordt vervolgens opgebouwd met indextrackers (ETF’s). Doelbeleggen zorgt dat uw portefeuille aansluit bij uw beleggingsprofiel en doet het volledige beheer voor u. Periodiek wordt de portefeuille -indien nodig- aangepast zodat deze aansluit bij uw beleggingsprofiel.

Technologie van Doelbeleggen
U kunt online zelf de ontwikkeling volgen via de Doelmeter. Indien er wijzigingen zijn in uw situatie kunt u deze online doorvoeren. Wanneer uw profiel niet haalbaar meer blijkt, ontvangt u hiervan automatisch bericht. U kunt zelf instellen hoe vaak u bericht wilt. Om uw doel te bereiken, stelt Doelbeleggen voor u de optimale beleggingsportefeuille samen die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. De samenstelling van uw beleggingen noemt Doelbeleggen de beleggingsmix. Deze heeft grote invloed op de verhouding tussen risico en rendement. En juist deze verhouding bepaalt weer hoe groot uw haalbaarheid is op het halen van uw doel.

Methodiek
De beleggingsmethodiek van Doelbeleggen is gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie. Die is ontwikkeld door Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. De theorie helpt de optimale verhouding tussen risico en rendement te vinden. Bij Doelbeleggen beleggen ze niet alleen in aandelen, maar ook in vastgoed, obligaties en liquiditeiten. Al deze beleggingen hebben volgens hen namelijk een afzonderlijk eigen karakter dat, wanneer op de juiste manier samengebracht, het totale risico van de portefeuille verlaagt met behoud van rendementskansen.

Spreiding & herbalanceren
Naast het spreiden in verschillende beleggingscategorieën is spreiden over verschillende landen en sectoren volgens Doelbeleggen ook belangrijk. Doelbeleggen doet dit door te beleggen in trackers (ETF’s). Hierin zitten honderden bedrijven, in vele landen en tientallen sectoren. Een hele hoop eieren in het mandje dus. Het inrichten van de optimale portefeuille is volgens Doelbeleggen slechts het begin van uw reis op weg naar uw doel. Na verloop van tijd kan de waarde van de verschillende beleggingen zijn veranderd. Hierdoor kan het zijn dat u niet meer de juiste beleggingsmix heeft. Doelbeleggen zal deze dan opnieuw voor u in evenwicht brengen door sterk opgelopen beleggingen te verkopen en achtergebleven beleggingen terug te kopen. Dit heet herbalanceren. Zo houdt u volgens Doelbeleggen op weg naar uw doel de optimale verdeling van uw beleggingen.

Lifecycle & optimalisatie beleggingsmix
Het Lifecycle-principe houdt in dat Doelbeleggen minder risicovol voor u gaat beleggen naarmate zij dichter bij de einddatum van uw doel komen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke risicoprofiel. Zo zal volgens Doelbeleggen een stevige beursdaling vlak voor het bereiken van uw doel uw opgebouwde doelbedrag niet zomaar doen halveren. Doelbeleggen zoekt continu naar de voor u optimale haalbaarheid. Die optimale haalbaarheid hoort bij een bepaalde beleggingsmix. Wanneer uw persoonlijke situatie dat toelaat, veranderen zij uw beleggingsmix om zo de hoogste haalbaarheid op het halen van uw doel te behouden. Wanneer u namelijk uw doel al goed in zicht heeft, kan beleggen met een lager risico u namelijk een hogere haalbaarheid bieden.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Doelbeleggen noemt over het beleggingsbeleid

Unieke Doelmeter
Lage kosten
Vermogensbeheer+


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
Actief
Actief maar de nadruk ligt op passief beleggen binnen het financiële plan. Doelbeleggen gebruikt de haalbaarheid om u te informeren over het verloop van uw beleggingen op weg naar uw doel. Ze zoeken actief naar uw optimale haalbaarheid en bijbehorende beleggingsmix. Het Lifecycle-principe houdt in dat ze minder risicovol beleggen naarmate uw doelen dichter bij de einddatum komen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Doelbeleggen
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video DoelbeleggenVideo DoelbeleggenKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De gemiddelde fondskosten per jaar bedragen volgens Doelbeleggen 0.2%.
Transactiekosten
-
Per transactie betaalt u 0.1% transactiekosten. Volgens Doelbeleggen bedragen de gemiddelde transactiekosten 0.03% per jaar.
Service fee
-
-
Periodieke kosten
-
-
Beheerfee
-
De beheervergoeding bedraagt 0.75% per jaar (Incl. BTW). De beheervergoeding wordt per kwartaal in rekening gebracht.
Performance fee
-
-
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Doelbeleggen


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Zit verwerkt in de trackers.
Nee
-
Nee
-
Gratis
-
Inzicht in alle kosten van Doelbeleggen?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Doelbeleggen
rapportage
Gratis rapportage

Video DoelbeleggenVideo DoelbeleggenRendementen Doelbeleggen


*Doelbeleggen is gestart in 2016. De getoonde rendementen zijn over de periode van 1 juli t/m 31 december 2016.

Profiel A B C D E
2016*
1,7%
4,4%
6,5%
7,2%
11,5%

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Doelbeleggen is gestart in 2016. Er zijn geen rendementen over voorgaande jaren beschikbaar. Bekijk het complete profiel voor de rendementen over 2016. De getoonde rendementen zijn van 1-7-2016 tot 1-1-2017.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel A B C D E
2017*
0,2%
1%
1,6%
1,7%
2,6%
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Doelbeleggen?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video DoelbeleggenVideo DoelbeleggenRisicoprofielen Doelbeleggen


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
15%
(5-25)
35%
(25-45)
50%
(40-60)
65%
(55-75)
85%
(75-95)
Obligaties
75%
(65-85)
55%
(45-65)
40%
(30-60)
25%
(15-35)
5%
(0-15)
Alternatieve beleggingen
5%
(0-15)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
Liquiditeiten
5%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
Volledig risicoprofiel Doelbeleggen?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Video Doelbeleggen