Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Abn Amro


ABN Amro is een van 3 grootste banken van Nederland. Door de problemen in 2008 met de kredietcrises is ABN Amro genationaliseerd en gered door de Nederlandse staat. ABN Amro heeft circa 7 miljoen klanten en 20.000 medewerkers.

Voor beleggers biedt ABN Amro zeer uiteenlopende diensten aan. Vanaf 20 euro kunt u kiezen voor begeleid beleggen van ABN. U kiest dan met hulp van online tools voor een van de mixfondsen van ABN. Met ABN Amro vermogensbeheer richt de bank zich op consumenten die hun vermogen willen uitbesteden. Er wordt belegt in beleggingsfondsen. ABN Amro vermogensbeheer is mogelijk vanaf €75.000,-. U kan kiezen uit 3 verschillende mandaten (portefeuilles). Verder is ook ABN Amro beleggingsadvies mogelijk. Afhankelijk van uw inlegbedrag kunt u kiezen uit 2 verschillende dienstverleningen, fondsadvies bestaande uit beleggingsfondsen en beleggingsadvies actief met onder andere aandelen en opties.

Voor eigen rekening handelen kan via een “zelf beleggen” of “zelf beleggen plus” rekening. De plus rekening is vooral geschikt voor klanten die uitgebreide (koers)informatie en analyse tools wensen en actief handelen.

 


Naam dienstverlening
Begeleid beleggen
Naam aanbieder
Abn Amro
Onderdeel van
Abn Amro N.V.
Adres
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Vestigingen
Geheel Nederland
Jaar actief
1720
Minimum inlegbedrag
€ 20,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Gerrit Zalm, Johan van Hall, Kees van Dijkhuizen, Caroline Princen, Wietze Reehoorn, Chris Vogelzang, Joop Wijn

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12020215
Ja
Alles weten over Abn Amro?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Begeleid beleggen van ABN AMRO is geschikt voor beleggers die niet actief bezig willen zijn met hun beleggingen. Op basis van online tools kiest u zelf welk profielfonds het beste past en doet u zelf transacties. Hier betaalt u een servicefee voor. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de producten. Er zijn 6 verschillende profielfondsen beschikbaar van zeer defensief t/m zeer offensief. Het platform is alléén geschikt voor het beleggen in de profielfondsen.

Bij de verdeling van de vermogenscategorieën (zoals aandelen en obligaties) volgen de profielfondsen de verdeling van de risicoprofielen van ABN AMRO. De invulling van de Profielfondsen gebeurt net als bij vermogensbeheer volgens het beleid van ABN AMRO.

Waarin onderscheidt ABN Amro in haar beleggingsbeleid van andere banken en beleggingsondernemingen?
- ABN Amro combineert haar interne expertise met externe expertise op deelgebieden (o.a. door ondernemingsanalyse, duurzaamheidsbeleid en technische analyse).
- ABN Amro gelooft dat een actief beleid waarde toevoegt bij de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën. Op productniveau maakt ABN Amro gebruik van actief beheerde beleggingsproducten voor markten waar bewezen is dat deze waarde hebben kunnen toevoegen. Voor markten waar dit niet het geval is concentreert ABN Amro zich op passieve beleggingsproducten.
-Beleggingsbeslissingen worden genomen door een team van beleggingsspecialisten met een bewezen track record en een ruime ervaring. 
- ABN Amro is ervan overtuigd dat een analyse van duurzaamheid factoren en bijbehorende duurzaamheidsscores helpt bij het beoordelen van de kwaliteit van individuele ondernemingen. Bij deze beoordeling kijkt ABN Amro dus zowel naar de financiële situatie als de duurzaamheidsscore van de onderneming.
- Risicoanalyse en meting van de resultaten zijn standaard onderdeel van het beleggingsproces en helpt ABN Amro bij het maken van de juiste keuzes.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl heeft ABN Amro?
De beleggingsstrategie kan omschreven worden als actief en is gebaseerd op fundamentele gronden. Hierbij maakt ABN Amro gebruik van kwantitatieve analyses (zoals screening, risicoanalyses en technische analyses) in het beslissingsproces om een efficiënte en tijdige besluitvorming te borgen. In het beleggingsproces onderscheidt ABN Amro de volgende samenhangende stappen:
- Macro-economisch onderzoek: de analisten van ABN AMRO analyseren de onderliggende fundamentele ontwikkelingen en verkennen de impact op de toekomstige beleggingsomgeving.
- Tactisch beleid: actief inspelen op verwachte marktontwikkelingen op basis van de toekomstige beleggingsomgeving. Het ABN AMRO Beleggingscomité is verantwoordelijk voor de tactische vermogensverdeling en komt wekelijks samen.
- Modelportefeuille-constructie: samenstellen van concrete beleggingsportefeuilles per risicoprofiel door het selecteren van beleggingsinstrumenten in lijn met de gekozen verdeling van beleggingen over de verschillende vermogenscategorieën.
- Communicatie en implementatie: doorvoeren van de beleggingsbeslissingen in de beleggingsportefeuilles van de vermogensbeheerklanten en het geven van beleggingsadviezen aan de klanten die hebben gekozen voor het concept beleggingsadvies.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
De vermogenscategorieën bij de ABN zijn: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. In het beleggingsbeleid accepteert ABN Amro uitsluitend valutarisico’s die voortkomen uit beleggingen in de vermogenscategorieën met een hoge volatiliteit (o.a. aandelen en onroerend goed). Dit doen ze om te voorkomen dat het valutarisico het totale risico domineert. Daarom moeten alle beleggingen in obligaties (staatsobligaties, bedrijfsoblig

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Abn Amro noemt over het beleggingsbeleid

Instappen vanaf €50,-
Altijd beleggen volgens uw risicoprofiel
Gemakkelijk automatisch beleggen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Abn Amro
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Afhankelijk van het profiel dat u kiest komen er jaarlijks nog gemiddeld 0.62% tot 0,96% aan fondskosten bij die in de koers van het profielfonds worden verrekend.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
U betaalt een all-in tarief voor Begeleid Beleggen. Dit is een vergoeding voor de transactiekosten en de kosten om uw beleggingen te administreren en u van informatie te voorzien.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Geen
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Abn Amro


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Ja
0,2% transactiekosten bij aankoop. Eventueel kunnen ook instapkosten bij het fonds van toepassing zijn.
Ja
0,2% transactiekosten bij verkoop. Eventueel kunnen ook uitstapkosten bij het fonds van toepassing zijn.
Niet mogelijk
Inzicht in alle kosten van Abn Amro?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Abn Amro
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Abn Amro


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van beheerfee, service fee en transactiekosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Defensief Matig defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief
2017*
1,4%
2,6%
4,3%
5,8%
8,6%
2016
2,7%
4,4%
5,7%
6,9%
7,8%
2015
3,5%
6,5%
9,2%
11,5%
13,4%
2014
7,4%
11,2%
13,9%
16,1%
16,7%
2013
4,3%
7,5%
11,4%
15,5%
20,2%
Inzicht in alle rendementen van Abn Amro?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Abn Amro


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
15%
(0-30)
30%
(10-50)
50%
(20-70)
70%
(30-90)
100%
(40-100)
Obligaties
50%
(30-85)
50%
(20-70)
35%
(10-55)
15%
(0-40)
0%
(0-25)
Alternatieve beleggingen
5%
(0-20)
10%
(0-20)
10%
(0-30)
10%
(0-30)
0%
(0-30)
Liquiditeiten
30%
(0-70)
10%
(0-70)
5%
(0-70)
5%
(0-70)
0%
(0-60)
Volledig risicoprofiel Abn Amro?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage