Voordelen beleggingsmatch

Onafhankelijk
Alle aanbieders gecheckt
Hulp bij vragen

Over FitVermogen


FitVermogen is opgericht in 2014 en onderdeel van NN (Nationale Nederlanden) Investment Partners (voorheen bekend als ING Investment Management). FitVermogen.nl is een 100% online platform waar u kunt handelen in ruim 60 NN beleggingsfondsen. FitVermogen biedt verschillende oplossingen. Onder de naam Fitvoorlater kunt u kiezen uit zogenoemde gemaks- of strategiefondsen. U kiest zelf welk risico u wenst te lopen en welke strategie bij u past. Vervolgens kiest u een van de fondsen die hier op aansluit. Uw vermogen wordt vervolgens door de betreffende fondsmanager belegd. U heeft hier zelf geen omkijken naar. U kunt ook zelf fondsen kiezen uit belegginsassortiment via de FitVermogen fondsenrekening. Een rekening openen bij FitVermogen is kosteloos en geheel online.

 


Naam dienstverlening
Gemaksfondsen
Naam aanbieder
FitVermogen
Onderdeel van
NN Investment Partners
Adres
Schenkkade 65
2595 AS Den Haag
Vestigingen
Den Haag
Website
Rekening openen
Jaar actief
1991
Minimum inlegbedrag
€ 25,-
Prijzen/onderscheidingen
CASH Publieksprijs 2014 voor Beste beleggingsinstelling en verschillende Lipper en Morningstar Awards voor de mixfondsen
Namen directie
-
Toelichting
>50
Op 30 juni 2016 had NN Investment Partners (de vermogensbeheerder van FitVermogen.nl) ca. 1.100 medewerkers in 16 landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië en de Verenigde Staten.
>1 miljard
Op 30 juni 2016 had NN Investment Partners (de vermogensbeheerder van FitVermogen.nl) ca. 197 miljard Euro onder beheer.
>10.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
NN Investment Partners B.V.
Nee
FitVermogen.nl is het 'execution only' platform van NNIP. Dat betekent dat u online kunt beleggen in NN beleggingsfondsen zonder advies. Wel geven zij veel fondsinformatie die kan helpen bij het maken van uw keuzes.
Alles weten over FitVermogen?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video FitVermogenBeschrijving beleggingsbeleid


Bij FitVermogen Gemaksbeleggen heeft u de keuze uit vijf Gemaksfondsen. Oplopend van een zeer laag tot een zeer hoog risico. U kiest zelf het fonds waarin u wilt beleggen. FitVermogen belegt vervolgens uw vermogen conform uw gekozen profile en de strategie van dit fonds.

Rendement wordt volgens Fitvermogen gemaakt door te begrijpen waar de kansen en risico’s liggen. Zij analyseren grondig wat de factoren zijn die verschillende vermogenscategorieën drijven. Hierdoor is het volgens hun mogelijk om in kaart te brengen in welke gebieden er groeimogelijkheden zijn en waar de gevaren schuilen. Hier ondernemen zij actie op. De fondsmanagers van Fitvermogen putten daarvoor, behalve uit de kwantitatieve analyses, uit de kwalitatieve expertise binnen het team van fondsbeheerders.
Zij gaan met hun expertise op zoek naar de, naar hun verwachting, beste beleggingen voor de portefeuille. Dit vereist voortdurende aanpassingen aan de nieuwste inzichten en vooruitzichten. De fondsmanager maakt een grondige analyse en selecteert daarna de individuele namen.

Fitvermogen streeft naar aantrekkelijke rendementen op lange termijn, maar een belegger moet zich volgens Fitvermogen ook comfortabel voelen over een kortere periode. Daarom schenken zij bij de gemaksfondsen veel aandacht aan het beheer van de risico’s.

Het Multi-Asset Team beheert de gemaksfondsen. Dit team is binnen NN Investment Partners verantwoordelijk voor het beheer van alle multi asset strategieën, goed voor ruim 23 miljard euro aan activa (ultimo 2014). Het team is samengesteld uit 20 professionals met een gemiddelde ervaring van 14 jaar. De professionals hebben dus meerdere marktcycli ervaren. Verder wordt gebruik gemaakt van de input van de andere beleggingsteams binnen NN Investment Partners die ieder gespecialiseerd zijn in specifieke beleggingsdomeinen.

De Multi-Asset boetiek beschikt over portefeuillemanagement- en strategieteams met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Het Macro & Strategie-team is verantwoordelijk voor het formuleren van de macro-economische visie en het produceren van tactische beleggingsvisies voor verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren. Deze visies worden gebruikt in de strategieën van het Multi-Asset-team en in de bredere organisatie van NN Investment Partners.
Het team Multi-Asset Strategieën is verantwoordelijk voor het beheer van een breed scala van benchmark- en resultaatgerichte multi-asset-oplossingen, waaronder total return-strategieën. Het team Systematische Strategieën is gericht op hedging-mogelijkheden en verantwoordelijk voor het beheer van een reeks systematische (kwantitatieve) strategieën.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die FitVermogen noemt over het beleggingsbeleid

Geen servicefee, geen rekeningkosten, geen transactiekosten, geen bewaarloon.
Prijswinnende fondsen.
Gemakkelijk & flexibel.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
NN Investment Partners stelt veel waarde te hechten aan verantwoord beleggen en het bieden van klantgerichte oplossingen. De strategie voor Verantwoord Beleggen (VB) is gebaseerd op hun beleggingsrichtlijnen en bestaat uit vier pijlers: 1. Actief aandeelhouderschap 2. Het integreren van ESG-factoren in het beleggingsproces 3. Beperkingen – Als klant belegt u niet in controversiële wapens 4. Aanbod van gespecialiseerde SRI-fondsen en op maat gemaakte oplossingen voor verantwoord beleggen Daarnaast is NN Investment Partners actief betrokken bij diverse internationale initiatieven, waarbij het belang van een verantwoorde beleggingsaanpak voorop staat.
Actief
Ieder bedrijf heeft zijn sterke punten; volgens fitvermogen is die van hun actief management, generatie van inkomen en duurzaam beleggen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van FitVermogen
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video FitVermogenKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Afhankelijk van het fonds dat u kiest zijn de lopende kosten 0,55% (voorzichtig), 0,65% (neutraal) 0,75% (avontuurlijk) per jaar.
Transactiekosten
-
FitVermogen.nl rekent géén transactiekosten. U kunt dus kosteloos aankopen, kosteloos verkopen en ook kosteloos switch van fonds.
Service fee
-
FitVermogen.nl rekent géén service fee.
Periodieke kosten
-
FitVermogen.nl rekent géén periodieke kosten. U betaalt alleen de lopende kosten van het door u gekozen fonds.
Beheerfee
-
Geen
Performance fee
-
FitVermogen.nl rekent géén performance fee.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten FitVermogen


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
-
Nee
FitVermogen.nl kent géén transactiekosten, u betaalt dus ook geen aankoopkosten. Als u overweegt om gelden van elders naar ons te boeken dan kunnen zij u in de eventuele kosten tegemoet komen middels hun Overstapservice.
Nee
FitVermogen.nl kent geen transcatiekosten, u kunt dus kosteloos verkopen. Als u tegelijkertijd geen aankooporder opgeeft, wordt uw verkoopopbrengst automatisch en kosteloos naar uw tegenrekening overgemaakt.
Gratis
Alleen NN beleggingsfondsen kunnen worden gedeponeerd. Andere fondsen en individuele effecten kunnen elders verkocht worden. Fitvermogen vergoed in veel gevallen de verkoopkosten middels hun Overstapservice.
Inzicht in alle kosten van FitVermogen?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van FitVermogen
rapportage
Gratis rapportage

Video FitVermogenRendementen FitVermogen


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Mix Fund I Mix Fund II Mix Fund III Mix Fund IV Mix Fund V
2017*
-0,8%
-0,3%
0%
0,8%
1,5%
2016
4,5%
5,9%
7,5%
8,5%
9,3%
2015
2,3%
4,4%
6,5%
8,0%
10,2%
2014
10,8%
12,0%
12,8%
14,0%
14,4%
2013
4,4%
7,9%
11,5%
15,2%
18,7%
Inzicht in alle rendementen van FitVermogen?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video FitVermogenRisicoprofielen FitVermogen


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(5-15)
30%
(25-35)
50%
(40-60)
70%
(60-80)
90%
(80-100)
Obligaties
90%
(85-95)
70%
(65-75)
50%
(40-60)
30%
(20-40)
10%
(0-20)
Alternatieve beleggingen
0% (-)
0% (-)
0% (-)
0% (-)
0% (-)
Liquiditeiten
0%
0%
0%
0%
0%
Volledig risicoprofiel FitVermogen?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Video FitVermogen