Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Valuedge Partners


Valuedge is een moderne vermogensbeheerder opgericht in 2012 en opgezet vanuit meer dan 25 jaar kennis en ervaring in vermogensbeheer en advies aan professionele beleggers wereldwijd. Valuedge doet uitsluitend vermogensbeheer vanaf €100.000 en richt zich op het basisvermogen van klanten dat dient als fundament voor toekomstplannen.

Beslissingen in de verdeling (‘asset allocatie’) over de verschillende beleggingscategorieën bepalen volgens Valuedge voor het grootste deel het behaalde rendement. Door actieve keuzes te maken in de asset allocatie kunnen zij een betere balans bereiken tussen rendement en risico. Het risico van aandelen en obligaties wordt geanalyseerd en zichtbaar gemaakt voor klanten in een Valuedge risicometer. Door een sterke focus op risico willen zij grote negatieve uitslagen voorkomen en op die manier kapitaal beschermen. Met een wereldwijd gespreide portefeuille van ETF’s en beleggingsfondsen wordt de mogelijkheid om rendement te kunnen behalen vergroot. Het beleggingsproces is fundamenteel van aard maar houdt ook rekening met sentiment (hebzucht en angst) op de financiële markten.

Valuedge onderscheidt zich volgens eigen zeggen naast een ander beleggingsbeleid ook op het gebied van communicatie met klanten. Naast persoonlijk contact informeert Valuedge klanten via mailings en een zelf ontwikkelde applicatie waar ook overzichten van de portefeuille te zien zijn. Valuedge vindt dat vergoedingen conform prestaties en dienstverlening moeten zijn. Daarom kunnen klanten kiezen uit een vaste vergoeding of een combinatie van een lagere vaste vergoeding met een prestatiebeloning.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Valuedge Partners
Onderdeel van
Valuedge Partners B.V.
Adres
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
Vestigingen
Hoofddorp
Jaar actief
2012
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
R. van Schie en T.J. van den Berghe
Toelichting
1 tot 6
1- 50 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
AFM vergunning Beleggingsonderneming onder nummer 14003456 als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.
Ja
Deelnemernummer 57893
Alles weten over Valuedge Partners?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Valuedge neemt actieve beslissingen in de asset allocatie omdat dit volgens hen voor meer dan 90% het totale rendement bepaalt. Op basis van fundamentele- en tactische analyse wordt de asset allocatie ingevuld. Hierbij kijkt Valuedge sterk naar rendementsverwachtingen van beleggingen en de mate van risico die marktomstandigheden met zich meebrengen. Het resultaat van de asset allocatie vergadering wordt vertaald naar een risico-score (doelscore) die zichtbaar wordt gemaakt op de Valuedge risicometer. Valuedge werkt met twee risicoprofielen met ruime allocatie bandbreedtes: Groei+ en Waarde+. Portefeuilles worden dagelijks gevolgd en met regelmaat getoetst aan veranderende omstandigheden.

Valuedge werkt met twee klantenprofielen: Waarde+ en Groei+. Beide profielen hebben ruime allocatie bandbreedtes zodat er duidelijk keuzes gemaakt kunnen worden en er bijvoorbeeld soms heel weinig aandelen in de portefeuille zitten. Waarde+ legt iets meer nadruk op kapitaalsbehoud en heeft een jaarlijkse netto rendementsdoelstelling van 4,5%. Groei+ is iets meer gericht op groei van het vermogen en streeft jaarlijks naar netto 6,5%. De rendementsdoelstellingen zijn gebaseerd op een analyse van historische rendementen sinds 1900 en voorspellingen van toekomstige 10-jaars rendementen.

Risico is niet statisch maar dynamisch van aard. Valuedge let sterk op de correlatie tussen beleggingscategorieën. Bovendien wordt onderscheid gemaakt binnen beleggingscategorieën voor het verschil in risico van verschillende aandelen en obligaties. Valuedge maakt het risico van de portefeuille inzichtelijk met een getal op de Valuedge meter. Dit getal verandert doordat (verwachte) risico’s wijzigen, koersen bewegen en Valuedge wijzigingen in de asset allocatie doorvoert.
Door de ruime allocatiebandbreedtes kent Valuedge weinig beperkingen in de opbouw van portefeuilles. De strategische asset allocatie wordt bepaald door een set fundamentele variabelen waarbij rekening gehouden wordt met de economische cyclus. In het asset allocatie proces zit ook een tactisch (sentiments)onderdeel dat bijdraagt aan het bepalen hoeveel risicopunten Valuedge als doelscore op de Valuedge meter wil hebben. Klanten zitten met hun portefeuilles in een nauwe bandbreedte rondom de doelscore. In alle maandelijkse- en extra allocatievergaderingen worden de keuzes vastgelegd. De Valuedge app houdt verder alles bij en geeft klanten helder inzicht in de portefeuilles inclusief risico’s. Naast eigen modellen gebruikt Valuedge analyse-tools van Investment Banks en grote fund aanbieders en de beheerders applicatie van Binck.

Portefeuilles worden dagelijks in de gaten gehouden. Daarbij wordt ook sterk gekeken naar de Valuedge meter. Als een portefeuille buiten de bandbreedte rondom de doelscore beweegt activeert dat een extra allocatievergadering. Een van de twee partners kan ook op elk moment een extra allocatievergadering oproepen. Zo worden lijnen kort gehouden zodat er snel ingespeeld kan worden op veranderende marktomstandigheden. Reguliere vergaderingen vinden plaats in de eerste week van een nieuwe maand.

Valuedge maakt alleen gebruik van ETF's en beleggingsfondsen (doelverhouding 70/30) voor een goed gespreide portefeuille en houdt daarbij het aantal beleggingen en kosten scherp in de gaten. De aanpak van Valuedge betekent dat er slechts een beperkt aantal keer per jaar transactiekosten worden gemaakt. Valuedge werkt met internationale fonds- en ETF aanbieders en gebruikt hun research in het analyse proces.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Valuedge Partners noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Er worden actieve keuzes gemaakt in de asset allocaties waarbij er brede allocatie bandbreedtes worden gehanteerd. Ongeveer de helft van de portefeuilles bestaat uit beleggingsfondsen, de andere helft uit (passieve) ETF's.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Valuedge Partners
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten (ETFs en Beleggingsfondsen) zijn gemiddeld 0,45% per jaar. Afhankelijk van het profiel ligt dit tussen de 0,4% - 0,5% per jaar.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld tussen de 0,1-0,2% via depotbank Binck.
Service fee
-
Service fee degressief via Binck (p.j. excl BTW):
< € 50.000 = 0.15%
< € 250.000 = 0.075%
< € 5.000.000 = 0.0375%
>€ 5.000.000 = 0.0075%
Periodieke kosten
-
€50,00 administratiekosten per rekening per kwartaal (ex btw) ter dekking van toezicht kosten.
Beheerfee
-
Degressieve staffel (ex-BTW)
>€100.000 - 400.000: 0.90%
>€400.000 - 1.000.000: 0.80%
Boven €1.000.000 in overleg
Performance fee
-
Optioneel, 10% van het netto rendement boven een jaarlijkse (inflatie)drempel van 2% met gebruik van High Water Mark. Als u kiest voor performance fee dan is de beheerfee lager.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Valuedge Partners


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Valuedge Partners?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Valuedge Partners
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Valuedge Partners


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

Deze rendementen zijn inclusief fondskosten (maar exclusief kosten voor beheer en depotbank)

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Waarde+ Groei+
2017*
3,9%
4,9%
2016
3,5%
4,2%
2015
1,3%
1,6%
2014
8,3%
10,3%
2013
0,9%
2,7%
Inzicht in alle rendementen van Valuedge Partners?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Valuedge Partners


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
25%
(0-45)
40%
(10-65)
-
-
Obligaties
-
55%
(30-70)
45%
(20-60)
-
-
Alternatieve beleggingen
-
15%
(0-20)
10%
(0-20)
-
-
Liquiditeiten
-
5%
(1-15)
5%
(1-15)
-
-
Volledig risicoprofiel Valuedge Partners?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage