Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Blauwtulp Wealth Management


Blauwtulp Wealth Management ondersteunt met haar dienstverlening ondernemende particulieren en families. De ondernemers die samen Blauwtulp Wealth Management vormen brengen dit al meer dan 25 jaar in de praktijk. Blauwtulp Wealth Management staat volgens hun synoniem voor dienstverlening op het hoogste niveau aan ondernemende en vermogende families in Europa. Het behalen van de titel “Beste Financieel Planner” onderschrijft de ambitie en het niveau.

''De kennis van Blauwtulp Wealth Management wordt in de markt hoog gewaardeerd door professionals. Diverse banken, onafhankelijke vermogensbeheerders en beleggingsmedia kopen de research van Blauwtulp Wealth Management in'', aldus het management. ''Daarnaast geven partners van Blauwtulp Wealth Management les aan academische instellingen. Om op dit niveau te acteren, investeert Blauwtulp Wealth Management consequent in kennisontwikkeling en innovatie''.

Kapitaalbehoud realiseert Blauwtulp Wealth Management middels spreiding zowel tussen als binnen beleggingscategorieën. Alternatieve beleggingen worden gezien als een aanvulling. Blauwtulp Wealth Management heeft een eigen afdekmethode ontwikkeld. Met de zogenaamde Max-strategie dekt de vermogensbeheerder zich volgens eigen zeggen in tijden van stress in. Deze strategie zorgt volgens hen voor een lager risico, omdat tijdig uit aandelen, obligaties of grondstoffen gestapt wordt als de markten omlaag gaan. Net als beleggen, is ook advies volgens hen maatwerk. Daarom onderzoekt Blauwtulp Wealth Management samen met de klant naar de meest optimale samenstelling van de portefeuille uit aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of ETF’s. Vanaf 100.000 euro kan men bij Blauwtulp terecht voor collectief vermogensbeheer en vanaf 250.000 euro voor maatwerk vermogensbeheer.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Blauwtulp Wealth Management
Onderdeel van
Blauwtulp B.V.
Adres
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Vestigingen
Rotterdam, Utrecht, Putten, Den Bosch
Jaar actief
2007
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Financial Planner van het jaar 2015 verkiezing gewonnen door André Brusse
Namen directie
Arent Thijsen en Harry Geels
Toelichting
11 tot 21
101- 250 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000581
Ja
Alles weten over Blauwtulp Wealth Management?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Onderzoek


Download het wetenschappelijke onderzoek naar het beleggingsbeleid van Blauwtulp


(klik op de afbeelding om te downloaden)

Video Blauwtulp Wealth Management



Beschrijving beleggingsbeleid


Blauwtulp Wealth Management beheert uw vermogen conform een breed gespreid en actief beleggingsbeleid. Daarbij zijn zij gericht op het bereiken van een goede verhouding tussen rendement en risico op de lange termijn dat past bij uw beleggersprofiel. Hun actieve beleggingsbeleid betekent volgens hen niet dat veel transacties worden gedaan. Maar zullen zij als actieve vermogensbeheerder op bepaalde momenten expliciete keuzes maken in de beleggingsportefeuille om kansen te benutten en indien nodig risico’s te beperken. De belangrijkste manier om risico’s te beperken is door spreiding aan te brengen in de portefeuille. Dat kan op verschillende manieren.

Onderstaand legt Blauwtulp uit op welke manier hun filosofie van een breed gespreid en actief beleggingsbeleid toegepast wordt binnen uw beleggingsportefeuille en op welke manier Blauwtulp Wealth Management tot de selectie van de beleggingsproducten komt.

Spreiding
Door het breed spreiden over verschillende soorten beleggingen en beleggingsproducten wordt het risico op een onverwachte tegenvaller verkleind. Zij zien het als hun belangrijkste opdracht om uw vermogen op een verantwoorde manier te beleggen, waarbij risico’s zeker aanwezig zijn maar tegelijkertijd zoveel mogelijk worden beheerst. Spreiding passen zij toe op de volgende drie manieren.

1. Beleggingscategorieën.
De grootste bijdrage aan de spreiding binnen de portefeuille wordt bereikt door zoveel mogelijk beleggingen op te nemen die door de tijd heen zo min mogelijk verband houden met elkaar. Voorbeelden van beleggingscategorieën die een lage correlatie hebben met elkaar zijn aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed en alternatieve beleggingen. Met alternatieve beleggingen bedoelen zij beleggingen die een positief rendement nastreven in elk beursklimaat en in elke fase binnen de economische cyclus. Blauwtulp Wealth Management is een voorstander van alternatieve beleggingen en neemt alternatieve beleggingen op binnen elk beleggersprofiel.

2. Beleggingsfondsen.
Beleggingsfondsen, daaronder verstaan zij ook exchange traded funds (trackers), passen een grote mate van spreiding toe door te beleggen in vaak wel honderden individuele aandelen of obligaties. Uw beleggingsportefeuille bestaat vaak uit meer dan 10 beleggingsfondsen waardoor uiteindelijk in wel meer dan 1000 individuele aandelen of obligaties wordt belegd. Wanneer enkelen daarvan onverwacht slecht presteren dan is de invloed daarvan op de totale beleggingsportefeuille gering.

3. Fondshuizen.
Elk fondshuis heeft zijn eigen filosofie over beleggen. In sommige perioden werkt volgens hun een bepaalde aanpak beter dan in andere perioden. Om het risico te spreiden dat uw portefeuille onevenredig wordt getroffen door een tijdelijke periode waarin een bepaalde aanpak niet goed werkt streven zij ernaar om niet meer dan twee beleggingsfondsen van hetzelfde fondshuis in portefeuille te hebben.

Een goede spreiding komt er op neer dat niet alle onderdelen van de portefeuille op hetzelfde moment een stijging of daling laten zien. Wel hebben al deze beleggingen een positief verwacht rendement maar zal dat rendement niet op dezelfde manier worden bereikt.

Actief beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid dat zij voeren heeft een actieve aanpak. Dat betekent dat zij geloven dat het een meerwaarde heeft om voortdurend kansen en risico’s af te wegen en wanneer nodig de beleggingsportefeuille te beschermen. Door minder te verliezen in slechte perioden hoeft ook minder rendement te worden gemaakt om weer terug te zijn bij de uitgangspositie van de beleggingsportefeuille. Hun actieve beleggingsbeleid betekent volgens hen niet dat veel transacties worden gedaan. Zij houden altijd de lange termijn doelstellingen van uw beleggingsportefeuille voor ogen.

Lees meer in het aparte document over het beleggingsbeleid. Hierin wordt ook meer verteld over de Max-strategie.



Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Blauwtulp Wealth Management noemt over het beleggingsbeleid

Persoonlijk vermogensbeheer
Wetenschappelijk onderbouwd beleggingsproces. Daartoe hebben wij in 2016 een onderzoek laten uitvoeren door een student van de Universiteit van Utrecht. De conclusie is dat het hanteren van wetenschappelijk beleggingsfactoren waarde toevoegt (rendement) aan een benchmark-portefeuille. Bekijk de pdf van het onderzoek voor meer informatie.
Positief rendement in alle markten


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Blauwtulp biedt op verzoek van cliënten een 100% duurzame portefeuille met beleggingsfondsen die zich onderscheiden op verschillende duurzaamheidscriteria., In aanvulling op de 100% duurzame portefeuille zijn de globes van Morningstar een van de selectiecriteria voor alle portefeuilles.
Actief
Sommige markten zijn efficient en kunnen met een passief product, zoals een indextracker, worden gevolgd. Andere markten niet. Blauwtulp gelooft erin dat het nuttig is om na te denken en gespecialiseerde fondsmanagers aan te stellen in ineffiente delen van de financiele markten.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Blauwtulp Wealth Management
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Onderzoek


Download het wetenschappelijke onderzoek naar het beleggingsbeleid van Blauwtulp


(klik op de afbeelding om te downloaden)

Video Blauwtulp Wealth Management



Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen en indextrackers zijn gemiddeld 0,65% - 0,82%. Voor de equity portefeuille gelden lopende kosten van 0,17% per jaar.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
All-in fee (Binckbank) is afhankelijk van inlegbedrag. Gemiddeld tussen de 0,2% en 0,25% p/jr (Incl. BTW).
Periodieke kosten
-
Vaste jaarlijkse kosten (toezichtkosten van de AFM) €120- (incl. BTW).
Beheerfee
-
De beheerfee (incl. BTW) is afhankelijk van het risicoprofiel
1,2% - Defensief
1,4% - Neutraal
1,6% - Offensief & Zeer offensief (Equity)
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
De beheerfee is inclusief (periodiek) financiële planning
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Blauwtulp Wealth Management


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Blauwtulp Wealth Management?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Blauwtulp Wealth Management
rapportage
Gratis rapportage

Onderzoek


Download het wetenschappelijke onderzoek naar het beleggingsbeleid van Blauwtulp


(klik op de afbeelding om te downloaden)

Video Blauwtulp Wealth Management



Rendementen Blauwtulp Wealth Management


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

In de berekening van het rendement worden alle portefeuilles meegenomen die volledig zijn ingericht conform de modelportefeuille. Maatwerk portefeuilles worden niet meegenomen.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Core Defensief Core Neutraal Core Offensief Equity
2017*
-0,3%
0,6%
1,4%
5,9%
2016
3,8%
6,1%
4,8%
17,5%
2015
2,5%
4,4%
5,1%
-
2014
8,3%
7,9%
12,2%
-
2013
2,2%
3%
11,2%
-
Inzicht in alle rendementen van Blauwtulp Wealth Management?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Onderzoek


Download het wetenschappelijke onderzoek naar het beleggingsbeleid van Blauwtulp


(klik op de afbeelding om te downloaden)

Video Blauwtulp Wealth Management



Risicoprofielen Blauwtulp Wealth Management


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
30%
(20-40)
50%
(30-60)
70%
(50-90)
100%
(50-100)
Obligaties
-
55%
(50-70)
35%
(20-60)
10%
(0-20)
0%
(0-50)
Alternatieve beleggingen
-
15%
(0-30)
15%
(0-30)
20%
(0-30)
0%
(0-0)
Liquiditeiten
-
0%
(0-50)
0%
(0-50)
0%
(0-50)
0%
(0-50)
Volledig risicoprofiel Blauwtulp Wealth Management?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Onderzoek


Download het wetenschappelijke onderzoek naar het beleggingsbeleid van Blauwtulp


(klik op de afbeelding om te downloaden)