Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Sequoia Vermogensbeheer


Sequoia Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Al sinds haar oprichting hanteert zij een transparante en kostenbeperkende werkwijze. Sequoia is in 2000 opgericht en gevestigd in zowel Oosterbeek als Amsterdam. Het werkgebied van Sequoia is heel Nederland. Voor Sequoia staat de klant centraal. Persoonlijk contact, onafhankelijkheid en transparantie zijn hierbij kernwaarden. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door uitgebalanceerde, breed gespreide portefeuilles. Er wordt daarbij gekozen voor een gestage groei. Hiervoor zijn volgens Sequoia belangrijke redenen, namelijk:

- Het geeft hun tijd voor een weloverwogen keuze, dit vergroot uw kansen en beperkt uw risico’s.
- Het rendement is aantoonbaar hoger dan bij het constant aanpassen van de beleggingen binnen de portefeuilles.
- Het biedt gemoedsrust.
- Het beperkt de transactiekosten.
- Het nemen van risico’s loont vooral op de lange termijn. Alleen zo kunnen de jaren met hoge rendementen de jaren met lage of negatieve rendementen overtreffen. Het is een voorwaarde om een beleggingsdoel te bereiken.

Na een inventarisatie van het risicoprofiel stelt Sequoia een vermogensplan op. Daarin wordt weergegeven hoe het vermogen verdeeld moet worden over meer en minder riskante beleggingsvormen. Een beleggingsportefeuille wordt volgens Sequoia volledig afgestemd op de wensen, eisen en uitgangspunten van de klant. Sequoia hanteert een afgewogen risicospreiding. Door te beleggen in een breed gespreide beleggingsportefeuille worden de risico’s aanzienlijk beperkt. Sequoia beheert vermogens vanaf €250.000 en levert volledig maatwerk vanaf €500.000. Klik hier voor de brochure van Sequoia Vermogensbeheer

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Sequoia Vermogensbeheer
Onderdeel van
Sequoia Vermogensbeheer N.V.
Adres
Stationsweg 6
6861 EG Oosterbeek
Vestigingen
Amsterdam, Oosterbeek
Jaar actief
2000
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
mr. A.A.W.M. Huyssen van Kattendijke-Bechtold, H.W. de Wit-Bosse, M.J. Siderius-Meijnen FFP, J.J.B. Scholer RBA en F. Jonkman.
Toelichting
11 tot 21
251- 500 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
14001495
Ja
10777
Alles weten over Sequoia Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


De beleggingsstrategie van Sequoia is gebaseerd op fundamentele analyse. Door economische ontwikkelingen te volgen en hierop een visie te vormen denkt Sequoia de best geschikte portefeuille te kunnen samenstellen. Door fundamentele analyse worden trends in de markten onderscheiden. Bij het analyseren van informatie wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen van financieel economische informatie en diverse kwantitatieve modellen en overzichten.

De portefeuille wordt volgens de vastgestelde strategische gewichten ingericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de core-satellite methode. Dit zijn portefeuilles die zijn samengesteld uit een kern van geïndexeerde beleggingen, gecombineerd met actieve producten of specifieke indexproducten. De satellietelementen worden toegevoegd voor deelname aan markten of marktsegmenten die naar verwachting meer rendement zullen opleveren.

Op deze manier volgt de portefeuille de bewegingen in de markt (ook wel de beta genoemd), waarbij de satelliet elementen voor extra rendement kunnen zorgen (de alpha van de portefeuille). Een belegging zal in principe voor langere termijn in de portefeuille worden opgenomen. Indien marktomstandigheden veranderen, kan Sequoia hierop inspelen door de allocatie over de beleggingscategorieën voor kortere tijd aan te passen. Er wordt een kortere termijn (tactische) visie voor 1-3 maanden bepaald en besloten of er op basis hiervan aanpassingen van gewichten in de portefeuilles noodzakelijk zijn.

Beslissingen over de spreiding tussen de beleggingscategorieën binnen een portefeuille en eventuele afwijkingen daarop liggen bij het Sequoia Investment Committee. Deze afwijkingen zijn toegestaan tot een bepaald maximum. Om te beoordelen of de vermogensbeheerder bij de samenstelling van de portefeuille voldoet aan de afspraken en doelstellingen die zijn vastgelegd, vindt er een periodieke monitoring plaats. Deze monitoring dient tevens om te beoordelen of met het dan geldende risico-rendementsprofiel de portefeuille in staat is om aan de doelstellingen te voldoen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Sequoia Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Sinds jaar en dag werkzaam als écht onafhankelijke partij, vanuit onze intrinsieke motivatie en niet omdat de wetgever dit voorschrijft.
Overzichtelijk aantal portefeuilles per beheerder, waardoor we echte aandacht kunnen besteden aan u en uw portefeuille.
Financiële planning insteek ter bepaling hoogte belegbare vermogen en monitoring van uw doelen en wensen.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Sequoia volgt het beleid van de ESG criteria zoals deze ook gehanteerd worden door bijvoorbeeld iShares en Think Capital.
Actief
Een vermogensbeheerder maakt volgens Sequoia altijd actieve keuzes, ook al wordt de kern portefeuille (en soms de gehele portefeuille) met passieve instrumenten opgebouwd.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Sequoia Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De jaarlijkse kosten voor fondsen zijn gemiddeld 0,26% per jaar
Transactiekosten
-
Op basis van kosten depotbank Binck. De kosten zijn gemiddeld tussen de 0.05%- 0.1% per jaar.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Een jaarlijkse beheerfee (ex BTW) vanaf 1% per jaar tot 2,5 miljoen, 0,75% tot 5 miljoen en daarboven maatwerk afspraak. De staffel is degressief.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Sequoia Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
-
-
Gratis
Inzicht in alle kosten van Sequoia Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Sequoia Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Sequoia Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn een gemiddelde van alle rendementen van alle klanten met hetzelfde risicoprofiel. Klanten die tussentijds wisselen van profiel of niet een volledig jaar belegd zijn worden niet meegenomen. Sequoia levert ook maatwerk. Uw individuele resultaat kan afwijken.

Profiel Blauw Geel Oranje
2016
-
-
-
2015
3,6%
7,2%
8,5%
2014
7,4%
12,3%
13,4%
2013
4,2%
8,7%
11,1%
Inzicht in alle rendementen van Sequoia Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Sequoia Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
(10-30)
-
-
(50-70)
-
-
(90-100)
Obligaties
-
(70-90)
-
-
(30-50)
-
-
(0-10)
Alternatieve beleggingen
-
-
Liquiditeiten
-
-
Volledig risicoprofiel Sequoia Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage