Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Ostrica


Ostrica is een vermogensbeheerder en financiële dienstverlener, opgericht in 1997. Ostrica biedt ondernemers, particulieren en professionele beleggers naast vermogensbeheer ook risicomanagement, inkomensstrategieën, fondsoplossingen en financieel advies met betrekking tot het vermogen.

Ostrica onderscheidt zich volgens eigen zeggen door de combinatie van mens en computer in de beleggingsstrategie. Ostrica noemt dit het ‘mens en machine’ – beleggingsconcept. Fundamentele analyse van bedrijven en sectoren en macro-economische analyses leveren de specialisten van vlees en bloed aan. Deze analisten worden door computers bijgestaan in de zoektocht naar consistente outperformance. Er wordt gewerkt met kwantitatieve modellen en -gereedschap. Ostrica heeft zelf een kennissysteem gecreëerd, dat uit aangeleverde data multifactor modellen bouwt. Aandelen en obligaties worden op deze wijze gewaardeerd en gesorteerd op een groot aantal factoren.

Ostrica heeft een actief risicobeheer, volgens eigen zeggen gericht op bescherming en instandhouding van het vermogen. Voor elke belegger heeft Ostrica een passende beleggingsstrategie. Deze bestaan onder meer uit defensieve strategieën voor vermogensbehoud, inkomensstrategieën voor een aanvulling op het inkomen en offensieve strategieën gericht op toekomstig inkomen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Ostrica
Onderdeel van
Ostrica B.V.
Adres
Professor J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
Vestigingen
Amstelveen
Jaar actief
1997
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Hans Nibbering; Maarten Zant; Alexander Werkheim
Toelichting
21 tot 50
501- 1 miljard
Exclusief vermogen onder regie
5.001- 10.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Ostrica?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Ostrica is een kwantitatief vermogensbeheerder die met modelmatige beleggingsstrategieën al ruim 20 jaar ervaring heeft. Het doel is een laag risico te combineren met een bovengemiddeld rendement. Het is hun missie om beleggers onder alle omstandigheden rust en comfort te bieden door met behoud van rendement te beleggen in aandelen en obligaties met slechts maximaal 50% van het risico van de markt. Ostrica zorgt voor een brede wereldwijde spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Echter ondanks een gedegen fundamentele- en technische analyse laat het tijdstip waarop een sterke koersval zich voordoet zich moeilijk voorspellen. Daarom hanteert Ostrica een actief beschermingsbeleid voor aandelen, obligaties en valuta, waarbij per portefeuille wordt bepaald wat de basis allocatie naar vermogenscategorieën moet zijn.

De kern van het beleggingsproces van Ostrica wordt gevormd door het zogenaamde ‘Ostrica mens-en-machine’ proces. Dit proces combineert de toegevoegde waarde van zowel de mens als de computer. Bedrijfsspecifieke en macro-economische factoren van sectoren en landen worden op een consistente en kwantitatieve manier door de Beheerder geanalyseerd. De researchafdeling van de Beheerder maakt daartoe gebruik van intern gecreëerde databanken, die worden gevoed door diverse dataleveranciers, zoals Datastream, Factset, Bloomberg, MSCI, Reuters, etc. Op basis van deze databanken zijn multifactormodellen ontwikkeld die worden gestuurd en gecontroleerd door menselijke verwachtingen en opinies. Deze fundamentele analyse is gericht op het vinden van inconsistenties en trendwijzigingen. Er wordt onder andere gezocht naar (relatief) aantrekkelijk gewaardeerde financiële instrumenten van bedrijven met een kwalitatief hoogstaand management.

De beleggingsfilosofie van Ostrica kan het best worden omschreven als een combinatie van traditionele fundamentele analyse met kwantitatief gereedschap. Dit biedt (potentiële) Participanten een transparant en gestructureerd beleggingsproces. De Beheerder is van mening dat de toegevoegde waarde van de mens op het beleggingsproces gericht moet zijn op het identificeren van structurele veranderingen in financiële markten, waarbij de kwantitatieve methoden goed ingezet kunnen worden om grote hoeveelheden data snel te analyseren en om de optimale gewichtsfactoren voor de verschillende variabelen binnen het proces vast te stellen. Dit voorziet hierdoor in een consistent en goed gestructureerd besluitvormingsproces, waarbij zowel beoordelingen als historische gegevens binnen econometrische modellen worden gecombineerd. Bovenstaande betekent dat subjectieve informatie (menselijke aannames en/of inzichten) in beginsel alleen wordt gebruikt binnen het besluitvormingsproces waar dat mogelijk waarde toevoegt.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Ostrica noemt over het beleggingsbeleid

Bovengemiddelde rendementen: Onze multi-factor modellen analyseren dagelijks een spectrum van wereldwijd 14.000 aandelen en 80.000 obligaties en zijn ontwikkeld om deze titels te rangschikken naar aantrekkelijkheid als belegging. Wij concentreren ons op die titels die voor risico gecorrigeerd daadwerkelijk waarde toevoegen zijn om in te beleggen.
Risicoreductie: Door toepassing van beschermingsstrategieën tegen koersdalingen bij aandelen, obligaties en valuta weet Ostrica onder alle marktomstandigheden goede resultaten te boeken. Dit doet Ostrica door het volgen van een 'all weather" strategie. De ‘all weather’ strategie is gericht op het beperken van grote koersdalingen. Met in stand houden van het rendement.
Controleerbaar & transparant: Ostrica is een van de weinige vermogensbeheerders in Nederland die GIPS compliant is. Dit betekent dat onze beleggingsresultaten door een onafhankelijke accountant worden gecontroleerd volgens de strenge GIPS normen. De getoonde resultaten zijn een doorsnede van het totale klantenbestand en niet zoals je vaak ziet het rendement van 1 modelportefeuille van de ideale klant.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Actief
Op basis van kwantitatief beleggingsmodel
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Ostrica
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen zijn afhankelijk van het profiel gemiddeld tussen de 0,9%-1,61%
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn afhankelijk van het belegde vermogen tussen de 0,05% en 0,15% per jaar.
Service fee
-
Service fee is afhankelijk van het belegde vermogen gemiddeld tussen de 0.01% en 0.05% (excl. btw). Maximaal 450 euro (excl. btw).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee p/jr (excl. btw):
0,66% tot €0.5 mln
0,50% €0.5 mln tot €1mln
0,40% €1 mln tot €2.5 mln
0,35% > €2.5mln.
Performance fee
-
10% met een high watermark. De peformance fee wordt via de fondsen in rekening gebracht.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Ostrica


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
-
Onbekend
Onbekend
Gratis, Tegen betaling
Dit is afhankelijk van de depotbank
Inzicht in alle kosten van Ostrica?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Ostrica
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Ostrica


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De beheerfee, servicefee en kosten depotbank moeten nog in mindering worden gebracht

Sinds 2015 voert Ostrica een beschermstrategie op de portefeuilles. De rendementen daarvoor zijn niet op basis van deze strategie behaald. Ostrica is GIPS compliant sinds 2006

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Basis Totaal Ondernemend Aandelen Aandelen +40%
2017*
0,5%
1,4%
1,9%
1,8%
3%
2016
3,2%
6%
7,4%
8,5%
13%
2015
1,8%
3,9%
4,9%
6,5%
8,7%
2014
8,7%
11,1%
13,7%
16,6%
-
2013
3,9%
10,1%
15,6%
19,8%
-
Inzicht in alle rendementen van Ostrica?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Ostrica


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
6%
(3-23)
37%
(20-47)
50%
(36-63)
66%
(0-100)
92%
(0-140)
Obligaties
85%
(50-100)
40%
(20-75)
20%
(5-70)
0%
(0-0)
0%
(0-0)
Alternatieve beleggingen
0%
0%
0%
0%
0%
Liquiditeiten
9%
(0-25)
23%
(0-43)
30%
(0-51)
34%
(0-100)
8%
(0-100)
Volledig risicoprofiel Ostrica?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage