Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Nobel Vermogensbeheer


De vermogensbeheerder is opgericht in 1999. In maart 2012 heeft de directie de aandelen overgenomen en is verder gegaan onder de naam Nobel Vermogensbeheer N.V. De dienstverlening van Nobel is volgens eigen zeggen meer gericht op een stabiel rendement dan op snelle groei. Het beleggingsbeleid van Nobel kenmerkt zich door een solide portefeuillestructuur met flexibel en efficiënt opgebouwde portefeuilles waardoor op lange termijn op een gestructureerde wijze specifieke keuzes worden geïmplementeerd en snel gereageerd kan worden op marktveranderingen. De portefeuille wordt afgestemd op de doelstellingen en de wensen van de cliënt.

Nobel biedt maatwerk, Nobel Optimaal Beheer (NOB), de Nobel Cahsflow Portefeuille en de Nobel Particpatie Portefeuille (NPP). Maatwerk is mogelijk vanaf €250.000,- euro. Via NOB belegt u in een wereldwijd gespreide modelportefeuille, die maandelijks wordt geherbalanceerd. U heeft de keuze uit drie risicoprofielen. De Nobel Cashflow Portefeuille is gericht op inkomen uit de beleggeingen. Via NPP biedt Nobel een portefeuille bestaande uit de beste beleggers wereldwijd zoals Berkshire Hathaway van Warren Buffett, Icahn Enterprises van Charles Icahn en Hal Trust van de familie Van der Vorm.

 


Naam dienstverlening
Individueel Beheer
Naam aanbieder
Nobel Vermogensbeheer
Onderdeel van
Nobel Vermogensbeheer N.V.
Adres
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
1999
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Bart Tishauser, Suzanne Band, Arnout van den Berk
Toelichting
6 tot 11
251- 500 miljoen
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Nobel Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid kenmerkt zich volgens Nobel door een solide portefeuillestructuur met flexibel en efficiënt opgebouwde portefeuilles waardoor op lange termijn op een gestructureerde wijze specifieke keuzes worden geïmplementeerd en tevens snel gereageerd kan worden op marktveranderingen. In de basis dient de portefeuille afgestemd te zijn op de doelstellingen en wensen van de cliënt. Belangrijk vertrekpunt is volgens Nobel dat de cliënten over het algemeen eurobeleggers zijn. Hiermee wordt bedoeld dat louter het rendement in euro’s van belang is. Uitgangspunt van het beleid in de portefeuilles is het verkrijgen van risicospreiding door een brede selectie van dagelijks verhandelbare aandelen- en obligatiefondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s). De portefeuilles worden opgebouwd uit obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen. De middelenverdeling (asset allocatie) is de (procentuele) verhouding tussen het gedeelte dat in obligaties, alternatieve beleggingen en aandelen is belegd. Deze middelenverdeling heeft als basis het risicoprofiel.

Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse beheer van de modelportefeuilles is het monitoren van de beleidskeuze in de middelenverdeling en de procentuele weging van de opgenomen beleggingsposities. Voor wat betreft de middelenverdeling geldt niet alleen dat hierin de beleggingsvisie tot uiting komt, in de vermogensbeheerovereenkomst met de cliënt wordt ook het mandaat besproken en zijn neutrale wegingen en maximale afwijkingen vastgelegd.

Nobel Vermogensbeheer hecht waarde aan flexibiliteit zodat de geformuleerde macro-economische visie zijn weerslag kan vinden in de portefeuilles. Dit betekent onder andere dat alleen beleggingen geselecteerd worden die dagelijks verhandelbaar zijn en er geen beleggingscategorieën worden uitgesloten. Een bijkomend voordeel van een portefeuille die flexibel is opgebouwd is volgens Nobel dat het ruimte geeft om kansen te benutten en om bedreigingen te bedwingen (ook op korte termijn).
Voorafgaand aan de concrete invulling van de beleggingsportefeuilles analyseren zij grondig een breed scala aan indicatoren. De input is afkomstig van meerdere informatiebronnen. Kortgezegd is het beleggingsbeleid gebaseerd op de volgende indicatoren:
• Macro-economie
• Waarderingsindicatoren
• Sentimentsindicatoren
• Technische analyse

Deze indicatoren zijn weer onderverdeeld in verschillende categorieën. Naast de eigen beleggingsindicatoren gebruikt Nobel Vermogensbeheer research van vooraanstaande partijen. Bovendien bezoekt Nobel regelmatig macro-economen, analisten en fondsbeheerders in binnen- en buitenland.

(Potentiële)cliënten kunnen het beleggingsbeleid en de resultaten op verschillende manieren beoordelen. Nobel Vermogensbeheer verantwoordt maandelijks via de nieuwsbrief de tactische beleggingskeuzes. In de nieuwsbrief staan ook de resultaten van de relevante referentiemaatstaven. Bovendien ontvangen cliënten ieder kwartaal een persoonlijke rapportage van de portefeuille en is te allen tijde de stand van de beleggingen te bekijken, zowel via de website als via de app van Nobel Vermogensbeheer. Daarnaast vindt jaarlijks of vaker een persoonlijk gesprek plaats tussen de cliënt en accountmanager.

Nobel Participatie Portefeuille
Kiest u voor de Nobel Participatie Portefeuille dan belegt u wereldwijd in beursgenoteerde houdstermaatschappijen en private equity fondsen met dagelijkse verhandelbaarheid. De portefeuille bestaat uit 25 posities met bij aanvang een gelijke weging van 4%. Iedere zes maanden wordt deze weging aangepast naar de beginweging. De selectie van de posities vindt onder andere plaats op basis van marktkapitalisatie, het aantal deelnemingen binnen de houdstermaatschappij en de verhandelbaarheid. Met de Nobel Participatie Portefeuille heeft u toegang tot de beste investeerders wereldwijd.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Nobel Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Gedisciplineerd
Consistent
Risicomanagement: nadruk op het voorkomen van grote schommelingen in de portefeuille


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Alleen indien er volgens Nobel geen alpha te behalen valt, maken zij gebruik van trackers
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Nobel Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De lopende kosten van de trackers en beleggingsfondsen zijn afhankelijk van uw beleggingsprofiel gemiddeld tussen de 0.58%-0.65% per jaar.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld tussen de 0,16%-0,21% per jaar.
Service fee
-
Afhankelijk van depotbank, varierend in een staffel. Gemiddeld genomen jaarlijks tussen 0,04 - 0,12%. De getoonde kosten zijn op basis van Binck.
Periodieke kosten
-
Nee
Beheerfee
-
1,45% standaardtarief incl. BTW per jaar. Afhankelijk van omvang vermogen en invulling kan worden afgeweken van het standaardtarief.

Kiest u voor de Nobel Participatie Portefeuille (offensief tot zeer offensief) dan geldt een beheerfee van 0.91% incl. BTW per jaar en betaalt u geen transactiekosten. U betaal wel eenmalige in- en uitstapkosten van 0.5% . De fondskosten zijn afhankelijk van de private equity partijen in uw portefeuille.
Performance fee
-
Nee
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Nobel Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Kiest u voor de Nobel Participatie Portefeuille (offensief tot zeer offensief) betaalt u eenmalige in- en uitstapkosten van 0.5%.
Nee
Kiest u voor de Nobel Participatie Portefeuille (offensief tot zeer offensief) betaalt u eenmalige in- en uitstapkosten van 0.5%.
Gratis
Ongeveer 90% van de clienten is ondergebracht bij BinckBank, deponering effecten is gratis. Nobel maakt ook gebruik van Theodoor Gillissen en Credit Suisse als depotbanken. Zij hanteren andere tarieven.
Inzicht in alle kosten van Nobel Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Nobel Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Nobel Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De getoonde nettorendementen zijn van de portefeuilles van Nobel Optimaal Beheer, deze komen overeen met de modelportefeuilles bij Nobel Individueel Beheer indien er geen sprake is van maatwerk is. Uw individuele resultaat kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Gemiddeld Offensief
2017*
2%
2,2%
5,6%
2016
3,2%
4,5%
5,0%
2015
2,5%
4,5%
7,1%
2014
7,1%
10,1%
13,4%
2013
-2%
3,7%
7,2%
Inzicht in alle rendementen van Nobel Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Nobel Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
25%
(10-40)
50%
(35-65)
75%
(60-90)
-
Obligaties
-
75%
(60-90)
50%
(35-65)
25%
(10-40)
-
Alternatieve beleggingen
-
0%
(0-30)
0%
(0-30)
0%
(0-30)
-
Liquiditeiten
-
-
(60-90)
-
(35-65)
-
(10-40)
-
Volledig risicoprofiel Nobel Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage