Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Vermogensbeheer Friesland


Vermogensbeheer Friesland (voorheen AMDK) is in 2008 opgericht en gevestigd in Joure. Tot de klantenkring behoren onder meer ondernemers, particuliere beleggers, DGA’s, freelancers en zzp-ers. Naast vermogensbeheer kunnen klanten er ook terecht voor financieel advies en financiële planning.

De focus bij het Vermogensbeheer Friesland ligt op beheersing van de risico’s. De lage risico’s zijn gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Zijn theorie baseert zich erop dat door het spreiden over meerdere beleggingscategorieën het risico afneemt. De moderne portefeuille theorie zorgt volgens Vemogensbeheer Friesland echter niet alleen voor een lager risico, maar ook voor een goed rendement. De partij combineert het beleggingsbeleid met een actieve strategie.

Vermogensbeheer Friesland biedt zes portefeuilles aan, die bijna alle doelstellingen dekken. Daarnaast, is maatwerk mogelijk vanaf 100.000 euro. De partij biedt volgens eigen zeggen onafhankelijk en persoonlijk vermogensbeheer: door te beleggen in de beste posities en nooit in huisfondsen, complexe producten, CV’s en allerlei andere aanbiedingen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Vermogensbeheer Friesland
Onderdeel van
AMDK Vermogensbeheer Friesland B.V
Adres
Voltahof 8
8501 XP Joure
Vestigingen
Joure
Jaar actief
2008
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
B.J. Atsma, H.A. Kamstra, G. Nieuwenhuijsen
Toelichting
6 tot 11
51- 100 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Vermogensbeheer Friesland?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Vermogensbeheer Friesland is een actieve vermogensbeheerder, met een speciale focus op risicobeheersing. De strategie is gericht op het behalen van een duidelijk hoger rendement dan het marktgemiddelde. Tegelijkertijd heeft Vermogensbeheer Friesland daarbij een speciale focus op het risico. Ten eerste middels toepassing van de Moderne Portefeuille Theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz, die zorgt voor een duidelijk betere afstemming van rendementen en risico's. En ten tweede wordt dagelijks het actuele risico van elke portefeuille gemeten en zo nodig aangepast.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Vermogensbeheer Friesland noemt over het beleggingsbeleid

Beleggen op basis van de Moderne Portefeuille Theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz
Persoonlijk contact
Mogelijkheid tot financiële planning


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Vermogensbeheer Friesland
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De lopende kosten voor de beleggingen in indextrackers en beleggingsfondsen zijn gemiddeld 0,33% - 0,5%.
Transactiekosten
-
De kosten voor de beleggingstransacties zijn gemiddeld 0,25 - 0,3% per jaar.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
€ 189,- per jaar toezichthouderkosten
Beheerfee
-
De beheer fee (incl. BTW)
1,31%: defensief
1,45%: neutraal
1,60%: offensief
1,89%: zeer offensief
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Vermogensbeheer Friesland


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Inzicht in alle kosten van Vermogensbeheer Friesland?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Vermogensbeheer Friesland
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Vermogensbeheer Friesland


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Defensief Medium Lange termijn Aandelen
2016
-
-
-
-
2015
0,6%
3,8%
6,2%
8,6%
2014
6,6%
10,3%
10,8%
12,1%
2013
1,7%
5,2%
2,2%
16,4%
Inzicht in alle rendementen van Vermogensbeheer Friesland?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Vermogensbeheer Friesland


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
12,5%
(0-35)
25%
(0-40)
65%
(0-100)
99%
Obligaties
-
75%
(65-100)
50%
(35-100)
0%
(0-100)
0%
Alternatieve beleggingen
-
11,5%
(0-35)
24%
(0-40)
34%
(0-80)
0% (-)
Liquiditeiten
-
1%
(0-100)
1%
(0-100)
1%
(0-100)
1%
Volledig risicoprofiel Vermogensbeheer Friesland?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage