Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over ER Capital Vermogensbeheer


ER Capital N.V. is opgericht in 2011 door dhr Sebo Eelkman Rood en is gevestigd in Rotterdam. ER Capital is een zelfstandige vermogensbeheerder en richt zich met de dienstverlening op DGA’s, particulieren, stichtingen en pensioen BV’s. Ze bieden zowel vermogensbeheer als beleggingsadvies aan vanaf €100.000,-.

Bij het invullen van de beleggingsportefeuille hanteert ER Capital vermogensbeheer het motto: “Big is beautiful”. Dit wil zeggen dat de portefeuille voornamelijk belegt wordt in grote bedrijven die een dividend uitkeren. Dit sluit met name goed aan bij hun cliënten die een aanvulling op hun inkomen wensen te behalen uit het vermogen. De portefeuille bestaat voornamelijk uit individuele aandelen en obligaties. Door consequent te kiezen voor waardebehoud i.p.v. groei wordt het beleggingsrisico verminderd.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
ER Capital Vermogensbeheer
Onderdeel van
ER Capital N.V.
Adres
Westplein 9a
3016 BM Rotterdam
Vestigingen
Rotterdam
Jaar actief
2011
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Sebo Eelkman Rooda , Steven van 't Hof
Toelichting
1 tot 6
Senior medewerkers, alle vermogensbeheerders bij ER Capital hebben meer dan 20 jaar ervaring.
1- 50 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
14002829
Ja
Registratienummer 5935
Alles weten over ER Capital Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van ER Capital wordt uitgevoerd door beleggingsspecialisten met een ruime ervaring en uitgebreide expertise. Op basis van de vermogensbeheerovereenkomst zal uw portefeuille volgens ER Capital met voldoende spreiding worden ingericht en zal een continue monitoring plaatsvinden of de samenstelling blijft voldoen aan uw doelstellingen. De ontwikkelingen op de financiële markten worden nauwlettend in de gaten gehouden.

De beleggingsstijl heeft volgens ER Capital een paar karakteristieke kenmerken en is degelijk van aard. Ze hebben een sterke voorkeur voor aandelen van ondernemingen met een stabiele (vrije) kasstroom en een aantrekkelijk dividend in combinatie met een innovatief karakter. Succesvolle productontwikkeling heeft volgens ER Capital nu eenmaal een beter potentieel voor goede marges en (winstgevende) groei. Ze zoeken eveneens naar spreiding over sectoren. Bij obligaties wordt vooral gestuurd op rentegevoeligheid. Dit gedeelte wordt kosten technisch efficiënt ingericht. Op strategisch niveau worden de boven- en ondergrenzen voor elke beleggingscategorie (aandelen, obligaties, liquiditeiten) bepaald. Op basis van hun specifieke indicatorblok (inclusief macro-economische verwachtingen) vindt een tactische allocatie plaats.

ER Capital streeft er naar om geen beleggingsfondsen in uw portefeuille op te nemen vanwege de hogere kostenbasis. Echter, een uitzondering kan worden gemaakt indien op beleggingsgebied een duidelijke toegevoegde waarde kan worden geleverd. Ze beheren zelf geen eigen fondsen, waardoor ze een volledig onafhankelijke fondskeuze kunnen bepalen.

Kortom, ER Capital kenmerkt het beleggingsproces als gestructureerd, consistent en gedisciplineerd, waarbij wordt gestreefd naar een juiste balans tussen uw rendementsdoelstelling en het daarbij passende risiconiveau.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die ER Capital Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Zeer ervaren beleggingsteam. Iedere vermogensbeheerder binnen ER Capital heeft meer dan 20 jaar ervaring.
Persoonlijke aandacht voor elke klant, zowel telefonisch als huisbezoek
Big is Beautiful. ER Capital Vermogensbeheer selecteert doelbewust Blue Chips, die ook nog een mooi dividendrendement bieden


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
ER Capital Vermogensbeheer vult de portefeuilles van haar cliënten zoveel mogelijk met individuele titels.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van ER Capital Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
ER Capital belegt hoofdzakelijk in individuele aandelen hierdoor zijn fondskosten in de meeste gevallen niet van toepassing.
Transactiekosten
-
€ 8,00 + 0,10% minimumtarief € 10,- per transactie. De transactiekosten zijn afhankelijk van uw profiel gemiddeld tussen de 0,1% - 0,6% per jaar.
Service fee
-
Aan klanten van ER Capital Vermogensbeheer wordt door BinckBank conform onderstaande staffel een servicefee in rekening gebracht (tarieven op jaarbasis):

Tot € 50.000,- = 0,20%
Over het meerdere tot € 250.000,- = 0,10%
Over het meerdere tot € 5 miljoen,- = 0,05%
Periodieke kosten
-
Toezichtskosten (AFM/DNB) zijn €242,- per jaar (incl. BTW).
Beheerfee
-
Beheerfee (incl. BTW)

Tot € 250.000,- = 1,21%
Over het meerdere tot € 1 miljoen = 0,97%
Over het meerdere tot € 5 miljoen = 0,73%
Boven € 5 miljoen = 0,48%
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten ER Capital Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Wordt in rekening gebracht door onze depotbank Binck Bank
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van ER Capital Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van ER Capital Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen ER Capital Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van beheerfee, service fee en transactiekosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Defensief Gebalanceerd Offensief
2017*
4,4%
5,6%
6,8%
2016
5,8%
6,2%
6,7%
2015
-0,7%
0,9%
1,6%
2014
10,0%
10,9%
9,5%
2013
15,0%
19,7%
23,6%
Inzicht in alle rendementen van ER Capital Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen ER Capital Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
30%
(15-40)
50%
(25-75)
70%
(35-90)
-
Obligaties
-
70%
(60-85)
50%
(25-75)
30%
(10-65)
-
Alternatieve beleggingen
-
0%
0%
0%
-
Liquiditeiten
-
0%
(0-30)
0%
(0-30)
0%
(0-30)
-
Volledig risicoprofiel ER Capital Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage