Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over IBS Capital Allies


IBS Capital Allies is in 1987 opgericht als het Instituut voor Beleggingsstrategie. Tegenwoordig is IBS met ruim 40 professionals en bieden zij vermgenbeheer, vermogensstructurering, fiduciair management, alternative investments en advisory diensten aan. Dat doet IBS voor ondernemers, vermogende particulieren en instellingen. Inmiddels beheren zij ruim 2 miljard voor hun cliënten.

Het is hun missie om de best denkbare medestander van onze cliënten te zijn. Een bondgenoot in de steeds complexere, financiële wereld, waar ze samen met hun cliënten kansen benutten en tegelijkertijd risico’s managen. Dat doen ze door consequent trouw te blijven aan hun kernwaarden: eigenzinnig, moedig, eerlijk en ondernemend. IBS zegt het belang van hun cliënten altijd voorop te stellen en sluit elke vorm van tegengestelde belangen uit. Vermogensbeheer en advies zijn bij IBS mogelijk vanaf 1 miljoen euro.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
IBS Capital Allies
Onderdeel van
IBS Capital Management B.V.
Adres
De Cuserstraat 87
1081 CN Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Luxemburg
Jaar actief
1987
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
T. Timmermans, H. Knebel, G. Lipsch, H. Betlem,
Toelichting
21 tot 50
>1 miljard
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
14001681
Ja
2375
Alles weten over IBS Capital Allies?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Blog IBS(klik op de afbeelding om te downloaden)

Beschrijving beleggingsbeleid


De Filosofie van IBS Asset Management is dat een goed rendement op lange termijn alleen haalbaar is als de verliezen worden beperkt.

“Ons uitgangspunt is het halen van uw doelstellingen. De doelstelling van iedere belegger is een positief rendement in absolute zin. Dit is nodig om de koopkracht van het kapitaal te beschermen, een bepaald inkomen te kunnen onttrekken of een bepaald eindvermogen te realiseren.Grote verliezen zijn er vaak de oorzaak van geweest dat beleggers in het verleden hun doelstellingen niet hebben kunnen realiseren. Grote verliezen belemmeren de mate waarin uw kapitaal groeit. Risicomanagement is dan ook belangrijker om uw beleggingsdoelstelling te halen dan te allen tijde het najagen van het hoogste rendement”.

Als voornaamste middel om dit te bereiken, wijkt IBS af van de vastgestelde strategische verdeling. Voor dit dynamische asset allocatiebeleid, is een analyse van de economische groei de belangrijkste input. Bij een afnemende economische groei zal IBS de portefeuille defensiever en bij een accelererende economische groei offensiever invullen. Daarnaast heeft IBS een aantal risicoparameters vastgesteld. Indien deze aangeven dat de marktrisico's toenemen, zal IBS tevens het risico van de portefeuille afbouwen. IBS belegt via een zogenoemde Core-satellite strategie. Uw portefeuille wordt opgebouwd uit een vaste kern met daar omheen een aantal satellieten. De vaste kern vormt de basis van de portefeuille en vertegenwoordigd het grootste gedeelte van het beleggingsvermogen. Wanneer de markt indicatoren zich gunstig ontwikkelen, voegen ze risico aan de portefeuille toe met zogenoemde satellieten.

De 4 van IBS
Risicomanagement: Een goed risicomanagementproces draagt meer bij aan het behalen van de beleggingsdoelstelling dan het te allen tijde najagen van het hoogste rendement. Ons beleid is er expliciet op gericht om grote verliezen te vermijden. Grote verliezen verstoren de mate waarin het vermogen groeit.

Modelmatig: Onderzoek toont aan dat simpele beslissingsmodellen beter presteren dan de voorspellingen van experts. Experts laten hun beslissingen teveel beïnvloeden door emoties en ingeslepen gedragspatronen die het rationele besluitvormingsproces verstoren.

Maatschappelijk verantwoord: Maatschappelijk verantwoord beleggen verlaagt het risico en levert een positieve bijdrage aan een betere wereld.

Actief: Door middel van actief beleid stelt IBS een geconcentreerde portefeuille samen van kwalitatief goede en ondergewaardeerde effecten.

De modelportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit individuele aandelen en obligaties. een relatief klein deel van de portefeuille is opgebouwd uit beleggingsfondsen en indextrackers. IBS kiest er bewust voor om een groot deel van de portfeuille in te richten met individuele titels. Op deze manier kan IBS de kwaliteit, duurzaamheid en waardering van elk bedrijf op individueel niveau beoordelen en zo een onderscheidende portefeuille samenstellen. Door de keuze voor individuele titels kunnen de kosten beperkt gehouden worden omdat er nauwelijks sprake is van onderliggende fondskosten die bij beleggingsfondsen en trackers wel aan de orde zijn.

Voor klanten die maatwerk wensen biedt IBS beleggingsadvies aan.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die IBS Capital Allies noemt over het beleggingsbeleid

Focus op Risicomanagement
Systematische beslissingsmodellen preseteren beter dan experts.
Beleggingsproces gebaseerd op bewezen strategieën: value,momentum, kwaliteit en inkomen.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Duurzame selectie op basis van uitsluiting. Voor de selectie van duurzame aandelen werkt IBS Capital Management samen met het Britse EIRIS. IBS hanteert een negatief screeningsproces, wat inhoudt dat bepaalde aandelen uitgesloten worden van het universum. Ze hebben voor hun beleggingsstrategie in hun selectieproces de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van GDN (Goede Doelen Nederland, voorheen VFI) als beleidsuitgangspunt genomen. IBS hanteert hierbij bewust strengere duurzaamheidseisen dan over het algemeen gebruikelijk is in de markt.
Actief
Actief beleggingsbeleid met individuele aandelen, obligaties, indextrackers en actieve beleggingsfondsen
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van IBS Capital Allies
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Blog IBS(klik op de afbeelding om te downloaden)

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen en indextrackers zijn gemiddeld 0,01% - 0,10%.
Transactiekosten
-
Geen. Onderdeel service fee.
Service fee
-
Service fee (Binckbank) is afhankelijk van waarde portefeuille (excl btw):
0.15% tot en met € 1 mln;
0.09% over het meerdere tot € 2.5 mln;
0.04% over het meerdere tot € 5 mln;
0.03% over het meerdere boven € 5 mln.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee p/jr (incl. BTW):
1,21% tot en met €2.5 mln;
0,97% over het meerdere tot €5 mln;
0,85% over het meerdere tot €10 mln;
0,73% over het meerdere tot €20 mln;
0,61% over het meerdere boven €20 mln.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten IBS Capital Allies


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van IBS Capital Allies?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van IBS Capital Allies
rapportage
Gratis rapportage

Blog IBS(klik op de afbeelding om te downloaden)

Rendementen IBS Capital Allies


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van beheerfee, service fee en transactiekosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

Let op: Vanaf januari 2015 heeft er een wijziging in het beleggingsbeleid plaatsgevonden met als doel het verder integreren van duurzaamheid in het beleid.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2017*
-0,4%
1,7%
3,1%
4,3%
7,2%
2016
3,8%
5,1%
5,7%
6,3%
5,2%
2015
0,4%
2,5%
4,4%
6,2%
7%
2014
10,5%
11,0%
12,3%
13,6%
15,8%
2013
2,4%
5,5%
9,2%
12,8%
17,0%
Inzicht in alle rendementen van IBS Capital Allies?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Blog IBS(klik op de afbeelding om te downloaden)

Risicoprofielen IBS Capital Allies


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
25%
(5-35)
50%
(30-60)
75%
(55-85)
100%
(80-100)
Obligaties
100%
(80-100)
75%
(55-85)
50%
(30-70)
25%
(5-35)
0%
Alternatieve beleggingen
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Liquiditeiten
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Volledig risicoprofiel IBS Capital Allies?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Blog IBS(klik op de afbeelding om te downloaden)