Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Fisher Investments Nederland


Fisher Investments Nederland is een onderdeel van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland biedt een breed scala aan vermogensbeheerstrategieën waarbij voor elke cliënt, zowel particulieren als instellingen, een persoonlijk beleggingsplan wordt opgesteld.

Sinds 2013 is de vermogensbeheerder actief in Nederland en delegeert het portefeuillebeheer aan Fisher Investments, een onafhankelijke vermogensbeheerder in de VS. Na het vaststellen van de portefeuilledoelstellingen en het bepalen van de beleggingsmix via een adviseur in Nederland besteedt Fisher het beheer uit aan Fisher Investments, die beslist over de onderliggende asset allocaties. Bijvoorbeeld of er belegd moet worden in buitenlandse of binnenlandse aandelen, in welke markten er belegd moet worden, de relatieve omvang en de waardering van de effecten etc. Fisher Investments is een vermogensbeheerder die wereldwijd actief is voor instellingen en vermogende particulieren. In Nederland biedt Fisher vermogensbeheer aan vanaf 350.000 euro.

Let op! Fisher Investments is niet aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD. Er is weinig bekend over de ervaringen met deze vermogensbeheerder.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Fisher Investments Nederland
Onderdeel van
Fisher Investments Europe Limited
Adres
Plein 1945 27
1251 MA Laren
Vestigingen
Laren
Jaar actief
2013
Minimum inlegbedrag
€ 350.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
-

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Europees paspoort.
Nee
Fisher als bedrijf staat geregistreerd, adviseurs onbekend.
Alles weten over Fisher Investments Nederland?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Volgens Fisher is uw asset allocatie de belangrijkste factor voor het al dan niet realiseren van uw doelstellingen. Onder uw asset allocatie verstaat Fisher de mix aandelen, obligaties,
liquide middelen en andere effecten waarin u belegt. Uw assetallocatie bepaalt Fisher op basis van de intake over uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Met een zogenoemde Monte carlo-simulatie wordt een rekenkundige stresstest gedaan om tot de beste asset allocatie te komen. De variabelen in dit model worden geleverd door Fisher Investment Europe.

Op basis van uw doelstellingen wordt door Fisher –naast de assetallocatie- ook een benchmark bepaald. Uw portefeuille wordt vervolgens ingevuld via een ‘’top down’’ beleggingsaanpak. Fisher maakt hiervoor gebruik van een eigen ontwikkelde analyse van de fundamentele economische, politieke en marktfactoren die volgens hun in de komende 12 tot 18 maanden van invloed zullen zijn op de resultaten. Fisher zegt hierover: “deze prognose van de toekomstige marktontwikkelingen is van invloed op het besluit of belegd moet worden in aandelen, obligaties, liquide middelen of andere waardepapieren, en welke sectoren of landen meer nadruk moeten krijgen”. Vervolgens selecteert Fisher Investments Europe de effecten en andere beleggingen in de gewenste categorieën uit de assetmix.

U belegt in de portefeuille over het algemeen in individuele aandelen en vastrentende waarden. De beleggingen in uw portefeuille kunnen onder andere bestaan uit individuele aandelen en obligaties, indexfondsen, derivaten, gestructureerde schuldbewijzen of beursgenoteerde schuldbewijzen al dan niet met leverage.

Fisher Investments kan ook een defensieve strategie innemen in de markt. In uw portefeuille kan er dan volgens Fisher aanzienlijk meer belegd worden in vastrentende waarden, geldmarktinstrumenten, gestructureerde schuldbewijzen of indexfondsen, put-opties of andere derivaten op effecten of indices of indexfondsen, shortselling van effecten of indexfondsen, of andere hedgingtechnieken.

Fisher Investments is een vermogensbeheerder die belegd via een actieve beleggingsstrategie met de focus op individuele aandelen. Het beleggingsbeleid wordt bepaald door Fisher Investments Europe.

Bron: Fisher Investments Nederland

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Fisher Investments Nederland noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Onbekend
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Fisher Investments Nederland
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Er kan worden belegd in beleggingsfondsen en trackers. De gemiddelde kosten per jaar zijn onbekend.
Transactiekosten
-
Fisher maakt gebruik van depotbank Theodoor Gilissen. U betaalt 0,10% - 0,15% per transactie. Fisher berekent de transactiekosten door. De verwachte transactiekosten per jaar zijn onbekend.
Service fee
-
Via depotbank Theodoor Gilissen 80 euro vast plus 0,06% variabel per jaar over het belegd vermogen exclusief BTW.
Periodieke kosten
-
Voor elke storting op uw rekening betaalt u een instapvergoeding. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van uw storting. U betaalt (incl. btw):
0,61% < €500.000
0,42% €500.000-€1.000.000
0,3% €1.000.000-€2.000.000
0% >€2.000.000
Beheerfee
-
Vermogensbeheer vergoeding p/jr (incl. BTW, degressieve staffel):
1,82% < €400.000
1,51% €400.000-€1.000.000
1,36% €1.000.000-€5.000.000
1.21% >€5.000.000
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Fisher Investments Nederland


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Onbekend
Ja
Onbekend
Onbekend
Inzicht in alle kosten van Fisher Investments Nederland?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Fisher Investments Nederland
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Fisher Investments Nederland


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Fisher Investments Nederland?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Fisher Investments Nederland


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Volledig risicoprofiel Fisher Investments Nederland?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage