Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Fintessa Vermogensbeheer


Fintessa Vermogensbeheer bestaat sinds 2008 en heeft zich toegelegd op vermogensbeheer, -advies en financiële planning. De naam is een samenvoeging van ‘financieel’ en het Italiaanse woord voor betrouwbaar. Fintessa houdt kantoor in Baarn en richt zich op vermogende particulieren, stichtingen en ondernemers. Persoonlijke aandacht is een van de speerpunten van Fintessa.

Fintessa Vermogensbeheer wil maatwerk leveren waarbij de persoonlijke vermogenssituatie en de wensen van de cliënt de maat aangeven. Er wordt gewerkt met 5 risicoprofielen van defensief tot offensief. De beleggingsfilosofie draait om onafhankelijkheid. Met maar één doel: behoud dan wel groei van vermogen. De beleggingskeuzes hangen af van het persoonlijke risicoprofiel en beleggingshorizon. Een portefeuille is dynamisch. Bij neerwaarts risico, wordt bijvoorbeeld bescherming gezocht met putopties. Bij koerspotentieel kunnen callopties worden ingezet. Actief betekent volgens Fintessa: kopen en verkopen voor een optimaal beleggingsresultaat. Voor vermogensbeheer kan men vanaf 100.000 euro terecht en advies vanaf 50.000 euro. Vanaf 50.000 euro biedt Fintessa ook de mogelijkheid in trackers te beleggen via een vijftal modelportefeuilles.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Fintessa Vermogensbeheer
Onderdeel van
Fintessa B.V.
Adres
Amsterdamsestraatweg 37
3744 MA Baarn
Vestigingen
Baarn
Jaar actief
2008
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
-
Toelichting
21 tot 50
Onbekend
Onbekend

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Fintessa Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Fintessa heeft volgens eigen zeggen een “onafhankelijke beleggingsfilosofie”. Dit betekent concreet dat zij maatwerk kunnen leveren en onafhankelijk beleggingsproducten selecteren.

Fintessa stelt in overleg met u een portefeuille samen met (voornamelijk) aandelen, obligaties, opties en liquiditeiten. Hun beleggingsfilosofie draait om onafhankelijkheid met als doel “behoud dan wel groei van uw vermogen”. Welke beleggingskeuzes zij voor u maken, hangt voornamelijk af van uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon. Fintessa bepaald samen met u op welke wijze u het beste kunt beleggen: defensief, neutraal of offensief. Defensief wil zeggen dat zij sterk risicomijdend beleggen, offensief wil zeggen dat zij berekende risico's nemen om naar meer rendement te streven.

Fintessa belegt uw portefeuille voornamelijk in individuele aandelen aangevuld met trackers. Verder kunnen zij bij mogelijk neerwaarts risico bijvoorbeeld bescherming zoeken met putopties. Opties kunnen ook gebruikt worden om juist koerspotentieel te benutten door callopties in te zetten. Fintessa voert een actief beleggingsbeleid: kopen en verkopen om een zo optimaal mogelijk beleggingsresultaat te behalen.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Fintessa Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Onbekend
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Fintessa Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld tussen de 0,05% en 0,3% per jaar.
Transactiekosten
-
Afhankelijk van de geselecteerde depotbank en risicoprofiel. Via depotbank Theodoor Gilissen 0,10% - 0,15% per transactie. Verwachte transactiekosten gemiddeld tussen de 0.1%-0.3% per jaar
Service fee
-
Afhankelijk van de geselecteerde depotbank. Via depotbank Theodoor Gilissen 80 euro vast plus 0,06% variabel per jaar over het belegd vermogen exclusief BTW.
Periodieke kosten
-
U betaalt een vast bedrag aan administratiekosten van € 145 (incl BTW) per jaar. Kiest u voor rapportages per e-mail dan wordt dit vaste bedrag verlaagd naar € 73 (incl BTW) per jaar.
Beheerfee
-
Vermogensbeheer vergoeding p/jr (incl. BTW):
1,94% < €1.000.000
1,45% €1.000.000-€1.500.000
1,21% > €1.500.000
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
De lopende kosten van de fondsen en transactiekosten zijn gebaseerd op een portfolio van €250.000,- De kosten van uw individuele portefeuille kan hier van afwijken
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Fintessa Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Onbekend
Onbekend
Tegen betaling
Inzicht in alle kosten van Fintessa Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Fintessa Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Fintessa Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Fintessa Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Fintessa Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Volledig risicoprofiel Fintessa Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage