Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Oyens & van Eeghen


De oorsprong van Oyens & Van Eeghen gaat terug naar 1797. Sinds haar oprichting kent Oyens & Van Eeghen een lange geschiedenis als bank en vermogensbeheerder. Vandaag de dag heeft Oyens & Van Eeghen een beleggingsondernemingsvergunning en twee vestigingen, in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch.

Oyens & Van Eeghen is per 1 januari 2016 overgenomen door de Delen Group, dat op haar beurt onderdeel is van de Belgische, beursgenoteerde investeringsmaatschappij Ackermans & Van Haaren. De Delen Group beheert een vermogen van 37 miljard euro in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

De vermogensoplossingen van Oyens & Van Eeghen bestaan uit vermogensbeheer en fiduciair advies voor families, particulieren, DGA’s, verenigingen, stichtingen en pensioenfondsen. Uitgangspunt voor de dienstverlening van Oyens & Van Eeghen zijn de wensen en doelstellingen van de cliënt. Het is de ambitie van Oyens & Van Eeghen te excelleren in een betrokken, kennis gedreven, pragmatische en oplossingsgerichte dienstverlening.

Voor het aanbieden van de juiste vermogensoplossing hanteert Oyens & Van Eeghen een gestructureerd adviesproces. Dit adviesproces is een dynamisch en continu proces daar de persoonlijke situatie van een cliënt kan veranderen en de financiële markten voortdurend in beweging zijn. Om tot een onafhankelijke en brede beleggingsvisie te komen, maakt Oyens & Van Eeghen gebruik van zowel externe als interne research.

Oyens & Van Eeghen werkt met verschillende Multi-Asset risicoprofielen die goed gespreid beleggen in wereldwijde aandelen, Europese staatsobligaties, bedrijfsobligaties en complementaire beleggingen. Afhankelijk van het risicoprofiel is het beleggingsbeleid gericht op vermogensbehoud of vermogensgroei met behulp van liquide en efficiënte beleggingsinstrumenten.

Oyens & Van Eeghen ziet er op toe dat de geformuleerde doelstellingen in lijn blijven op het gebied van rendement en risico. De gekozen vermogensoplossing wordt daarom periodiek met de cliënt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Oyens & Van Eeghen biedt vermogensbeheer aan vanaf €250.000,- vrij belegbaar vermogen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Oyens & van Eeghen
Onderdeel van
Oyens & Van Eeghen N.V.
Adres
Zuidplein 124 H-toren 15e
1077XV Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Den Bosch
Jaar actief
1797
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
-
Toelichting
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Toelichting
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Update 9 juli 2015: Vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen is overgenomen door de Bank van Delen. Investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren neemt de Nederlandse vermogensbeheerder over en voegt die bij haar Belgische private bank, Bank Delen. De naam Oyens & Van Eeghen blijft gehandhaafd. Voor Oyens & Van Eeghen houdt hiermee het zelfstandige bestaan op. De huidige directie en alle werknemers blijven op hun plek (bron: FD.nl). Heeft u vragen over de situatie? Wij helpen graag. Neem contact op via info@beleggingsmatch.nl of bel ons op 085 401 87 57.

Beschrijving beleggingsbeleid


Oyens & Van Eeghen werkt met verschillende Multi-Asset risicoprofielen die goed gespreid beleggen in wereldwijde aandelen, Europese staatsobligaties, bedrijfsobligaties en complementaire beleggingen. Afhankelijk van het risicoprofiel is het beleggingsbeleid gericht op vermogensbehoud of vermogensgroei met behulp van liquide en efficiënte beleggingsinstrumenten.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Oyens & van Eeghen noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Update 9 juli 2015: Vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen is overgenomen door de Bank van Delen. Investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren neemt de Nederlandse vermogensbeheerder over en voegt die bij haar Belgische private bank, Bank Delen. De naam Oyens & Van Eeghen blijft gehandhaafd. Voor Oyens & Van Eeghen houdt hiermee het zelfstandige bestaan op. De huidige directie en alle werknemers blijven op hun plek (bron: FD.nl). Heeft u vragen over de situatie? Wij helpen graag. Neem contact op via info@beleggingsmatch.nl of bel ons op 085 401 87 57.

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Onbekend
Transactiekosten
-
Onbekend
Service fee
-
Onbekend
Periodieke kosten
-
Onbekend
Beheerfee
-
Onbekend
Performance fee
-
Onbekend
Totale kosten
-
Onbekend
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Oyens & van Eeghen


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Update 9 juli 2015: Vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen is overgenomen door de Bank van Delen. Investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren neemt de Nederlandse vermogensbeheerder over en voegt die bij haar Belgische private bank, Bank Delen. De naam Oyens & Van Eeghen blijft gehandhaafd. Voor Oyens & Van Eeghen houdt hiermee het zelfstandige bestaan op. De huidige directie en alle werknemers blijven op hun plek (bron: FD.nl). Heeft u vragen over de situatie? Wij helpen graag. Neem contact op via info@beleggingsmatch.nl of bel ons op 085 401 87 57.

Rendementen Oyens & van Eeghen


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Update 9 juli 2015: Vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen is overgenomen door de Bank van Delen. Investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren neemt de Nederlandse vermogensbeheerder over en voegt die bij haar Belgische private bank, Bank Delen. De naam Oyens & Van Eeghen blijft gehandhaafd. Voor Oyens & Van Eeghen houdt hiermee het zelfstandige bestaan op. De huidige directie en alle werknemers blijven op hun plek (bron: FD.nl). Heeft u vragen over de situatie? Wij helpen graag. Neem contact op via info@beleggingsmatch.nl of bel ons op 085 401 87 57.

Risicoprofielen Oyens & van Eeghen


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer defensief
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam: defensief
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam: gemiddeld
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam: offensief
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer offensief


Update 9 juli 2015: Vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen is overgenomen door de Bank van Delen. Investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren neemt de Nederlandse vermogensbeheerder over en voegt die bij haar Belgische private bank, Bank Delen. De naam Oyens & Van Eeghen blijft gehandhaafd. Voor Oyens & Van Eeghen houdt hiermee het zelfstandige bestaan op. De huidige directie en alle werknemers blijven op hun plek (bron: FD.nl). Heeft u vragen over de situatie? Wij helpen graag. Neem contact op via info@beleggingsmatch.nl of bel ons op 085 401 87 57.