Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Index Capital


Index Capital is - als indexbelegger pur sang - het uiteindelijke resultaat van een persoonlijke worsteling en zoektocht in de financiële sector van de partners van Index Capital. Zij hebben decennialang gewerkt bij gerenommeerde private banks. En in de loop der jaren kwamen zij volgens eigen zeggen tot de volgende inzichten:

(1) De belangen van een private bank en van u zijn verschillend
(2) Bij beleggen gaat het niet om veel "kennis en kunde", maar om gedrag en
(3) Beleggen is veel eenvoudiger dan alle 'professionals' u willen doen laten geloven.

Deze inzichten waren zowel confronterend als ontnuchterend. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de start van Index Capital vermogensbeheer. Het is hun missie om een concrete bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector door:

(1) vanaf dag één een verdienmodel te hanteren dat volstrekt zuiver is
(2) bij alles wat ze doen te beseffen dat het vertrouwen van de klant hun enige bestaansrecht is en
(3) kritisch te zijn naar de financiële sector en niet te aarzelen om misstanden helder en eerlijk te benoemen.

Index Capital vermogensbeheer is opgericht in 2012. U kunt beleggen bij Index Capital vanaf €250.000,-

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Index Capital
Onderdeel van
Index Capital N.V.
Adres
Ceresstraat 13
4811 CA Breda
Vestigingen
Breda, Amsterdam, Hilversum, Maastricht, Utrecht
Jaar actief
2012
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Passend bij de kernwaarde 'no nonsense' van Index Capital doet zij bewust niet mee aan prijzen van de financiële industrie, volgens Index Capital is sponsoring veelal een voorwaarde om voor een prijs in aanmerking te komen
Namen directie
Hans Dubbeldam MFP, Remco Mattijssen en Rob Israël
Toelichting
1 tot 6
101- 250 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
14003418
Ja
55972
Alles weten over Index Capital?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Index CapitalBeschrijving beleggingsbeleid


Index Capital is een vermogensbeheerder die zich volledig gespecialiseerd heeft in indexbeleggen. Mede daardoor is zij inmiddels uitgegroeid tot één van de grotere indexbeleggers van Nederland. Index Capital beschikt over tientallen wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat een succesvolle beleggingservaring gegarandeerd is, wanneer een belegger zich strikt houdt aan de volgende drie regels:

(1) beleg met zo laag mogelijke kosten.
(2) beleg met een zo groot mogelijke spreiding.
(3) val niet in de valkuilen van timing en het doen van voorspellingen.

Veel vermogensbeheerders die zich presenteren als indexbeleggers laten zich volgens Index Capital in de praktijk echter toch verleiden door het doen van voorspellingen (bijvoorbeeld door bepaalde beleggingscategorieën te overwegen of te onderwegen). Index Capital daarentegen is een 'echte' indexbelegger en zal zich nooit laten leiden door de waan van de dag. Bovendien: markten, beurzen en beurskoersen laten zich nu eenmaal niet voorspellen! Naast het voorgaande ligt de toegevoegde waarde in het Index Capital Selectieproces, een zeer gestructureerd proces op basis van ca. 50 variabelen waarbij uit meer dan 10.000 indexbeleggingen wereldwijd een aantal excellente trackers wordt geselecteerd. Voorbeelden van selectiecriteria zijn onder andere de structuur van de tracker, kosten, spreiding, risicomanagement, correlatie, standaard deviatie, herbalanceringsrichtlijnen en fiscale optimalisaties. Wat dit laatste betreft geldt dat cliënten van Index Capital naar eigen zeggen vrijwel geen dividendlekkage kennen.

Samengevat: er zijn volgens Index Capital veel partijen die schermen met het begrip indexbeleggen. Veel van die partijen zijn echter 'gewoon' actieve beleggers die gebruik maken van trackers. In de visie van Index Capital is dit nadrukkelijk geen indexbeleggen! Index Capital is volgens eigen zeggen één van de zeer weinige partijen in Nederland die haar beleggingsbeleid volledig conform de daadwerkelijke visie van indexbeleggen heeft ingericht.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Index Capital noemt over het beleggingsbeleid

Via Index Capital krijgt u waar u recht op heeft: het rendement van de markt.
Index Capital behoedt u voor de valkuilen van het actieve beleggen, zoals timing en het doen van voorspellingen.
Index Capital belegt voor u gedegen, rationeel, gespreid en tegen zeer lage kosten.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
De selectiecriteria qua duurzaamheid zijn een combinatie van zowel "best in class" als "negatieve uitsluiting".
Passief
Index Capital is 100% indexbelegger.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Index Capital
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Index CapitalKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Afhankelijk van uw profiel zijn de kosten gemiddeld 0,19% per jaar.
Transactiekosten
-
Afhankelijk van uw inlegbedrag en profiel zijn de gemiddelde langjarige transactiekosten ca. 0,01% per jaar.
Service fee
-
Afhankelijk van uw inlegbedrag en profiel zijn de gemiddelde servicekosten (bewaarloon) ca. 0,05% per jaar (0,06% incl. BTW).
Periodieke kosten
-
Jaarlijkse bijdrage in toezichtskosten AFM/DNB van €120,- excl BTW (€145,- incl. BTW).
Beheerfee
-
Een beheervergoeding van 0,6% per jaar excl. BTW (0.73% incl. BTW). Het is ook mogelijk om vanaf €500.000,- te kiezen voor een all-in beheerfee van 0,75% per jaar excl. BTW (0.91% incl. BTW)
Performance fee
-
Index Capital is principieel tegen het in rekening brengen van performance fees. In haar ogen geven deze een vermogensbeheerder namelijk een prikkel om onnodig meer risico's te nemen.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Index Capital


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Index Capital?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Index Capital
rapportage
Gratis rapportage

Video Index CapitalRendementen Index Capital


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Matig defensief c.q. matig offensief Offensief Zeer offensief
2017*
-1,2%
-0,2%
0,5%
2%
2,8%
2016
3,7%
5,1%
7,7%
9,5%
9,8%
2015
1,5%
3,5%
3,8%
4,7%
5,8%
2014
4,0%
8,2%
11,3%
13,7%
15,0%
2013
-0,8%
1,7%
8,3%
13,1%
15,3%
Inzicht in alle rendementen van Index Capital?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video Index CapitalRisicoprofielen Index Capital


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
5%
(0-10)
25%
(0-35)
50%
(0-60)
75%
(0-90)
85%
(0-100)
Obligaties
90%
(0-100)
70%
(0-85)
40%
(0-50)
15%
(0-40)
7,5%
(0-25)
Alternatieve beleggingen
5%
(0-7,5)
5%
(0-10)
10%
(0-15)
10%
(0-15)
7,5%
(0-15)
Liquiditeiten
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
Volledig risicoprofiel Index Capital?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Video Index Capital