Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Lombard Odier


De bank Lombard Odier is een Zwitsers familiebedrijf dat haar oorsprong heeft in 1796 en gespecialiseerd is in het vermogensbeheer en -advies ten behoeve van vermogende particulieren, stichtingen, religieuze organisaties en institutionele instellingen. Naast vermogensbeheer en -advies biedt Lombard Odier ook oplossingen op IT-gebied aan financiële instellingen. De zes partners van Lombard Odier zijn als eigenaren zowel betrokken bij de strategische leiding als ook bij de dienstverlening aan cliënten. De focus is gericht op de lange termijn, inhoud en onafhankelijkheid in combinatie met een laag risicoprofiel. Lombard Odier onderneemt geen corporate en investment banking activiteiten, doet niet aan kredietverlening (met uitzondering van effectenkredieten) en handelt niet voor eigen rekening. Wereldwijd heeft Lombard Odier op dit moment ca. 218 miljard euro onder beheer en is vertegenwoordigd in 18 landen. Lombard is de één na grootste private bank van Europa.

In Nederland is Lombard Odier sinds 1985 actief en opereert als branche van Lombard Odier (Europe) S.A. gevestigd te Luxemburg. Het Nederlandse kantoor biedt private banking, institutioneel vermogensbeheer en fiduciair management aan. Thans heeft Lombard Odier Nederland ca. Euro 9,5 miljard onder beheer.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Lombard Odier
Onderdeel van
Lombard Odier (Europe) S.A. Netherlands Branch
Adres
Herengracht 466
1017 CA Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
1796
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Prijzen/onderscheidingen
IPE Conference & Awards heeft Lombard Odier's eigen pensioenfonds onderscheiden in 2012, het jaar daarop in 2013 heeft Lombard Odier van IPE een onderscheiding ontvangen voor haar Risk Based benadering.
Namen directie
De heer Rutger van Ravels
Toelichting
11 tot 21
In kantoor Amsterdam. Wereldwijd heeft Lombard Odier ongeveer 2300 medewerkers.
>1 miljard
Wereldwijd: ruim 200 miljard euro
251- 500
Kantoor Amsterdam


Onderscheidende eigenschappen 


Lombard Odier onderscheidt zich volgens eigen zeggen door:
- Lombard Odier is een onafhankelijke private bank: vermogensbeheer en advies is al meer dan 200 jaar de kernactiviteit.
- Portefeuilles worden in Nederland beheerd en geboekt.
- Met een kapitaalratio van ca. 29,3% behoort Lombard Odier tot één van de best gekapitaliseerde banken in de wereld.
-De bank heeft een Fitch rating AA-: dit is de hoogst mogelijke rating voor een niet-beursgenoteerd bedrijf.
-De ISAE3402 verklaring: hetgeen illustreert dat de bank – als één van de weinige Private Banks – voldoet aan de hoogste mondiale standaard ten aanzien van administratie en organisatie.
- Een persoonlijke lokale aanpak naar cliënten, die rechtstreeks toegang hebben tot hun portfoliomanager, gekoppeld aan de toegang tot een wereldwijd netwerk van beleggingsexpertise en -oplossingen. Dit netwerk omvat onder andere in-house research afdelingen op het gebied van individuele aandelen, individuele obligatieleningen, externe beleggingsfondsen, ETF’s (Exchange Traded Funds) en impact investing fondsen.
- Ervaring op het gebied van duurzame beleggingsoplossingen voor stichtingen en religieuze instellingen. In dat kader wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de kennis en input van het team in Genève dat zich bezig houdt met Socially Responsible Investing. Lombard Odier heeft de verklaring van de Verenigde Naties (UNPRI) getekend waarmee verantwoord beleggen wordt bevorderd.
- Het state-of-the-art portfoliomanagement en rapportagesysteem G2 Pro, in de jaren 90 ontwikkeld door IT-specialisten van Lombard Odier en dat thans gebruikt wordt door meerdere grote financiële instellingen. Dit systeem vormt de basis voor MY LO: de internetapplicatie waarmee cliënten de ontwikkelingen van portefeuille kunnen volgen via de computer of via een tablet door middel van de Lombard Odier app.

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Lombard Odier?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van Lombard Odier is gebaseerd op het principe dat het vermijden van grote waardedalingen cruciaal is voor goede beleggingsresultaten op lange termijn. LO streeft ernaar om gedurende neergaande markten grote verliezen te vermijden zodat rendementen jaarlijks kunnen accumuleren. Niettemin zullen zij gedurende positieve marktomstandigheden zoveel mogelijk proberen te profiteren van koersstijgingen, maar altijd met inachtneming van de risicotolerantie van de cliënt. De beleggingsbeslissingen zijn volgens LO gebaseerd op een samenspel van de volgende criteria:

-Waarderingen: De waardering van een belegging heeft doorgaans de grootste invloed op het beleggingsresultaat op lange termijn. Hoe lager waarderingen, des te groter de kans op hoge toekomstige rendementen. Onze waarderingsgrondslagen zijn overwegend gebaseerd op de genormaliseerde winst van bedrijven (de bedrijfswinsten worden gecorrigeerd voor de effecten van de cyclus maar te kijken naar de gemiddelde winst over een langere periode) en niet zozeer op de verwachtingen van analisten of op de winsten over de afgelopen 12 maanden.

-Risicopremie: de risicopremie geeft het extra rendement aan dat, gebaseerd op het toekomstige rendement dat de huidige waarderingen weerspiegelen, kan worden behaald boven de risicovrije reële rente. Het geeft de beloning aan die beleggers kunnen verwachten voor het nemen van risico. Des te hoger de risicopremie, des te kleiner de kans om geld te verliezen.

-Sentiment/momentum: Het sentiment onder beleggers, dat vastgesteld wordt door te kijken naar beleggingsenquêtes, technische indicatoren en kapitaalsstromen, verschaft waardevolle informatie op korte termijn. Veel sentimentsindicatoren kunnen als contra-indicatoren worden beschouwd aangezien pieken en bodems in markten vaak overeenkomen met extreme waarden in respectievelijk het optimisme en pessimisme onder beleggers.

-Veranderingen van de economische cyclus: Versnellingen en vertragingen van de economische groei hebben een significante impact op beleggingsrendementen. De hoogte van de groei is minder relevant dan de marginale verandering van de groei. In de beoordeling van het verwachte verloop van de economische cyclus wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling op het gebied van inflatie en het monetaire beleid van centrale banken.

Door bovenstaande factoren te integreren in het beleggingsproces wordt door LO een inschatting gemaakt van de risico/rendementsverhouding per beleggingscategorie. In tijden van lage waarderingen, hoge risicopremies en economische groeiversnelling, loont het volgens LO om meer risico’s te nemen in portefeuilles. Wanneer markten overgewaardeerd zijn, risicopremies nauwelijks compensatie bieden voor macro-economische onzekerheden en de economische groei afzwakt, worden portefeuilles conservatiever gepositioneerd in afwachting van betere tijden.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Lombard Odier noemt over het beleggingsbeleid

Eigen research (Buy-side analisten op aandelen, obligaties en trackers)
Lokale aanpak, maar optimaal gebruik makend van het wereldwijde netwerk van beleggingsspecialisten van Lombard Odier
Ervaring in duurzaam en verantwoord beleggen. Een eigen SRI afdeling zich volledig richt op Socially Responsible Investing.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Op het gebied van duurzaamheid levert Lombard Odier maatwerk voor cliënten en zullen zij in beginsel uitgaan van de wensen/statuut van een cliënt/stichting. Zo zal de één liever bepaalde sectoren uitsluiten, terwijl een ander een positief best-in-class principe wil hanteren. Naast de scores per bedrijf hebben zij ook aandacht voor activiteiten binnen bepaalde sectoren en/of productgroepen en schendingen van de principes van UN Global Compact. Voorts is door Lombard Odier de verklaring van de Verenigde Naties (UNPRI) getekend waarmee verantwoord beleggen wordt bevorderd.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Lombard Odier
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddeld tussen de 0,25% en 0,9% per jaar afhankelijk van uw profiel en portefeuille. De getoonde kosten zijn gebaseerd op een 50-50 verdeling tussen fondsen en effecten waarvan gemiddeld 30% belegd in eigen producten. Uw individuele portefeuille kan hier vanaf wijken.
Transactiekosten
-
Geen, bij keuze voor All-in fee.
Service fee
-
Geen, bij keuze voor All-in fee.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
All-in fee afhankelijk van profiel en dienstverlening (ex BTW):
Defensief: 1.10% Neutraal: 1,20% Groei: 1,30% Maatwerk: 1,40%

Afhankelijk van de omvang van het vermogen en de samenstelling van de portefeuille kunnen maatwerk tarieven van toepassing zijn. De kosten worden berekend op basis van de waarde van de gehele portefeuille, met uitzondering van de activa die worden belegd in Lombard Odier Vantage- en vermogensallocatiefondsen (gemiddeld 30%).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Lombard Odier


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Afhankelijk van de markt waarin belegd wordt.
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Lombard Odier?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Lombard Odier
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Lombard Odier


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Sinds 30 maart 2013 is er in plaats van een lokaal beleggingsbeleid een Europese Investment Committee die de asset allocatie bepaald voor de Europese kantoren. Door deze wijziging van het beleggingsbeleid zijn eerdere rendementen wel beschikbaar, maar niet representatief.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Vastrentend Defensief Gemiddeld Offensief Aandelen
2017*
0,7%
2,1%
3,2%
4,2%
0%
2016
4,3%
2,4%
3,6%
4,2%
-
2015
-1,9%
1%
1,8%
2,1%
0,5%
2014
5,1%
4,1%
6,8%
8,3%
8,8%
2013
0,7%
2,1%
10,1%
3,4%
20,1%
Inzicht in alle rendementen van Lombard Odier?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Lombard Odier


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
20%
(5-35)
45%
(25-65)
65%
(35-95)
95%
(90-100)
Obligaties
95%
(90-100)
60%
(30-90)
40%
(20-60)
20%
(10-30)
0%
Alternatieve beleggingen
0% (-)
15%
(0-30)
10%
(0-20)
10%
(0-20)
0% (-)
Liquiditeiten
5%
(0-10)
5%
(0-65)
5%
(0-55)
5%
(0-55)
5%
(0-10)
Volledig risicoprofiel Lombard Odier?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage