Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over De Vries Investment Services


De Vries Investment Services is opgericht in 2005 en heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn en Hoofddorp. De visie van de aanbieder is dat de financiële doelstellingen van iedere belegger het uitgangspunt moet zijn bij de invulling van de beleggingsportefeuille. Hierdoor lopen beleggers niet meer risico dan noodzakelijk en hebben ze de grootste kans dat hun financiële doelstellingen in de toekomst gehaald worden.

De Vries Investment Services heeft een beleggingsmethodiek (Evidence Based Beleggen) die gebaseerd is op werk van de economen Eugene Fama en Kenneth French. Eugene Fama ontving in 2013 de Nobelprijs voor de Economie voor zijn baanbrekend onderzoek over de afgelopen veertig jaar. De aanbieder stelt dat in de afgelopen vijf decennia de wetenschap een enorme vlucht genomen in het doorgronden van de werking van de financiële markten en welke specifieke factoren uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het rendement van een belegger. En concludeert dat er simpelweg geen enkele methodiek bestaat die consistent beleggers de juiste voorspelling toont. De beleggingsmethode die gehanteerd wordt is Evidence Based Beleggen (ook wel wetenschappelijk indexbeleggen of factorbeleggen genoemd), waarbij 95% het rendement verklaard word door enkele vooraf te definiëren factoren (zoals de asset allocatie en bijv. de factoren small caps en value aandelen).

 


Naam dienstverlening
Beleggingsadvies
Naam aanbieder
De Vries Investment Services
Onderdeel van
De Vries Investment Services B.V.
Adres
Dominicanenlaan 2
2408 KH Alphen aan den Rijn
Vestigingen
Alphen aan den Rijn en Hoofddorp
Jaar actief
2005
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
ing. J. de Vries RBA
Toelichting
6 tot 11
De Vries Investment Services werkt met drie verbonden agenten. Deze werken zelfstandig en voor eigen rekening maar conformeren zich aan het (beleggings)beleid van De Vries Investment Services en het toezicht binnen de organisatie. Het grote voordeel hiervan is dat kennis en ervaring wordt gedeeld en dat de continuïteit binnen het samenwerkingsverband wordt gegarandeerd. Schaalvoordelen zorgen voor lagere kosten en dus ook lagere tarieven voor de klanten.
101- 250 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over De Vries Investment Services?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


De beleggingsmethode die door De Vries Investment Services wordt gehanteerd wordt Evidence Based Beleggen (ook wel wetenschappelijk indexbeleggen of factorbeleggen) genoemd. Wetenschappelijk onderzoek toont volgen hun aan dat 95% van het rendement verklaard word door enkele vooraf te definiëren factoren (zoals de asset allocatie en bijv. de factoren small caps en value aandelen en de factor winstgevendheid).

Evidence Based Beleggen is gebaseerd op werk van de economen Eugene Fama en Kenneth French. Eugene Fama ontving in 2013 de Nobelprijs voor de Economie voor zijn baanbrekend onderzoek over de afgelopen veertig jaar. De aanbieder stelt dat in de afgelopen vijf decennia de wetenschap een enorme vlucht genomen in het doorgronden van de werking van de financiële markten en welke specifieke factoren uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het rendement van een belegger.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die De Vries Investment Services noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Dimensional heeft haar eigen duurzame beleggingsfondsen met als belangrijkste kenmerk zeer lage kosten en een brede spreiding.
Passief
De Vries Investment Services is één van de eerste beleggingsondernemingen in Nederland die gebruik maakte van passieve indexfondsen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van De Vries Investment Services
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
0,23% - 0,66% afhankelijk van uw risicoprofiel
Transactiekosten
-
0,1% (met min. van € 9,50 per transactie). Het beleid is om zo min mogelijk transacties te doen. Bovenstaande kosten alleen in geval van herbalanceren en incidentele opnames en stortingen. Indicatieve transactiekosten zijn 0.01%-0.05% per jaar.
Service fee
-
De service fee van Binck bedraagt gemiddeld op jaarbasis 0,08% (ex BTW) over het belegd vermogen met een maximum van €1.000,-.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
0,5% (excl BTW) met minimum van € 1.500,-- (ex BTW) per jaar. Boven de € 1 miljoen worden maatwerkafspraken gemaakt over de kosten die afhankelijk zijn van de gekozen dienstverlening.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten De Vries Investment Services


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Onbekend
Ja
Voor de aankoop van de portefeuille betaalt u eenmalig de transactiekosten (ca. 0,1%) van Binckbank.
Ja
Voor de verkoop van de portefeuille betaalt u eenmalig de transactiekosten (ca. 0,1%) van Binckbank.
Tegen betaling
Beleggers kunnen de huidige beleggingsportefeuille overboeken naar Binckbank. De kosten van het overboeken verschilt per financiële instelling. Binckbank heeft een regeling om de overboekingskosten (gedeeltelijk) te vergoeden.
Inzicht in alle kosten van De Vries Investment Services?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van De Vries Investment Services
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen De Vries Investment Services


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De rendementen zijn bruto voor aftrek van de transactiekosten, servicefee en adviesfee.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Zeer defensief 10 Defensief 30 Gemiddeld 50 Offensief 70 Zeer offensief 100
2017*
0,5%
0,8%
1,1%
1,4%
1,9%
2016
3,7%
6,4%
9,1%
11,8%
15,9%
2015
1,3%
2,4%
3,4%
4,2%
5,3%
2014
4,0%
6,2%
8,5%
10,8%
14,3%
2013
2,0%
5,1%
8,3%
11,5%
16,5%
Inzicht in alle rendementen van De Vries Investment Services?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen De Vries Investment Services


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(9-12)
30%
(26-35)
50%
(43-58)
70%
(60-81)
100%
(85-100)
Obligaties
90%
(80-100)
70%
(60-80)
50%
(40-60)
30%
(20-40)
0%
(0-10)
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
Liquiditeiten
0%
(0-5)
0%
(0-5)
0%
(0-5)
0%
(0-5)
0%
(0-5)
Volledig risicoprofiel De Vries Investment Services?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage