Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Blu Asset management


Blu Asset Management is actief sinds 2012 en gevestigd in Amsterdam. De aanbieder is een internationale vermogensbeheerder en leverancier van beheer- en adviesdiensten aan instituten, intermediairs en individuele investeerders. Blu Asset Management streeft naar eenvoud en een efficiënte werkwijze.

De vermogensbeheerder is ontstaan omdat het familiekapitaal van de partners moest worden belegd. Sinds 2012 maakt Blu Asset Management het voor haar klanten mogelijk om mee te investeren in dezelfde portefeuille. Zo kunnen beide partijen profiteren van eventuele schaalvoordelen. De beleggingsfilosofie van Blu Asset Management komt voort uit de wezenlijke overtuiging dat spreiding en lage kosten de sleutel zijn tot succesvol vermogensbeheer. Het voorspellen van het gedrag van financiële markten is volgens de vermogensbeheerder onmogelijk en hierdoor is spreiding de enige juiste manier om het risico van de investeringen terug te brengen. Vermogensbeheer bij Blu Asset Management is mogelijk vanaf € 250.000,-.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Blu Asset management
Onderdeel van
Blu Asset Management B.V.
Adres
Gustav Mahlerplein 109-115
1082 MS Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Soest, Londen
Website
Naar website
Jaar actief
2011
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Christian Armbruester, Henk Kras, Freddy Forger
Toelichting
1 tot 6
51- 100 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000537
Ja
DSI registratienummer: 84385
Alles weten over Blu Asset management?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van Blu komt voort uit hun overtuiging dat het bijna onmogelijk is om consistent te bepalen welke beleggingscategorie ‘duur’ is en welke ‘goedkoop’ is en daar beslissingen op te baseren. Dit geldt ook voor het voorspellen waar de economie naar toegaat. Met deze overtuiging in het achterhoofd stellen zij portefeuilles samen die de markt volgen en gespreid zijn over verschillende beleggingscategorieën. Dit noemt men ook wel een passieve beleggingsstijl. Blu koopt en volgt de markt

De vermogensverdeling wordt gedurende de beleggingshorizon nauwgezet gevolgd door periodieke herbalanceringen. Blu monitort periodiek of de strategische vermogensverdeling nog passend is voor hun cliënten en waar nodig (door gewijzigde levensomstandigheden of veranderende kans op behalen doelstelling) zal in overleg een aanpassing op strategisch niveau doorgevoerd kunnen worden. Blu gelooft dat juist hierbij een pro-actieve opstelling van de beheerder noodzakelijk is en de klant kan helpen op koers te blijven om de doelstelling te behalen.

Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van Blu?
Er zijn volgens Blu een aantal beleggingsovertuigingen waarop hun beleggingsbeleid gebaseerd is. Dit zijn de leidende principes voor hun beleggingsbeleid:

-Beleggen levert op termijn een positief rendement op
Een belegger moet risico nemen om rendement te genereren. Anders gezegd, voor het nemen van risico wordt de belegger beloond met rendement. Dit klinkt misschien simpel, maar het is eigenlijk vrij logisch. Als een belegger meer rendement kan behalen door het geld cash aan te houden, stroomt al het geld naar cash en kunnen overheden en bedrijven geen investeringen aantrekken en krimpt de wereldwijde economie. Op termijn zal de belegger beloond moeten worden door bedrijven en overheden voor het nemen van beleggingsrisico. Hoe hoog dit rendement is, is afhankelijk van onder andere de economische groei en inflatie.

-De markt laat zich niet voorspellen
Financiële markten zijn grillig en laten zich moeilijk voorspellen. Toch zijn er heel veel vermogensbeheerders die dit proberen te doen door portefeuilles in te richten op basis van voorspellingen. De praktijk heeft veelvuldig laten zien dat het zeer lastig is om over een lange periode deze voorspellingen keer op keer goed te doen. Blu denkt dat actieve strategieën, waarbij beheerders de markt proberen te verslaan door de toekomst te voorspellen en de portefeuille dus actief te beheren, op de lange termijn beleggers geen optimaal rendement opleveren.
Spreiding van risico’s maakt portefeuilles beter bestand tegen wisselende economische omstandigheden
Het vermogen kan belegd worden in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen etc. Elke beleggingscategorie heeft eigen karakteristieken die in bepaalde economische omstandigheden goed presteren. Onder andere economische omstandigheden kunnen echter ook periodes van verlies voorkomen. Door te spreiden over meerdere beleggingscategorieën kunnen negatieve uitschieters van de ene categorie gecompenseerd worden met positieve uitschieters van een andere belegging. Daardoor kan met hetzelfde risico een hoger rendement behaald worden.

-Kosten maken het verschil
Wat de rendementen in de toekomst zullen zijn is en blijft onzeker. Kosten daarentegen zijn er elk jaar weer. Blu doet er volgens eigen zeggen alles aan om de totale kosten voor hun cliënten zo laag mogelijk te houden en zijn transparant over deze kosten. Het verdienmodel is volgens Blu simpel en helder. Ze rekenen een beheervergoeding voor hun werkzaamheden en aan alle overige kosten die gemaakt worden (transactiekosten, bewaarloon en fondskosten) verdienen zij niets. Zij hebben er, net als hun cliënten, alle belang bij om die kosten zo laag mogelijk te houden.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Blu Asset management noemt over het beleggingsbeleid

Onafhankelijkheid: de belangen van de klant zijn in lijn met de belangen van Blu. Blu is ontstaan omdat het familiekapitaal van de partners moest worden belegd.
Zeer lage kosten
Wereldwijde spreiding over vermogenscategorieen en regio's en sectoren


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Passief
Onze beleggingsovertuiging is dat het bijna onmogelijk is om consistent te bepalen welke beleggingscategorie ‘duur’ is en welke ‘goedkoop’ is en daar beslissingen op te baseren. Dit geldt ook voor het voorspellen waar de economie naar toegaat. Met deze overtuiging in het achterhoofd stellen wij portefeuilles samen die de markt volgen en gespreid zijn over verschillende beleggingscategorieën. Dit noemt men ook wel een passieve beleggingsstijl. Wij kopen en volgen de markt.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Blu Asset management
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers zijn gemiddeld 0,2%. De kosten voor deze fondsen worden direct in de koers van het product verwerkt en niet apart in rekening gebracht.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn afhankelijk van het belegde vermogen tussen de 0,02% en 0,10% per jaar.
Service fee
-
Service fee is afhankelijk van het belegde vermogen tussen de 0.01% en 0.16% (incl. btw)
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee p/jr (incl. btw):
0,61% t/m €1.000.000
0,42% €1mln. t/m €5mln.
0,24% > €5mln.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Blu Asset management


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Blu Asset management?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Blu Asset management
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Blu Asset management


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Neutraal Offensief
2017*
0,3%
1,1%
1,9%
2016
5,7%
6,9%
7,7%
2015
3,7%
5,2%
5,5%
2014
10,4%
10,2%
9,5%
2013
1,9%
6,4%
-
Inzicht in alle rendementen van Blu Asset management?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Blu Asset management


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
32%
(22-42)
50%
(40-60)
68%
(58-78)
-
Obligaties
-
65%
(55-75)
45%
(35-55)
25%
(15-35)
-
Alternatieve beleggingen
-
3%
(0-8)
5%
(0-10)
7%
(2-12)
-
Liquiditeiten
-
0%
(0-5)
0%
(0-5)
0%
(0-5)
-
Volledig risicoprofiel Blu Asset management?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage