Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Wierda en Partners Vermogensbeheer


Wierda en Partners Vermogensbeheer is actief sinds 2008 en gevestigd in Assen. Focus is een kernwoord binnen de onderneming. Uitgangspunt van het beleggingsbeleid van Wierda en Partners is dat de portefeuilles consistent en gedegen in elkaar zitten. Fundamentele analyse is hierbij de basis.

Wierda en Partners zijn van mening dat voor het behalen van een structureel hoog rendement, het een absolute vereiste is dat de vermogensbeheerder zich fulltime richt op de beleggingsmarkt. In hun ogen kan een (bank)adviseur die bijvoorbeeld hypotheken en spaardeposito's afsluit onmogelijk ook nog optimale toegevoegde waarde leveren als het gaat om het beheer van de beleggingsportefeuille, analyseren en handelen in een groep beursgenoteerde effecten. Vermogensbeheer bij Wierda en Partners is mogelijk met een vermogen vanaf € 100.000,-.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Wierda en Partners Vermogensbeheer
Onderdeel van
Wierda en Partners Vermogensbeheer B.V.
Adres
Oostersingel 1
9401 JX Assen
Vestigingen
Assen, Laren
Jaar actief
2008
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
-
Toelichting
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Wierda en Partners Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft de volgende “Investment Beliefs”:
- Door het voeren van een actief beleggingsbeleid met de daarbij behorende keuzes voor individuele titels wordt een hoger rendement gehaald dan bij een passief beleggingsbeleid.
- Door actief gebruik (van het schrijven van) opties wordt het rendement van de portefeuilles verhoogd.
- Door het op zoek gaan naar beleggingstitels welke ondergewaardeerd zijn, wordt extra rendement aan de portefeuille toegevoegd. Markten zijn niet altijd efficiënt, daardoor ontstaan onderwaarderingen.

Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft de visie dat door een actief beleid extra rendement behaald wordt. Het voeren van een actief beleggingsbeleid leidt tot hogere kosten. Deze hogere kosten moeten minimaal worden terugverdiend. Wierda en Partners Vermogensbeheer is van mening dat zij daartoe in staat zijn, en in staat is geweest. Uiteraard moeten de gemaakte keuzes passen binnen de risico-acceptatie/risicoprofiel van hun klanten.

Binnen Wierda en Partners Vermogensbeheer wordt niet volgens een specifieke beleggingsstijl belegd. Er wordt voornamelijk gekozen voor beleggingen in individuele titels, aandelen en obligaties. Binnen de modelportefeuille wordt op verschillende gronden een portefeuille samengesteld. Deze gronden zijn divers. Enkele voorbeelden zijn:
a. Fundamentele analyse, kwaliteitsbeleggingen met een goed dividend/coupon rendement.
b. Beleggingstitels welke ondergewaardeerd zijn.
c. Marktgevoel.
d. Beleggingstitels waar een specifieke gebeurtenis (mogelijk) te verwachten is, zoals een fusie, overname, of introductie van een nieuwe product/dienstverlening.
e. Actief schrijven van opties ter verkrijging van extra rendement.

Binnen Wierda en Partners Vermogensbeheer wordt voornamelijk direct belegd in individuele titels, aandelen en obligaties. In voorkomende gevallen wordt er belegd in beleggingsfondsen en/of indextrackers. Er wordt een actieve strategie gevolgd ten aanzien (van het schrijven) van opties. Er wordt belegd in drie vermogensklassen, aandelen, obligaties en liquiditeiten. Er kan worden belegd in alle regio’s en sectoren, maar hiervoor gelden geen specifieke onder- of bovengrenzen. Uiteraard wordt er volgens Wierda wel een goede spreiding over beleggingstitels in acht genomen

Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft een beleggingscomité. Dit beleggingscomité is verantwoordelijk voor het samenstellen van de modelportefeuille. Daarnaast is er dagelijks overleg over de bestaande posities, en/of in te nemen posities. De markt wordt actief gevolgd, en ontwikkelingen worden gemonitord. Wierda en Partners Vermogensbeheer kent verschillende risicoprofielen. Deze risicoprofielen kennen allemaal een eigen Strategische Asset allocatie, met minimum- en maximumwegingen over de vermogensklassen aandelen, obligaties en liquiditeiten. Deze verdeling is statisch. Binnen deze verdeling maakt Wierda en Partners Vermogensbeheer de tactische vermogensverdeling, op basis van haar verwachtingen. Deze verdeling is dynamisch. Er wordt ook belegd in buitenlandse titels. Valuta risico’s worden niet afgedekt. Er wordt niet belegd met geleend geld.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Wierda en Partners Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Onbekend
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Wierda en Partners Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld tussen de 0,3% en 0,6% per jaar.
Transactiekosten
-
Afhankelijk van de geselecteerde depotbank en risicoprofiel. Via depotbank Theodoor Gilissen 0,10% - 0,15% per transactie. Verwachte transactiekosten gemiddeld tussen de 0.1%-0.3% per jaar
Service fee
-
Afhankelijk van de geselecteerde depotbank. Via depotbank Theodoor Gilissen 80 euro vast plus 0,06% variabel per jaar over het belegd vermogen exclusief BTW.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheer vergoeding via vaste staffel (incl. btw):
vermogen tot € 300.000,- 2,1 %
vermogen in totaal meer dan € 300.000,- 1.8 %
vermogen in totaal meer dan € 500.000,- 1.6 %
vermogen in totaal meer dan € 1.000.000,- maatwerk
Performance fee
-
De performancefee bedraagt 10% (excl btw) over het behaalde gewogen netto rendement boven de 5% in het beleggingsjaar. Voor de bepaling van de performancefee op beleggingsmatch.nl is uitgegaan van het meetkundige rendement over de afgelopen 7 jaar.
Totale kosten
-
De lopende kosten van de fondsen en transactiekosten zijn gebaseerd op een gemiddelde portfolio van €1.000.000,- De kosten van uw individuele portefeuille kan hier van afwijken.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Wierda en Partners Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Onbekend
Onbekend
Tegen betaling
Inzicht in alle kosten van Wierda en Partners Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Wierda en Partners Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Wierda en Partners Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Er is bij ons onvoldoende informatie aanwezig om de getoonde rendementen te onderbouwen. Het is onbekend op welke portfolio's het rendement is gebaseerd.

Profiel Defensief Gemiddeld Offensief
2016
5%
6%
7%
2015
2,5%
11%
15%
2014
8%
4,5%
5%
2013
13%
14%
16%
Inzicht in alle rendementen van Wierda en Partners Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Wierda en Partners Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
30%
(20-40)
45%
(35-55)
70%
(50-90)
-
Obligaties
-
40%
(30-50)
40%
(20-60)
20%
(0-40)
-
Alternatieve beleggingen
-
-
Liquiditeiten
-
30%
(10-50)
15%
(0-30)
10%
(0-30)
-
Volledig risicoprofiel Wierda en Partners Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage