Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Wealtheon Vermogensbeheer


De Wealthon Group is in 2005 opgericht door Peter Zwart in samenwerking met zijn zoon Victor Zwart. Peter Zwart richtte in 1971 al eerder de organisatie GIM Algemeen Vermogensbeheer op. Hij verkocht deze onderneming in 1999 aan een Nederlands-Engelse private bank. De familie Zwart bezit 100% van de aandelen bij Wealtheon Vermogensbeheer. Aangezien zij tevens het beleggingscomité voorzitten, is er geen druk van buitenaf bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Het beleggingsdoel van Wealtheon is gericht op behoud en groei van vermogen. Wealtheon Vermogensbeheer heeft een relatief kleine structuur en staat daardoor dicht bij haar cliënten. De vermogensbeheerder kent geen complexe hiërarchie. Hierdoor kan Wealtheon snel en doeltreffend inspelen op de veranderingen in de markt. Wealtheon hanteert een anticyclisch beleggingssysteem. Anticiperend op een aangekondigde verbetering of verslechtering van het economisch klimaat, past Wealtheon de verdeling van de beheerde gelden over de verschillende beleggingscategorieën en –sectoren aan.

Vermogensbeheer bij Wealtheon is mogelijk voor portefeuilles vanaf €1.000.000,- door inbreng in effecten of liquiditeiten. Voor portefeuilles vanaf € 250.000 biedt Wealtheon Vermogensbeheer het Investment Program aan, online en proactief indexbeleggen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Wealtheon Vermogensbeheer
Onderdeel van
Wealtheon N.V.
Adres
Fellenoord 23
5612 AA Eindhoven
Vestigingen
Eindhoven, Brussel, Genève
Jaar actief
2008
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Victor S. Zwart (CEO)
Toelichting
21 tot 50
501- 1 miljard
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Onder toezicht van zowel de Nederlandse als de Belgische autoriteiten (AFM + CBFA).
Ja
Alles weten over Wealtheon Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Wealtheon hanteert een eigen ontwikkelde anti-cyclische beleggingsstijl. Anticiperend op een verwachte verbetering of verslechtering van het economische klimaat, passen zij de verdeling van de beheerde gelden over de diverse categorieën en sectoren aan. De risico’s van dergelijke aanpassingen worden hierbij continue geëvalueerd. Wealtheon is bewust geen voorstander van een jarenlange ‘buy & hold’ strategie maar ook zeker geen voorstander van daghandel.
Om het hiervoor genoemde anti-cyclische beleid te creëren, volgen zij dagelijks wereldwijd ruim 350 macro-economische indicatoren. De beoordeling en interpretatie van de trendmatige ontwikkeling van deze indicatoren wordt vervolgens omgezet in interne conjunctuursignalen. Hiernaast worden continenten, segmenten, sectoren, rentes, valuta en beursindices op absolute en relatieve wijze beoordeeld.

Wealtheon neemt geen actief beheerde beleggingsfondsen, hedge funds of zogenaamde ‘fund of funds’ in de portefeuille van de cliënt op. Hierdoor wordt het feitelijke beheer eigenlijk uitbesteed aan een externe fondsbeheerder waardoor het resultaat afhangt van een derde. Daarnaast brengt het opnemen van fondsen in een portefeuille extra beheerkosten voor de cliënt met zich mee. Wealtheon houdt het beheer volledig in de hand. Hun mening is namelijk dat zij uiteindelijk door de cliënt zijn aangesteld als vermogensbeheerder.

In het totale beleggingsproces van Wealtheon staat risicobeheersing volgens Wealtheon op een hoog niveau. Het tijdig verlagen van bijvoorbeeld de weging in aandelen of het reduceren van de gemiddelde looptijd van uw beleggingen in obligaties kan hierbij essentieel zijn. Wealtheon hanteert daarom in haar beleggingsprofielen een ruime marge aan de ‘onderkant’ om actief posities te kunnen verkopen en liquiditeiten op te bouwen.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Wealtheon Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Onafhankelijk familiebedrijf
Transparante structuur
Flexibel en actief vermogensbeheer


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Wealtheon hanteert de ESG-uitgangspunten voor het uitsluiten van 'niet-passende' beleggingsinstrumenten.
Actief
Ruime bandbreedte beleggingsprofielen aan de 'onderzijde' met als doel snel liquiditeiten op te kunnen bouwen bij een negatief beurssentiment.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Wealtheon Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten zijn gemiddeld 0.03% per jaar. Afhankelijk van het profiel ligt dit tussen de 0.01% - 0.05% per jaar.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld tussen de 0.1% -0.2% per jaar.
Service fee
-
De service fee bedraagt gemiddeld 0.05% (excl. btw) per jaar.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheerfee is afhankelijk van het in beheer gegeven vermogen en bedraagt (excl. BTW):
- 1,25% tot € 1.000.000,-
- 1,00% over het meerdere tot € 2.500.000,-
- 0,85% over het meerdere tot € 5.000.000,-

Maatwerktarief over het meerdere boven € 5.000.000,-
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Wealtheon Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Tegen betaling
In overleg
Inzicht in alle kosten van Wealtheon Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Wealtheon Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Wealtheon Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

Het getoonde rendement is bruto voor aftrek van de beheerfee, transactiekosten en servicefee.

Het getoonde rendement is op basis van de modelportefeuille.De modellen worden real time bijgehouden en vormen de basis voor de historische rendementen. Uw individuele resultaat kan hier van afwijken. Het model 'Defensief' is pas 1 januari 2009 opgestart. Wealtheon hanteert 6 profielen. In het overzicht staan 5 profielen. Het ontbrekende profiel is 'Vastrentend' en bestaat voor 100% uit obligaties.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Behoud Neutraal Groei Dynamisch
2017*
0,2%
0,4%
0,7%
1%
1,5%
2016
2,9%
2,8%
2,8%
2,7%
2,7%
2015
2,9%
5,1%
7,0%
9,5%
12,2%
2014
7,0%
9,2%
10,8%
13,1%
15,6%
2013
4,4%
7,0%
9,1%
12,8%
15,6%
Inzicht in alle rendementen van Wealtheon Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Wealtheon Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
20%
(10-30)
30%
(15-45)
45%
(30-60)
60%
(40-80)
85%
(40-100)
Obligaties
75%
(60-90)
65%
(45-85)
45%
(30-60)
30%
(0-40)
-
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
-
Liquiditeiten
5%
(0-30)
5%
(0-30)
10%
(0-30)
10%
(0-30)
15%
(0-60)
Volledig risicoprofiel Wealtheon Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage