Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over ASN bank


De ASN Bank is opgericht in 1960. De bank streeft naar een duurzame, rechtvaardige samenleving. Het economische handelen van de bank is erop gericht de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.

ASN biedt beleggers verschillende beleggingsdiensten. Beleggers die zelf willen beleggen kunnen kiezen voor ASN Optimaal Beleggen. U handelt dan zelf direct in beleggingsfondsen van ASN. Met ASN vermogensbeheer neemt ASN het beheer van uw vermogen uit handen. De bank richt zicht met vermogensbeheer op particulieren en stichtingen. De portefeuille wordt volledig duurzaam ingericht. Er wordt belegt in onder andere aandelen en obligaties. ASN vermogensbeheer selecteert aandelen “met respect voor mens en natuur” en is mogelijk vanaf €250.000,-.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
ASN bank
Onderdeel van
SNS Reaal
Adres
Bezuidenhoudseweg 153 2594AG Den Haag 153
2594 AG Den Haag
Vestigingen
Den Haag
Jaar actief
1960
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Ewoud Goudswaard, Jeroen Jansen, Joyce van der Est
Toelichting
21 tot 50
>1 miljard
5.001- 10.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000364
Ja
Alles weten over ASN bank?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van ASN Vermogensbeheer richt zich uitsluitend op beleggingen die rekening houden met mens, natuur en klimaat. Uw portefeuille bevat uitsluitend beleggingen die voldoen aan de uitgebreide duurzame beleggingscriteria van de ASN Bank. Bijvoorbeeld: staatsobligaties van landen die op een verantwoorde manier omgaan met mensenrechten en natuur en milieu. Deze criteria leiden tot het ASN Beleggingsuniversum. Dit zijn de vooraf geselecteerde ondernemingen waaruit ASN Vermogensbeheer de beleggingen selecteert. Dit universum wordt bepaald door de selectiecommissie van de ASN Bank. Uw portefeuille wordt ingevuld met individuele aandelen en obligaties.

Beleggingsplan
Het uiteindelijke beleggingsplan bevat de strategische verdeling van uw portefeuille over de beleggingscategorieën (aandelen, obligaties en liquiditeiten). Deze verdeling sluit aan bij het risicoprofiel dat ASN voor u heeft vastgesteld en bepaalt voor een belangrijk deel het rendement en risico van uw beleggingen. Elke beleggingscategorie heeft daarin een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedtes vormen een belangrijk middel om de risico’s van het beleggen te beheersen. ASN baseert de vermogensverdeling op basis van fundamentele analyse van de economische situatie in de komende twaalf maanden, afgezet tegen de afgelopen twaalf maanden. Deze analyse voert zij maandelijks uit.

Aandelen
Bij aandelen let ASN op de verhandelbaarheid, evenals op kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Voor het aandelenbelang gelden de volgende bandbreedtes:
• ASN belegt voor minimaal 60% in Europese aandelen en voor maximaal 40% buiten Europa. ‘Buiten Europa’ betekent in de praktijk voornamelijk Noord-Amerika.
• ASN belegt minimaal 60% in grote ondernemingen en maximaal 40% in ondernemingen met een middelgrote of kleine marktkapitalisatie.
-ASN Vermogensbeheer belegt niet in opties en afgeleide producten.

Obligaties
Uit oogpunt van risicobeheersing wil ASN Vermogensbeheer zeer beperkte risico’s lopen op de hoofdsom en de valuta van obligaties. Dit betekent dat zij alleen belegt in obligaties van de hoogste categorieën, namelijk staatsleningen in euro’s met een rating van A en hoger.

De opbouw van uw portefeuille
Wanneer u klant wordt van ASN Vermogensbeheer, bouwt zij uw portefeuille in stappen op. Onder normale omstandigheden zijn dit maximaal drie stappen in de loop van een halfjaar. Daarmee wil ASN het koersrisico op de korte termijn beperken. Wanneer uw financiële middelen reeds uit beleggingen afkomstig zijn, is deze stapsgewijze opbouw niet noodzakelijk.

Actief beheer door rebalancing
Door koersstijgingen en –dalingen kan een uitgebalanceerde portefeuille uit balans raken. Als de aandelenkoersen sterk stijgen, kan de beleggingscategorie ‘aandelen’ in een minder offensieve portefeuille bijvoorbeeld ‘overwogen’ raken. Het deel van uw beleggingsportefeuille dat is belegd in de beleggingscategorie ‘aandelen’ maakt dan een te groot deel uit ten opzichte van uw beleggingen in andere beleggingscategorieën. Ook kan het belang in een specifieke aandeel te groot worden. Omgekeerd bij koersdalingen kan dit ook voorkomen. ASN brengt de portefeuille dan weer in balans door effecten te verkopen of kopen. Dit heet ‘rebalancing’. In geval van koersstijgingen verkoopt zij het overwogen belang gedeeltelijk om naar de gewenste weging terug te keren. Bij koersdalingen koopt zij effecten om weer op de gewenste weging uit te komen. Het rebalancingproces is een beleggingsstrategie met het doel de risicodragende beleggingen te vergroten als de koersen zijn gedaald, en te verkleinen als de koersen zijn gestegen. Deze strategie wordt op elk niveau uitgevoerd. Actief beheer is belangrijk in hun dynamische, gedisciplineerde portefeuillebeheer.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die ASN bank noemt over het beleggingsbeleid

persoonlijk beheer van uw vermogen
gebaseerd op uw wensen en toekomstplannen, levensfase en gezinssituatie
met respect voor mens en natuur


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
ASN Vermogensbeheer selecteert de beleggingen voor je portefeuille op basis van de duurzame criteria van de ASN Bank en het ASN Beleggingsuniversum dat daarop is gebaseerd.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van ASN bank
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Geen
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld 0,1% tot 0,3% per jaar.
Service fee
-
De servicefee is gemiddeld zo'n 0,1% per jaar.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee p/jr (incl. BTW):
1,57% < €1.000.000
1,33%> €1.000.000 - €2.000.000
0,97% >€2.000.000 - €4.000.000
0,73% >€4.000.000 - €10.000.000

Minimale beheer is €3.630,- p/jr
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten ASN bank


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Ja
Gemiddeld 0,2% voor aanschaf portefeuille.
Ja
Gemiddeld 0,2% voor verkoop portefeuille.
Tegen betaling
Kosten depotbank
Inzicht in alle kosten van ASN bank?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van ASN bank
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen ASN bank


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2017*
-1,3%
1,8%
5,1%
7,3%
10%
2016
1,6%
0,2%
-1,3%
-2%
-2,9%
2015
-1%
2,4%
5,6%
7,6%
9,7%
2014
-
-
9,4%
-
-
2013
-
-
12,2%
-
-
Inzicht in alle rendementen van ASN bank?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen ASN bank


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
25%
(20-30)
50%
(40-60)
70%
(60-80)
90%
(80-100)
Obligaties
90%
(70-100)
65%
(50-80)
40%
(30-50)
20%
(15-25)
-
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
-
Liquiditeiten
10%
(0-30)
10%
(0-30)
10%
(0-30)
10%
(0-25)
10%
(0-20)
Volledig risicoprofiel ASN bank?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage