Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Noordam vermogensbeheer


Noordam Vermogensbeheer is actief sinds 2005 en houdt kantoor in Baarn. Noordam Vermogensbeheer omschrijft zichzelf als ''no nonsense, resultaatgericht, eerlijk en hebben vooral hart voor de zaak. We snappen wat ondernemende mensen beweegt, zijn daar nieuwsgierig naar en kunnen deze klanten daarom optimaal en op maat bedienen. Doe maar gewoon, je afspraken nakomen en handelen als vertrouwenspersoon zijn daar elementen van''.

Noordam streeft er naar om samen met hun klanten te groeien door het vermogen van de klant te laten renderen. Het beleggingsbeleid van Noordam Vermogensbeheer is gericht op het optimaliseren van het resultaat op middellange termijn met nadrukkelijke beheersing van de risico's. Risicospreiding door diversificatie is één van de belangrijkste uitgangspunten.

Noordam Vermogensbeheer heeft een top-down benadering, het zogenaamde klassieke vermogensbeheer. Ze geloven in beleggen op basis van macro-economische visie en durven hierdoor strategische beleggingskeuzes te maken.

Noordam Vermogensbeheer richt zich primair op het beheren van vermogens vanaf €100.000,- van particulieren, pensioen bv’s en instituten.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Noordam vermogensbeheer
Onderdeel van
Noordam Vermogensbeheer B.V.
Adres
Leestraat 31
3743 EH Baarn
Vestigingen
Baarn
Jaar actief
2005
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
F.A. Noordam, J. Scheffer
Toelichting
1 tot 6
51- 100 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Ja
Alles weten over Noordam vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Noordam streeft er naar dat particulieren en ondernemers meer rendement uit hun vermogen halen. Dit doen zij door te beleggen in directe beleggingen zoals aandelen, vastgoed en obligaties en dit eventueel te combineren met trackers en fondsen. Daarnaast maken zij gebruik van derivaten om de risico rendementsverhouding te verbeteren of extra inkomen te genereren en wordt er ingeschreven op emissies in aandelen en obligaties. Het beleggingsbeleid van Noordam Vermogensbeheer kenmerkt zich vooral door fundamentele analyse, gebaseerd op onafhankelijke research, en een middellange beleggingshorizon. Vermogensbehoud is hierbij zeker zo belangrijk als vermogensgroei.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Noordam vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Dynamische asset-allocatie op basis van actuele kansen en bedreigingen.
Lage Total Cost of Ownership door te kiezen voor directe beleggingen.
Grote diversiteit aan beleggingscategorieën, door onafhankelijk aanbod van research.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Cliënt kan uitsluitingen aangeven
Actief
Noordam wil zich juist onderscheiden door een actief beleid. Noordam gelooft dat je met actief beleggen gemiddeld genomen de markt kunt verslaan.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Noordam vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Afhankelijk van risicoprofiel en portefeuille liggen de lopende kosten voor het beleggen in fondsen en indextrackers gemiddeld tussen de 0,10% - 0,30% per jaar.
Transactiekosten
-
Zie service fee
Service fee
-
Noordam (Theodoor Gilissen Bankiers) hanteert een all in fee voor transacties en service fees: 0,15% p/jr (BTW vrij)
Periodieke kosten
-
geen
Beheerfee
-
Beheerfee per jaar (excl. BTW)
1.00% < € 500.000
0.80% > € 500.000

Geen staffel tarief geldt voor het gehele vermogen
Performance fee
-
Performancefee van 10% (excl.) over de netto vermogensgroei per jaar. De performancefee wordt berekend op basis van "High Watermark"
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Noordam vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Noordam vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Noordam vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Noordam vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Noordam belegt niet met een standaardportefeuille. Het getoonde rendement is daarom het gemiddelde rendement van een groep klanten met hetzelfde risicoprofiel, zonder invloed van stortingen of onttrekkingen gedurende de meetperiode. Door een strategie en organisatie wijziging worden de rendementen vanaf 2010 getoond.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Gemiddeld Offensief
2017*
2,9%
2,5%
3%
2016
5,0%
6,6%
8,5%
2015
1,4%
-0,7%
1,3%
2014
7,6%
8,1%
5,2%
2013
4,6%
5,1%
8,0%
Inzicht in alle rendementen van Noordam vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Noordam vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
30%
(10-40)
50%
(35-60)
70%
(50-90)
-
Obligaties
-
50%
(30-60)
30%
(20-60)
20%
(0-40)
-
Alternatieve beleggingen
-
10%
(0-20)
15%
(0-20)
10%
(0-20)
-
Liquiditeiten
-
10%
(0-50)
5%
(0-30)
0%
(0-30)
-
Volledig risicoprofiel Noordam vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage