Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Bank ten Cate & Cie


Bank ten Cate & Cie is de enige bank in Nederland die nog in eigendom is van een familie en is gevestigd in Amsterdam. De private bank is in 1881 opgericht. Bank ten Cate & Cie richt zich met name op private banking, vermogensbeheer en beleggingsadvies voor particulieren en (semi) professionele relaties. In 2010 nam Bank ten Cate & Cie de private banking activiteiten over van Delta Lloyd Bank en in 2013 die van SNS Bank.

Alle diensten, ook vermogensbeheer, worden toegespitst op de individuele wensen. Daarbij wordt gekeken naar risicospreiding, fiscaal regime en bestemming van het vermogen. De bedrijfsfilosofie van Bank ten Cate & Cie is dat alle activiteiten gebaseerd moeten zijn op wederzijdse vertrouwen. Bank ten Cate & Cie biedt vermogensbeheer en beleggingsadvies aan vanaf € 500.000,-. Tevens is vermogensregie mogelijk voor vermogens vanaf € 5.000.000,-. Voor vermogensbeheer heeft Bank ten Cate & Cie een ‘ investment committee’ die richtlijnen uitzetten voor het te voeren beleggingsbeleid door de afdeling Vermogensbeheer. Een team van adviseurs kijkt dus mee naar de portefeuille naast de individuele beheerder of adviseur.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Bank ten Cate & Cie
Onderdeel van
Bank Ten Cate & Cie. N.V.
Adres
Herengracht 130
1015 BV Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
1881
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
-
Toelichting
>50
>1 miljard
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000358
Ja
Alles weten over Bank ten Cate & Cie?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


De beleggingsstijl van Bank ten Cate & Cie is behoudend van aard. Behoud van het vermogen gaat boven het halen van groei. Het beleggingsbeleid is gericht op actieve risicobeheersing, waarbij gestreefd wordt naar de juiste balans tussen rendementsdoelstelling en het daarbij passende risiconiveau. De portefeuilles worden bewaakt volgens de “Top-Down” benadering. Op strategisch niveau worden de boven- en ondergrenzen voor elke beleggingscategorie (aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten en alternatieve beleggingen) bepaald, waarbinnen in tweede instantie een tactische asset allocatie plaatsvindt op basis van de macro-economische verwachtingen. De laatste stap betreft de selectie van individuele effecten, waarmee een portefeuille wordt samengesteld. Deze selectie vindt “ Bottom-Up” plaats.

De beleggingsbeslissingen worden genomen door een team van specialisten, het zogenaamde Strategisch Comité. Zij zullen, op basis van de vermogensbeheerovereenkomst gesloten met cliënt, de portefeuilles met een brede spreiding inrichten en monitoren of de samenstelling blijft voldoen aan de doelstellingen. Bank ten Cate & Cie belegt voornamelijk in individuele obligaties en aandelen. Waar nodig wordt de portefeuille aangevuld met beleggingsfondsen en indextrackers. Vanwege de hogere kosten die zijn gemoeid met beleggingsfondsen streeft Bank ten Cate ernaar deze alleen in portefeuille op te nemen indien deze toegevoegde waarde kunnen leveren. Bank ten Cate & Cie beheert zelf géén eigen beleggingsfondsen en is hierdoor volledig onafhankelijk in haar beleggingsbeslissingen.

Op aanvraag is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Bank ten Cate & Cie noemt over het beleggingsbeleid

Individuele aandelen en obligaties
Centraal beleggingsbeleid
Geen eigen producten of huisfondsen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Negatieve uitsluiting
Van elke risicoprofiel is een duurzame portefeuille beschikbaar.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Bank ten Cate & Cie
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De lopende kosten voor het beleggen in fondsen en indextrackers bedragen gem. 0,05% - 0,2% per jaar.
Transactiekosten
-
De aan- en verkoop kosten zijn 0,5% over de waarde per transactie. Op basis van het gemiddeld aantal transacties per jaar zijn de kosten gemiddeld 0.69% per jaar. Deze kosten zijn verrekend bij het onderdeel beheerfee. De transactiekosten worden in mindering gebracht op de beheer fee tot de maximaal verschuldigde beheer fee van 1%.
Service fee
-
Service fee / bewaarloon:
0,20% - t/m €50.000
0,10% - €50.001 - €250.000
0,05% - €250.001- €2.5 mln.
0,04% - €2.5 mln - €5 mln.
0,02% - boven €5 mln
Kosten voor bewaring en administratie van de effecten. Het betreft een degressieve staffel.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheer fee bedraagt 1,21% per jaar (incl. BTW).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Bank ten Cate & Cie


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Tegen betaling
Inzicht in alle kosten van Bank ten Cate & Cie?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Bank ten Cate & Cie
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Bank ten Cate & Cie


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn op basis van de referentieportefeuille met een inleg van € 500k-€ 1 mln. Uw individuele rendement kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Inkomens portfeuille Mix behoudend Mix neutraal Dynamische mix portefeuille Groei portefeuille
2017*
0,5%
3,5%
4,8%
5,9%
7,2%
2016
7,7%
6,2%
6,1%
5,8%
4,8%
2015
-2,3%
3,4%
4,8%
6,2%
7,8%
2014
10,1%
10,6%
10,8%
10,8%
11%
2013
-1,7%
5,4%
8,3%
11,2%
16%
Inzicht in alle rendementen van Bank ten Cate & Cie?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Bank ten Cate & Cie


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
5%
(0-10)
35%
(20-50)
50%
(40-60)
65%
(50-80)
75%
(50-100)
Obligaties
75%
(50-100)
50%
(30-70)
38%
(25-50)
15%
(0-30)
5%
(0-10)
Alternatieve beleggingen
10%
(0-20)
10%
(0-20)
10%
(0-20)
10%
(0-20)
10%
(0-20)
Liquiditeiten
10%
(0-30)
5%
(0-30)
2%
(0-30)
10%
(0-30)
10%
(0-30)
Volledig risicoprofiel Bank ten Cate & Cie?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage