Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Velthuyse & Mulder


Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer is opgericht in 1999 en gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam. Speerpunten zijn persoonlijke aandacht en aanpak.

Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer streeft ernaar de nationale en internationale markt inzichtelijk te maken voor particuliere beleggers. Naast vermogensbeheer en beleggingsadvies biedt Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer de dienst ‘Beschermd beleggen’. Hierbij bestaat de beleggingsportefeuille uit aandelen waarbij op beschermde wijze geprofiteerd wordt van het rendementspotentieel. De vermogensbeheerder is tot 21.00 uur geopend. Beleggen bij Velthuyse & Mulder is mogelijk vanaf een bedrag van € 100.000.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Velthuyse & Mulder
Onderdeel van
Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer B.V.
Adres
Herengracht 450
1017CA Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2000
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Drs. J.J.A.M. Velthuyse en drs. G.J. Mulder RBA
Toelichting
21 tot 50
501- 1 miljard
Onbekend

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Toelichting
Eigen adviseur
Maandag t/m vrijdag
9 tot 21
Kwartaal
Maandelijks
Android app, IOS app, Mobiele website
Noord-Holland
Financial planning

Beschrijving beleggingsbeleid


Velthuyse & Mulder biedt u een maatwerkoplossing binnen uw beleggingsportefeuille. In uitgebreide samenspraak wordt uw persoonlijke beleggingsplan opgesteld waarbij er goed gelet wordt op zowel de mate van risicobereidheid als uw financiële situatie. Er wordt gestreefd naar een duurzame inkomstenstroom en vermogensgroei door de risico’s zo goed mogelijk te spreiden door middel van diversificatie en uitgebreide (scenario-)analyses. Binnen de afgesproken strategische assetallocatie wordt een gespreide portefeuille opgesteld bestaande uit aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Daarbij wordt wereldwijd belegd en mede gebruik gemaakt van trackers.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Velthuyse & Mulder noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Onbekend
Actief
Maatwerk
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei , Waardebehoud
Aandelen, Indextrackers, Obligaties, Opties / Futures
Nee
Abn Amro, Binck Bank, Theodoor Gilissen
Ja
gedeeltelijk

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Er wordt ook in fondsen belegd. De kosten zijn niet bekend.
Transactiekosten
-
€ 6.50 + 0.10% per transactie.
Service fee
-
Onbekend
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Velthuyse & Mulder rekent ieder kwartaal een vaste beheervergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van het vermogen dat zij voor u beheren.

0.30% tot en met € 250.000
0.25% over het meerdere tot € 500.000
0.20% over het meerdere tot € 1.000.000
0.15% over het meerdere boven € 1.000.000
Performance fee
-
Ieder jaar rekent Velthuyse & Mulder een variable beheervergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan 10% (inclusief BTW) van het netto resultaat na aftrek van alle kosten.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Velthuyse & Mulder


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Ja
Eenmalige transactiekosten om de portefeuille aan te kopen.
Ja
Eenmalige transactiekosten om de portefeuille te verkopen.
-
-
Nee

Rendementen Velthuyse & Mulder


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen Velthuyse & Mulder


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer defensief
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam: defensief
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam: gemiddeld
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam: offensief
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer offensief


Risicobeleid


Velthuyse & Mulder biedt u een maatwerkoplossing binnen uw beleggingsportefeuille. In uitgebreide samenspraak wordt uw persoonlijke beleggingsplan opgesteld waarbij er goed gelet wordt op zowel de mate van risicobereidheid als uw financiële situatie.