Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over IVV Vermogensbeheer


IVV Instituut voor Vermogensopbouw uit Maassluis is een vermogensbeheerder die zichzelf omschrijft als uw ‘financiële privé chauffeur’. Ze helpen particulieren en ondernemers bij het opbouwen, in stand houden en overdragen van vermogen. Bij de start worden uitgebreide en persoonlijke scenario's gesimuleerd. Het persoonlijk financieel plan is de grondslag voor de beleggingsopdracht en wordt periodiek herzien. De frequentie is normaal gesproken jaarlijks, maar in de praktijk bepalen de "life events" van klanten hoe vaak IVV moet bijstellen. In sommige gevallen gebeurd dit 2x per jaar, wanneer onvoorspelbare zaken als overlijden, ontslag, ziekte, promotie, etc. voorkomen in het leven van de klant. Bij IVV vermogensbeheer is de beleggingsstrategie gericht op het beschermen van het vermogen en het realiseren van een degelijk rendement.

Naast het beleggen van vermogen en het beheren van Stamrecht BV’s, Holdings en Erfenissen verzorgt IVV onder andere uw individuele financiën, pensioenplanning en belastingadvies. IVV vermogensbeheer en vermogensregie is mogelijk vanaf €500.000,-.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
IVV Vermogensbeheer
Onderdeel van
Instituut voor Vermogensopbouw (IVV)
Adres
Noordzee 10b (1e verdieping)
3134 DB Maassluis
Vestigingen
Maassluis
Jaar actief
2004
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Genomineerd voor de Gouden Stier Award: beste vermogensbeheerder 2013. Winnaar Gouden Stier Award: beste vermogensbeheerder 2012 en verkozen. Financial Planner van het jaar 2012!
Namen directie
W.J.G. van der Maas (beleggingsbeleid) en R. Leinweber (Interne controle en Administratieve organisatie)
Toelichting
1 tot 6
51- 100 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
111014
Ja
17029
Alles weten over IVV Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


IVV vermogensbeheer start met de simulatie van uitgebreide en persoonlijke scenario & risico om te komen tot een persoonlijk financieel plan. Het persoonlijk financieel plan is de grondslag voor de beleggingsopdracht en wordt periodiek herzien. De frequentie is normaal gesproken jaarlijks, echter in de praktijk blijkt volgens IVV dat "life events" van klanten bepalen hoe vaak zij moeten bijstellen. Het komt wel eens voor dat dit 2x per jaar gebeurt, wanneer onvoorspelbare zaken als overlijden, ontslag, ziekte, promotie, etc. voorkomen in het leven van de klant. Bij IVV vermogensbeheer is de beleggingsstrategie gericht op het beschermen van het vermogen en het realiseren van een degelijk rendement. Ze beleggen in obligaties en met de rente investeren ze in nieuwe mogelijkheden. In de beleggingsaanpak worden zakelijke waarden ingevuld met put-opties om winst te optimaliseren en verlies beheersbaar te houden. Er wordt wereldwijd belegd zonder valutarisico ten opzichte van de euro.

Op aanvraag is een uitgebreide presentatie beschikbaar met een uitleg van het beleggingsbeleid.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die IVV Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

1 op 1 aansluiting met persoonlijke doelstellingen en financieel scenario's van de klant
Elke portfeuille worden beschermd tegen waardedaling, op een vooraf vastgesteld niveau.
Hoge kans van slagen behalen van extra rendement t.o.v. klassieke risicoprofielen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van IVV Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld tussen de 0,3% en 0,4% per jaar.
Transactiekosten
-
De transactiekosten liggen gemiddeld rond de 0,05% per jaar.
Service fee
-
Afhankelijk van uw inlegbedrag. De kosten liggen gemiddeld rond de 0,1% per jaar (Excl BTW).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheervergoeding van 1,35% per jaar tot €500.000,-,
over het meerdere tot € 1 miljoen 1,2%,
over het meerdere tot 5 miljoen 0,8% ,
over het meerdere tot 10 miljoen 0,6%,
over het meerdere tot 25 miljoen 0,5% (excl. BTW).
I.v.m. specifieke persoonlijke situaties kan afgeweken worden van genoemde percentages.
Performance fee
-
n.v.t.
Totale kosten
-
De kosten zijn inclusief (periodieke) financiële planning en financieel plan.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten IVV Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Na deponeren wordt de portefeuille omgebouwd naar de IVV strategie.
Inzicht in alle kosten van IVV Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van IVV Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen IVV Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Defensief / neutraal Neutraal
2017*
1,4%
3,7%
6,4%
3,7%
2016
3,1%
11,8%
9,9%
10,7%
2015
-1,0%
1,6%
1,9%
2,1%
2014
2,5%
3,9%
5,2%
4,3%
2013
3,4%
11,1%
12,2%
15,8%
Inzicht in alle rendementen van IVV Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen IVV Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
10%
15%
20%
-
Obligaties
100%
90%
85%
80%
-
Alternatieve beleggingen
-
-
-
Liquiditeiten
-
-
-
Volledig risicoprofiel IVV Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage