Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Post


Post Vermogensbeheer is opgericht in 2010. Sinds 1 januari 2016 worden de beleggingsstrategieën voor Post Vermogensbeheer aangevuld met de analyses, modellen en strategieën van Invest4You. De basis voor Post Vermogensbeheer komt voort uit de vraag van de klanten van financieel planners. Post Vermogensbeheer streeft naar een positie op de markt, die anders is dan alle huidige proposities: meer betrokkenheid, meer zekerheid en meer focus op de groei van het vermogen van de klant. De wijze van werken van Post Vermogensbeheer is complementair aan de financiële planning van de relaties. Het kantoor is gevestigd in Vught en daarnaast is er een bezoekadres in Sneek. Post onderscheidt zich volgens eigen zeggen met pure professionaliteit gecombineerd met een persoonlijke aanpak. Korte lijnen, betrokkenheid en kwaliteit staan bij Post Vermogensbeheer voorop.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Post
Onderdeel van
Post Vermogensbeheer B.V.
Adres
Dorpsstraat 27
5261 CJ Vught
Vestigingen
Vught en een bezoekadres Sneek
Jaar actief
2010
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Germ Post, Lambert Vervoort, Lodewijk van Meel, Jan Adriaanse en Syb van Slingelerlandt
Toelichting
6 tot 11
Aan Post Vermogensbeheer zijn momenteel een 8-tal personen verbonden
1- 50 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
14002846
Ja
38142
Alles weten over Post?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van Post Vermogensbeheer onderscheidt zich van andere partijen doordat het gewenste doelrendement een zeer belangrijk vertrekpunt is om te komen tot een invulling van een portefeuille die daarin invulling geeft. Sinds 1 januari 2016 worden de beleggingsstrategieën voor Post Vermogensbeheer aangevuld met de analyses, modellen en strategieën van Invest4You. Invest4You is sinds 1 januari onderdeel van dezelfde groep als Post vermogensbeheer. Invest4You heeft zich gespecialiseerd in het bouwen en leveren van hoogwaardige, specialistische beleggingsstrategieën aan vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele beleggers.

Invest4You heeft vanaf begin 2008 een trackrecord opgebouwd waarbij haar strategieën ook in beweeglijke markten met behulp van statistische kwantitatieve analyses de risico’s en volgens eigen zeggen kansen in de markt tijdig hebben weten te bepalen. Jan Adriaansen van Invest4You is de bedenker en ontwerper van de beslissystemen die o.a. door Alex vermogensbeheer en Alex advies gebruikt worden. Hij heeft tot eind 2008 gewerkt aan de uitbouw van de Alex systemen. Daarna is de ontwikkeling overgenomen door Alex/Binckbank. De zelflerende beleggingsstrategieën, die Invest4You gebruikt behoren tot een volledig nieuwe generatie ontworpen systemen.

Hoe werkt het beleggingsbeleid?
Er wordt voor 70 % belegd in Europese aandelen die een notering hebben in euro’s en die op een Europese beurs verhandeld worden met een hoge mate van liquiditeit. Het restant wordt belegd in obligaties (staats- en bedrijfsobligaties) met een zeker profiel. Uit een universum van 450 Europese aandelen selecteert het model maandelijks maximaal 7 aandelen die aangekocht zouden kunnen worden. Het model van Invest4You is een statistische-kwantitatieve analyse en de chaostheorie; waarbij de analyses gebaseerd zijn op een zelflerende geavanceerde momentumstrategie. Afhankelijk van de mate van “chaos” wordt er 100%, 50% of 0% aangeschaft per aandeel, zijnde maximaal 10% van het vermogen per aandeel.

Als bij de maandelijkse beoordeling de vooruitzichten voor de aandelen of voor de markt als geheel niet voldoen aan de strenge eisen van het model dan worden er geen aandelen gekocht; in plaats daarvan wordt er dan een kaspositie aangehouden. Er wordt derhalve niet noodzakelijkerwijs volbelegd. Alle beleggingsbeslissingen worden automatisch door de computer gegenereerd, zij zijn gebaseerd op statistische kwantitatieve analyse.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Post noemt over het beleggingsbeleid

Risico's worden niet genomen maar gemanaged
Hoge mate van het vooraf bekend zijn van het te verwachten netto rendement (en risico)
Rust en bescherming


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Post vermogensbeheer gelooft in actief beleggen waarbij met behulp van statistische kwantitatieve analyses de risico’s en kansen in de markt tijdig worden geanalyseerd. De modellen van Invest4You geven aan bij het overschrijden van de risiconorm dat de kaspositie dient te worden vergroot. Hierdoor is in het verleden het risico van aandelenpositie`s altijd binnen acceptabele grenzen gebleven.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Post
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Geen
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld 1% per jaar.
Service fee
-
De servicekosten (bewaarloon) zijn gemiddeld 0,18% per jaar.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheer fee per jaar (Excl. BTW). Degressieve staffel;
1,0% tot €500.000,-;
0,8% meer dan €500.000;
0,6% meer dan €1 miljoen.
De beheerfee wordt elk kwartaal geïncasseerd.
Performance fee
-
De performance fee bedraagt 12,1% (incl BTW) per jaar over de gehele winst na aftrek van alle kosten. Er geldt een highwatermark over de volledige historie.
De Performance fee wordt elk kwartaal berekend en geïncasseerd.
Totale kosten
-
De kosten zijn inclusief een basis financiële planning uitgevoerd door een onafhankelijk financieel planner.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Post


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
-
-
Tegen betaling
Kosten afhankelijk van depotbank. In overleg wordt bekeken welke effecten een plaats kunnen houden in de "nieuwe" portefeuille.
Inzicht in alle kosten van Post?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Post
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Post


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn de netto jaarrendementen voor een portefeuille van €100.000,-. Er wordt belegd conform een modelportefeuille.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Dynamisch Europa B Strategie
2017*
12,9%
2016
5,5%
2015
6,2%
2014
4,3%
2013
25,9%
Inzicht in alle rendementen van Post?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Post


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
-
(0-70)
-
-
-
Obligaties
-
-
(0-30)
-
-
-
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
Liquiditeiten
-
30%
(30-100)
-
-
-
Volledig risicoprofiel Post?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage