Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Laaken Asset Management


Laaken Asset Management N.V. biedt conservatief vermogensbeheer. De vermogensbeheerder is in 2005 opgericht. Vanuit het kantoor in Amsterdam beheert het vermogens van privépersonen, families, verenigingen en stichtingen. De insteek van het beleid van Laaken Asset Management is een beleggingsplan op maat dat past bij uw financiële mogelijkheden en met een verantwoorde risicospreiding. Op die manier streeft de vermogensbeheerder naar een evenwichtige beleggingsportefeuille voor de lange termijn die voorziet in groei, vermogensbescherming en opbrengst.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Laaken Asset Management
Onderdeel van
Laaken Asset Management N.V.
Adres
Keizersgracht 534
1017NK Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Website
Naar website
Jaar actief
2005
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Jolmer Gerritse, Sem Ongering
Toelichting
6 tot 11
101- 250 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000135
Ja
67166
Alles weten over Laaken Asset Management?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Volgens Laaken zijn de belangrijkste manieren om het vermogen in stand te houden de nadruk op liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles, de kosten laag houden en waken voor onherstelbare schade in de beleggingsportefeuilles van de cliënten. De beleggingsfilosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn visie te investeren in een selectie van individuele aandelen en obligaties.

Met hun visie proberen zij waarde toe te voegen door in aandelen wereldwijd solide investering te selecteren van ondernemingen met een sterke balans (weinig schuld), goede groeivooruitzichten, betrouwbaar management en acceptabele waardering. Met de grote schokken in de wereldeconomie zijn dit de ondernemingen die de flexibiliteit hebben om na crises sterker te worden en hun concurrenten voor te blijven (voorbeelden hiervan zijn Nestlé, Fresenius en Unibail Rodamco).

In obligaties selecteren zij ook individuele namen. Hierbij worden staats-, bedrijfs-, converteerbare of obligaties met variabele rente geselecteerd. Zo kunnen zij in een omgeving van zeer lage rente nog rendement genereren in dit deel van de portefeuille zonder te veel risico in de portefeuille toe te voegen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van beleggingsfondsen voor obligaties gaat een fors deel van het rendement op aan kosten, in het bijzonder bij de huidige zeer lage rente. Het aanhouden van liquiditeiten kan hier een bewuste strategie van uitmaken. In de portefeuilles wordt onder meer belegd in beursgenoteerde vastgoed- en private equity ondernemingen en edele metalen. Deze diversificatie draagt volgens Laaken bij aan het behalen van goede lange termijn rendementen van de beleggingsportefeuilles zonder in te boeten aan liquiditeit van het belegd vermogen. Deze alternatieve beleggingen zijn liquide en complementair aan aandelen en obligaties.

Het zelf selecteren van aandelen en obligaties vermijdt volgens Laaken opstapeling van kosten die veel vermogensbeheercliënten in Nederland moeten doorstaan omdat deze in actieve en passieve beleggingsfondsen van andere vermogensbeheerders belegd zijn. Het vermijden van onnodig hoge kosten is in de huidige omgeving van lage rente veel belangrijker geworden. Slechts bij uitzondering worden passieve beleggingsfondsen gebruikt bij allocatie naar edele metalen en (opkomende) markten die moeilijk toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.

Beslissingen voor het vermogensbeheer worden genomen tijdens de wekelijkse investment committee vergadering. Het gehele team levert informatie aan voor het investment committee. Aan de hand van een vaste agenda wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd en worden eventuele nieuwe beleggingsbeslissingen gemaakt op basis van gedegen research methodiek.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Laaken Asset Management noemt over het beleggingsbeleid

Conservatief vermogensbeheer
Wereldwijde portefeuilles opgebouwd uit individuele aandelen en - obligaties
Zeer ervaren partners, sinds oprichting in 2005 ongewijzigde bedrijfsvoering en verdienmodel


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Actief
De beleggingsfilosofie van Laaken is dat risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn visie te investeren in een selectie van individuele aandelen en obligaties.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Laaken Asset Management
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld tussen de 0,01% en 0,05% per jaar. Er wordt uitsluitend een klein deel van de portefeuille belegd in trackers/etfs.
Transactiekosten
-
De transactiekosten liggen gemiddeld rond de 0,14% per jaar.
Service fee
-
Afhankelijk van het inlegbedrag. De kosten liggen gemiddeld rond de 0,1% per jaar (incl BTW).
Periodieke kosten
-
geen
Beheerfee
-
Beheervergoeding berekend per kwartaal ultimo, (Excl. BTW):
1% tot € 5.000.000;
0,5% over het meerdere tot € 10.000.000;
0,25% over het meerdere vermogen.
Performance fee
-
geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Laaken Asset Management


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Afhankelijk van depot bank kunnen er kosten worden gerekend. Deze worden doorgaans door de ontvangende depotbank vergoed.
Inzicht in alle kosten van Laaken Asset Management?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Laaken Asset Management
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Laaken Asset Management


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

Rendement is het Bruto rendement van de Laaken Modelportefeuilles. Dit is voor aftrek van vermogensbeheervergoeding, transactiekosten en service fees.

Dit betreft de twee modelportefeuilles waar Laaken Asset Management mee werkt. Het grootste deel van de cliënten van Laaken volgt een van deze modelportefeuilles. De modelportefeuilles zijn representaties voor de portefeuilles van het merendeel van de cliënten van Laaken op enkele maatwerkportefeuilles na.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensive Balanced
2017*
2,1%
5,5%
2016
7,3%
8,9%
2015
4,9%
8,6%
2014
14,3%
17%
2013
-0,1%
5,6%
Inzicht in alle rendementen van Laaken Asset Management?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Laaken Asset Management


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
30%
(5-50)
55%
(20-75)
-
-
Obligaties
-
55%
(30-80)
35%
(20-60)
-
-
Alternatieve beleggingen
-
5%
(0-10)
5%
(0-10)
-
-
Liquiditeiten
-
10%
(0-55)
5%
(0-50)
-
-
Volledig risicoprofiel Laaken Asset Management?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage