Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Comtessa


Comtessa Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder waarbij de cliënt centraal staat. Persoonlijke aandacht en hoogwaardige dienstverlening op maat staan bij Comtessa vermogensbeheer hoog in het vaandel. Zij streven naar een duurzame relatie met hun cliënten. Tevreden cliënten zijn hun meest waardevolle marketingtool.

Reeds tijdens het kennismakingsgesprek maakt u contact met mogelijk uw nieuwe vermogensbeheerder. Bij Comtessa vermogensbeheer heeft u derhalve uw eigen vermogensbeheerder. Met uw vermogensbeheerder bouwt u een persoonlijke relatie op, ook weer geheel naar uw specifieke wensen. "U heeft slechts te maken met één persoon, uw vermogensbeheerder, die te allen tijde voor u aan het werk is. Hij/zij is volledig op de hoogte van uw korte, middellange en lange termijn wensen en verplichtingen en zal u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de portefeuille-samenstelling, kapitaalontwikkeling en aan- of bijsturing ervan":Comtessa vermogensbeheer.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Comtessa
Onderdeel van
Comtessa Vermogensbeheer B.V.
Adres
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
Vestigingen
Hoofddorp
Jaar actief
2008
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Dick de Haan en Paul van Beek
Toelichting
6 tot 11
1- 50 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000403
Ja
28007
Alles weten over Comtessa?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Comtessa Vermogensbeheer biedt geen standaardoplossingen maar maatwerk. Naar aanleiding van uw beleggingsprofiel bouwen zij een portefeuille op met zo min mogelijk risico waarbij een interessant (bovengemiddeld) rendement kan worden gerealiseerd. Zij zijn niet gebonden aan huisfondsen of aan een beperkte keuzemogelijkheid van beleggingsfondsen. Hun specialisten kunnen een onafhankelijk en objectief oordeel geven over de diverse beleggingsmogelijkheden en hebben toegang tot de research van de meest vooraanstaande internationale effectenhuizen. Het beleggingsbeleid is gericht op het bereiken van het optimale rendement bij een gematigd risicoprofiel.

Comtessa Vermogenbeheer heeft de zogenaamde ""Leidraad - Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen' van de AFM geïmplementeerd. Zo kunt u bij Comtessa Vermogensbeheer – in beginsel - kiezen uit een zestal beleggingsconcepten. Hun beleggingsconcepten Ambitieus, Stabiel en Behoedzaam (profielen I t/m IV) kennen een opbouw volgens de door hun ontwikkelde 'six-pack' strategie. Dit betekent dat de beleggingsportefeuille samengesteld is op basis van zes compartimenten, waarbij de zwaarte van de zes compartimenten afgestemd is op uw specifieke risicoprofiel en een gezonde balans wordt nagestreefd tussen aandelen(georiënteerd) en vastrentende bestanddelen. In het profiel Behoedzaam (profiel V en VI) wordt uitsluitend gekozen voor vastrentende waarden, waarbij er een optimale verdeling wordt aangebracht in de looptijd van de gekozen titels. Op deze manier wordt er geprobeerd binnen een dergelijke portefeuille met nog meer zekerheid cash flow en effectief rendement te realiseren.

Comtessa Vermogensbeheer streeft naar maatwerk. Mocht uw gewenste beleggingsbeleid niet overeenkomen met een van hun zes beleggingsprofielen, dan kan in overleg een ander, specifiek, beleggingsbeleid worden overeengekomen.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Comtessa noemt over het beleggingsbeleid

Direct persoonlijk contact met de vermogensbeheerder
Maatwerk
Actief beleggen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Comtessa
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Geen
Transactiekosten
-
Via depotbank Theodoor Gilissen.
Service fee
-
Via depotbank Theodoor Gilissen. Banking fee van 50 euro vast en 0,01% variabel op basis van het bewaard vermogen (excl. BTW). De banking fee wordt per kwartaal in rekening gebracht.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheervergoeding wordt per maand in rekening gebracht. Comtessa heeft een vaste staffel. Afhankelijk van uw inlegbedrag ligt deze tussen de 0.1% (tot €250.000) - 0.04% (vermogen groter dan €2.500.000,-) per maand, 1.2% - 0,48% per jaar (excl. BTW).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Comtessa


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Ja
€ 900,- éénmalige opstartkosten.
Nee
Tegen betaling
Inzicht in alle kosten van Comtessa?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Comtessa
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Comtessa


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Comtessa belegt via maatwerk portefeuilles. Het getoonde rendement is het gemiddelde rendement van een selectie van klanten met hetzelfde risicoprofiel. Het betreft portefeuilles zonder onttrekkingen en stortingen gedurende de meetperiode. Het rendement van een individuele portefeuille kan daardoor afwijken van de getoonde rendementen.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
11,5%
8,4%
6,9%
5,9%
7,1%
2013
7,9%
9,1%
11,4%
18,1%
21,8%
Inzicht in alle rendementen van Comtessa?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Comtessa


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
20%
(0-20)
50%
(0-50)
80%
(0-80)
100%
(0-100)
Obligaties
100%
(0-100)
80%
(0-80)
50%
(0-50)
20%
(0-20)
0%
Alternatieve beleggingen
0% (-)
0%
(0-5)
0%
(1-10)
0%
(2-20)
0%
(3-30)
Liquiditeiten
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
Volledig risicoprofiel Comtessa?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage