Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Roemer Kamp & Partners


Roemer Kamp & partners vermogensbeheer is opgericht in 2008 en houdt kantoor in Haarlem. Roemer Kamp beschikt over expertise op het gebied van financiële planning, vermogensbeheer en vermogensregie. Na een gedegen financiële planning kan de wijze van beheer worden afgestemd op uw wensen en doelstellingen. Behoudt van het vermogen staat voorop en is de doelstelling om de portefeuille op een beheerste wijze te laten doorgroeien. U kunt beleggen vanaf een vrij belegbaar vermogen van €250.000,-.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Roemer Kamp & Partners
Onderdeel van
Roemer Kamp & Partners Vermogensbeheer B.V.
Adres
Wilhelminastraat 50
2011 VN Haarlem
Vestigingen
Haarlem
Jaar actief
2008
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Jord Roemer, Jean-Michel Kamp en Marco Lange
Toelichting
1 tot 6
51- 100 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000392
Ja
24359 en 15707
Alles weten over Roemer Kamp & Partners?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Roemer Kamp beschikt over expertise op het gebied van financiële planning, vermogensbeheer en vermogensregie. Na een gedegen financiële planning kan de wijze van beheer worden afgestemd op uw wensen en doelstellingen. Behoudt van het vermogen staat voorop en is de doelstelling om de portefeuille op een beheerste wijze te laten doorgroeien.

Het totale beleggingsbeleid van Roemer Kamp kenmerkt zich door een zeer brede spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en door de keuze niet te beleggen in individuele aandelen of individuele obligaties. Er wordt vooral gestuurd op de onderlinge samenhang van de beleggingen in de portefeuilles. Er wordt wereldwijd belegt op basis van marktkapitalisatie. Er wordt nadruk gelegd op strategieën die zich de afgelopen decennia(wetenschappelijk) hebben bewezen. Zo wordt er de nadruk gelegd op value, small en midcap. Roemer Kamp selecteert fondsen en trackers binnen de portefeuille met weinig overlap en met een geringe onderlinge samenhang. Door het toepassen van diversificatie wordt een solide fundament voor de portefeuille nagestreefd. Verder worden er alternatieve beleggingen opgenomen om in tijden van turbulentie de portefeuilles rustiger te houden.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Roemer Kamp & Partners noemt over het beleggingsbeleid

Wetenschappelijk onderbouwd
Zeer brede spreiding
Innovatief


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Op verzoek kan rekening worden gehouden met wensen voor duurzaamheid
Actief
Volgens Roemer Kamp zijn er wel uitzonderingen. Zij geloven dat door toevoeging van "slimme" beleggingen de rendement-risicoverhouding verbeterd kan worden. Uitgangspunt is wel een passief beleggingsbeleid.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Roemer Kamp & Partners
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld tussen de 0,5% en 1,2% per jaar.
Transactiekosten
-
Via depotbank Binck. €6,50 + 0,1% per transactie. De gemiddelde transactiekosten liggen tussen de 0.1 en 0.2% per jaar.
Service fee
-
Via depotbank Binck. Afhankelijk van uw inlegbedrag tussen de 0.1% en 0.2% per jaar.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheervergoeding van 0.85% tot €500.000; 0.70% over het meerdere tot €1 miljoen; over het meerdere vanaf €1 miljoen 0,30% (exclusief BTW).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Roemer Kamp & Partners


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
-
-
Gratis
Via BinckBank
Inzicht in alle kosten van Roemer Kamp & Partners?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Roemer Kamp & Partners
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Roemer Kamp & Partners


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn een gemiddelde van een selectie klanten in het betreffende risicoprofiel en dienen ter indicatie.

Profiel Defensief Behoudend Neutraal Offensief Zeer offensief
2016
5,6%
2,3%
6,7%
7,5%
12,8%
2015
3,3%
4,9%
5,3%
4,4%
5,5%
2014
7,2%
8,9%
9,2%
10,4%
12,6%
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Roemer Kamp & Partners?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Roemer Kamp & Partners


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
20%
(0-30)
40%
(20-50)
55%
(40-70)
70%
(60-90)
90%
(70-100)
Obligaties
60%
(50-80)
40%
(30-60)
25%
(15-45)
10%
(0-30)
0%
Alternatieve beleggingen
20%
(0-30)
20%
(0-30)
20%
(0-30)
20%
(0-30)
10%
(0-30)
Liquiditeiten
0%
(0-30)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Volledig risicoprofiel Roemer Kamp & Partners?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage