Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Verhoef & van Jaarsveld


Verhoef en van Jaarsveld bestaat sinds 1996 en treedt vooral naar buiten onder de naam VIP Vermogensbeheer. Het bedrijf is gevestigd in Breda. VIP Vermogensbeheer biedt vermogensbeheer en -begeleiding voor onder andere particulieren, instituten, charitatieve instellingen, congregaties en pensioenfondsen. Daarnaast biedt VIP ook family office diensten aan. Maatwerk, deskundigheid, integriteit en transparantie is het credo van VIP en dat gecombineerd met korte communicatielijnen. VIP inventariseert de wensen en behoeften en stelt aan de hand daarvan een risicoprofiel op. Het beleggingsbeleid is erop gericht om het vermogen over een langere periode in waarde te laten toenemen. Elk kwartaal beidt VIP een uitgebreid overzicht van het vermogen, het behaalde rendement, de mutaties, de gemaakte kosten, alsmede de beleggingsvisie. VIP hanteert vijf verschillende beleggingsprofielen, van defensief tot zeer offensief met verschillende rendement- en risicoverhoudingen. De ondergrens voor vermogensbeheer en adviesdiensten ligt op 250.000,- euro (vrij belegbaar).

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Verhoef & van Jaarsveld
Onderdeel van
Maatschap Verhoef & van Jaarsveld Vermogensbeheer
Adres
St. Ignatiusstraat 253b
4801LJ Breda
Vestigingen
Breda
Jaar actief
1996
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
P.C. Verhoef en J.W.H. van Jaarsveld
Toelichting
6 tot 11
101- 250 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000214
Ja
Alles weten over Verhoef & van Jaarsveld?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Verhoef & van Jaarsveld vermogensbeheer ( VIP Vermogensbeheer ) voert meerdere persoonlijke gesprekken inzake uw wensen. Aan de hand van de gesprekken wordt het beleggingsdoel en in overleg het meest passende risicoprofiel bepaald. Wij hanteren een vijftal beleggersprofielen, bij de invulling van de portefeuille laten wij uw voorkeuren (bijv. sustainable) zonder afbreuk aan het risico te doen, meewegen. De volgende stap is de samenstelling van de portefeuille. Hierbij volgen VIP Vermogensbeheer de ontwikkelingen op de Nederlandse, Europese, mondiale en financiële markten. Het beleggingsbeleid is erop gericht om het vermogen over een langere periode in waarde te laten toenemen. In het beleid staat centraal het kwantificeren en het monitoren van de beleggingsrisico’s

Voor de samenstelling van de portefeuille heeft VIP Vermogensbeheer de beschikking over de research van Goldman Sachs, JP Morgan, Robeco en ABN AMRO economisch bureau. De invulling vindt plaats middels fundamentele analyse. Wij zijn een groot voorstander van factorbeleggen.

De samenstelling van de obligatiebeleggingen bestaat uit een evenwichtige mix van Euro Government bonds, Euro Corporate (Investment grade en Financials) en Global bonds (lees: US$). Zij zullen hierbij kiezen voor obligatiebeleggingen met een korte looptijd en voor beleggingen waarbij fundmanagers een ruimer mandaat (invulling thema’s als looptijd, valuta en debiteur) hebben, de zgn. Absolute Return beleggingen. Er wordt bewust geen positie in Emerging debts genomen. Bij de Government bonds gaat hun voorkeur naar fondsen en ETF’s, waarvan de beleggingen voor een deel in de periferie (Italië, Spanje, Portugal en Ierland) beleggen een korte looptijd kennen. Al met al stelt een belegging in obligaties de vermogensbeheerder voor de uitdaging om deze zo samen te stellen dat ook bij de huidige lage obligatierente en het aanwezige risico van een rentestijging, op termijn een positief rendement te behalen is.

De samenstelling van aandelenbeleggingen bestaat uit beleggingsfondsen, ETF’s en individuele aandelen. De voorkeur gaat uit naar beleggingen in Noord America als West-Europa met een beperkt belang in Japan. Er wordt uitdrukkelijk niet in Emerging markets belegt. De keuze van de beleggingen is volgens VIP Vermogensbeheer niet gelimiteerd en is onderhevig aan de economische ontwikkelingen, die een andere samenstelling dan wel accenten van de beleggingen kunnen vereisen. Bij de selectie van beleggingsfondsen wordt naast het kostenaspect tevens gekeken in hoeverre de beheerders in staat zijn om op een consistente wijze het resultaat te behalen.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Verhoef & van Jaarsveld noemt over het beleggingsbeleid

Onafhankelijk
Objectief
Transparant


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Verhoef & van Jaarsveld
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten bedragen afhankelijk van het profiel tussen de 0,15-0,50% per jaar.
Transactiekosten
-
Via depotbank Binck gemiddeld 0.15% per jaar.
Service fee
-
Via depotbank Binck gemiddeld tussen de 0.1%-0.2% per jaar.
Periodieke kosten
-
geen
Beheerfee
-
0,8% exclusief btw per jaar.
Performance fee
-
geen
Totale kosten
-
De kosten betreffen een indicatie van een modelportefeuille. Aangezien VIP maatwerk levert kunnen uw individuele kosten afwijken.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Verhoef & van Jaarsveld


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Tegen betaling
Inzicht in alle kosten van Verhoef & van Jaarsveld?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Verhoef & van Jaarsveld
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Verhoef & van Jaarsveld


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn gebaseerd op de modelportefeuille van VIP. Aangezien VIP ook maatwerk portefeuilles heeft kan uw rendement hier vanaf afwijken.

Profiel Defensief Matig defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
0,1%
4,7%
5,2%
7,4%
13,3%
2014
4,8%
6,5%
8,4%
9,5%
12%
2013
3,9%
5,3%
9,2%
14,8%
15,2%
Inzicht in alle rendementen van Verhoef & van Jaarsveld?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Verhoef & van Jaarsveld


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
17,5%
(10-25)
37,5%
(25-50)
62,5%
(50-75)
80%
(70-90)
100%
(90-100)
Obligaties
82,5%
(75-90)
62,5%
(50-75)
37,5%
(25-50)
20%
(10-30)
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
0%
(0-90)
0%
(0-75)
0%
(0-50)
0%
(0-30)
0%
(0-10)
Volledig risicoprofiel Verhoef & van Jaarsveld?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage