Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Van Lieshout & Partners


Van Lieshout & Partners Vermogensbeheer is in 1998 opgericht en houdt kantoor in Hilversum. Van Lieshout wil een vermogensbeheerder zijn met een personal touch, elke klant krijgt een portefeuille en dienstverlening op maat, inleg is mogelijk vanaf 100.000 euro. Van Lieshout werkt samen met Theodoor Gilissen en J. Safra Sarasin Bank. Per klant ontstaat er een evenwichtig en uitgebalanceerd beleggingsplan waarin ook rekening wordt gehouden met financiële zaken die direct of indirect in relatie staan tot het vermogensbeheer. Van Lieshout & Partner focust zich op het inrichten van een degelijke beleggingsportefeuille die zo goed mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen. Daarbij wordt niet alleen gelet op het gewenste rendement, maar ook veel aandacht besteed aan het risico van de portefeuille. Het vermogen wordt verspreid over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, obligaties, grondstoffen, hedge funds en opties. Al jaren lang werkt Van Lieshout & Partners met opties op individiuele aandelen. Op initiatief van Van Lieshout & Partners zijn er nu beursgenoteerde opties op trackers.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Van Lieshout & Partners
Onderdeel van
Van Lieshout & Partners N.V.
Adres
Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
Vestigingen
Hilversum
Jaar actief
1998
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Nominatie Gouden Stier 2016 en 2012
Namen directie
Richard de Jong, Erik Beekes
Toelichting
1 tot 6
4 actieve partners 1 externe compliance officer
51- 100 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000056
Ja
Alle partners hebben een actieve DSI registratie
Alles weten over Van Lieshout & Partners?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van Van Lieshout en Partners is erop gericht om een met de cliënt besproken doelrendement en/of doelstelling te behalen. Van Lieshout onderscheidt zich door, afhankelijk van het door de cliënt gekozen risicoprofiel, zich in haar beleggingsbeleid nadrukkelijk te richten op Europese aandelen in combinatie met geschreven callopties. Van Lieshout maakt hierbij gebruik van zowel een topdown als een bottum up benadering. De topdown benadering wordt gebruikt voor de tactische asset allocatie (TAA). De strategische asset allocatie (SAA) is de verdeling van de middelen van de cliënt over de verschillende beleggingsmogelijkheden zoals overeengekomen met de cliënt. Afhankelijk van de economische situatie, zoals de rente, inflatie en economische groeivooruitzichten, kan Van Lieshout maximaal 15% afwijken van de overeengekomen bandbreedtes per beleggingscategorie. Binnen elke categorie beoordeelt Van Lieshout continue welke individuele aandelen/obligaties dan wel beleggingsfondsen en/of trackers aantrekkelijk zijn.

Volgens van Lieshout & partners is de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorien zoals aandelen, vastgoed, obligaties, grondstoffen zeer belangrijk aangezien zij voor een groot gedeelte het toekomstige rendement en risico van uw portefeuille bepaalt. Hier wordt daarom veel aandacht aan besteed. Van Lieshout & Partners stelt een beleggingsplan op basis na een uitvoerige inventarisatie van wensen, doelstellingen en risicobereidheid.

Uw effectenportefeuille wordt dagelijks door uw vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners geanalyseerd en afgezet tegen de ontwikkelingen van de markt. Zij maken hierbij gebruik van research van internationaal gerenommeerde effectenhuizen. Iedere vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners adviseert een beperkt aantal klanten. Dit maakt het voor hun mogelijk om snel op veranderingen te kunnen reageren. De contactfrequentie wordt afgestemd op uw behoefte zodat u de gelegenheid heeft om desgewenst zelf invloed op de beleggingen uit te oefenen. Er wordt actief belegd in onder andere individuele effecten en eventueel geschreven call opties.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Van Lieshout & Partners noemt over het beleggingsbeleid

Focus door samenwerking met betrouwbare partners
Vermogensbeheerders in hart en nieren
Erkende organisatie en medewerkers


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Van Lieshout & Partners
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Afhankelijk van de gekozen portefeuille en risicoprofiel. Op basis van de modelportefeuille zijn de kosten dan gemiddeld tussen de 0% - 0,6% per jaar. Belegt u via de trackerportefeuille met 100-200k inleg dan zijn de kosten gemiddeld 0.4% per jaar.
Transactiekosten
-
0,15% met een minimum van € 7,50 per transactie. Afhankelijk van het risicoprofiel liggen de kosten gemiddeld tussen de 0.1% en 0.6% per jaar. Belegt u via de trackerportefeuille met 100-200k inleg dan zijn de kosten gemiddeld 0.2% per jaar.
Service fee
-
Bankingfee (excl. btw) van 0,04% plus €200,- per jaar voor de rekening bij Theodoor Gilissen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
1% excl. BTW per jaar
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Van Lieshout & Partners


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
-
-
Tegen betaling
Theodoor Gilissen vergoedt voor ontvangende portefeuilles 50% van de kosten met een maximum van €500. Dezelfde regeling met J. Safra Sarasin Banque
Inzicht in alle kosten van Van Lieshout & Partners?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Van Lieshout & Partners
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Van Lieshout & Partners


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

Rendement is na kosten transacties, depotbank en beheervergoeding

Het getoonde netto rendement is een gemiddelde van een selectie van portefeuilles binnen het specifieke risicoprofiel. Door verschillen in optieconstructies kan uw individuele rendement hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Neutraal Gematigd offensief Offensief
2017*
0,1%
3,2%
-0,5%
3,8%
2016
4,1%
5%
6,3%
8,8%
2015
0,5%
4%
8,9%
7,9%
2014
6,9%
9,2%
4,9%
8,8%
2013
2,9%
1,4%
6,9%
12,6%
Inzicht in alle rendementen van Van Lieshout & Partners?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Van Lieshout & Partners


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
0%
(0-20)
60%
(45-65)
100%
(80-100)
100%
(80-100)
Obligaties
-
95%
(80-10)
35%
(30-45)
0%
(0-20)
0%
(0-10)
Alternatieve beleggingen
-
80%
(40-100)
20%
(0-40)
Liquiditeiten
-
5%
(0-20)
5%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Volledig risicoprofiel Van Lieshout & Partners?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage