Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Van Lawick & Co.


Van Lawick & Co. Vermogensbeheer is opgericht in 1997 en biedt vermogensbeheer en vermogensregie voor particulieren, stichtingen en verenigingen met een substantieel vermogen. Vermogensbeheer kan vanaf €1.000.000,-. Volgens van Lawick is elke cliënt is uniek. Dus bieden zij maatwerk en geen modelportefeuilles. Vermogensbeheer is op basis van persoonlijk overleg. Van Lawick kiest oplossingen die bij individuele wensen en mogelijkheden passen. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op brede en diepe kennis, die is opgedaan gedurende tientallen jaren in het bank- en effectenwezen van de verschillende partners. Van Lawick heeft geen afhankelijke relatie met banken of vermogensbeheerders en voert geen eigen producten en geen huisfondsen. Bij Van Lawick & Co. zijn de partners de enige aandeelhouders en beleggen zij zelf mee conform het gevoerde beleggingsbeleid.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Van Lawick & Co.
Onderdeel van
Van Lawick & Co. Vermogensbeheer B.V.
Adres
Wassenaarseweg 20
2596 CH Den Haag
Vestigingen
Den Haag
Website
Naar website
Jaar actief
1997
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
B. van Dam, W. van Steenbergen
Toelichting
1 tot 6
251- 500 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
14001918
Ja
2207
Alles weten over Van Lawick & Co.?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Van Lawick & Co. hanteert een consistent beleggingsbeleid. Hieraan ligt een aantal fundamentele beleggingsbeginselen ten grondslag. Zij hebben een duidelijke visie op het toepassen van deze beginselen en handelen hier consequent naar. Zij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de basis is voor succesvol beleggen. Het fundament van uw beleggingsportefeuille is de keuze voor de verdeling van de middelen op termijn tussen de verschillende beleggingscategorieën (onder meer aandelen en obligaties). Zij vertalen hun visie naar de praktijk met de ‘core-satellite’ benadering. Hierbij wordt de kern van de portefeuille belegd in een goed gespreide obligatieportefeuille en aandelen-indexfondsen die u verzekeren van marktrendementen tegen lage kosten en marktconforme risico’s. In minder efficiënte markten selecteren zij voor u geschikte fondsbeheerders met een eigen specialisatie, de ‘satellites’.

Op aanvraag is een uitgebreide presentatie beschikbaar van het beleggingsbeleid. 

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Van Lawick & Co. noemt over het beleggingsbeleid

Gedisciplineerd en gespreid beleggen tegen lage kosten
Op basis van persoonlijk risicomanagement van het financieel huishouden
Door zeer ervaren, gewalificeerde en capabele vermogensbeheerders


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class
Selectie waarbij van elke sector de aandelen worden opgenomen die het meest duurzaam zijn.
Actief
In markten waar de prijsvorming minder efficiënt is, ziet Van Lawick wel mogelijkheden om met actief management rendementen te behalen die boven het marktgemiddelde liggen. Bijvoorbeeld middels investeringen in mid- en smallcap fondsen, ‘emerging market’ fondsen, vastgoed en bepaalde alternatieve beleggingen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Van Lawick & Co.
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld tussen de 0,25% en 0,5% per jaar.
Transactiekosten
-
Via depotbank Theodoor Gilissen. 0,15% per transactie. Verwachte transactiekosten gemiddeld tussen de 0.05%-0.15% per jaar
Service fee
-
Via depotbank Theodoor Gilissen. 80 euro vast plus 0,05% variabel per jaar inclusief BTW (max €1.450).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheervergoeding van 0,73% per jaar tot € 2 miljoen vermogen, 0,48% per jaar over het meerdere inclusief BTW. Maatwerk per relatie; afhankelijk van portefeuilleprofiel, de hoogte en samenstelling van het toevertrouwde vermogen.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Van Lawick & Co.


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
-
-
Tegen betaling
Afhankelijk van depotbank
Inzicht in alle kosten van Van Lawick & Co.?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Van Lawick & Co.
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Van Lawick & Co.


In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.
De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Van Lawick belegt door middel van maatwerk portefeuilles. Het getoonde resultaat bij de profielen zeer defensief en zeer offensief zijn gerealiseerde rendementen na kosten van bestaande cliëntportefeuilles. Het getoonde resultaat bij de andere profielen is het gemiddelde rendement van het gevoerde beleggingsbeleid. Uw individuele rendement kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Zeer defensief mandaat Defensief mandaat Neutraal mandaat Offensief mandaat Zeer offensief mandaat
2017*
-0,6%
0,5%
2,2%
3,9%
5%
2016
2,0%
4,0%
6,9%
9,9%
11,9%
2015
0,4%
1,7%
3,7%
5,6%
6,9%
2014
8,1%
9,1%
10,6%
12,1%
13,1%
2013
-0,4%
2,6%
7,0%
11,5%
14,5%
Inzicht in alle rendementen van Van Lawick & Co.?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Van Lawick & Co.


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
20%
(10-30)
50%
(40-60)
70%
(60-80)
90%
(80-100)
Obligaties
100%
(80-100)
80%
(70-90)
50%
(40-60)
20%
(10-30)
0%
Alternatieve beleggingen
0% (-)
0% (-)
0% (-)
10%
(0-20)
10%
(0-20)
Liquiditeiten
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Volledig risicoprofiel Van Lawick & Co.?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage